Rekordową popularność zyskują w tym roku premie okolicznościowe, obserwujemy też powrót do znanych sprzed początku pandemii firmowych wigilii – pokazują wyniki badania Instytutu Badawczego Randstad. Dane sugerują też, że pracodawcy będą bardziej chojni wobec pracowników niż w poprzednich latach.

Badanie dotyczące świątecznych inicjatyw dla pracowników wśród 1000 pracodawców przeprowadził Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Gfk. Wynika z niego, że popularność zyskują premie, ale do łask wracają też wigilie firmowe.

premie na prowadzeniu

W tym roku, z okazji Bożego Narodzenia, polscy przedsiębiorcy planują przekazać swoim pracownikom przede wszystkim premie okolicznościowe (44%) oraz zorganizować wigilie firmowe (43%). W poprzednim roku, w związku z pandemią, wszelkie imprezy okolicznościowe były ograniczone obostrzeniami. Obecnie widać, że znów zyskały one na znaczeniu. Z badania wynika, że więcej niż co trzeci przedsiębiorca planuje obdarować swoich pracowników bonami podarunkowymi. 29% przekaże dla swoich podwładnych oraz ich dzieci lub całych rodzin upominki, zaś 13% respondentów nie planuje z okazji Bożego Narodzenia podejmować żadnych specjalnych działań.

quote icon

Udział pracodawców planujących wesprzeć pracowników premią okolicznościową przy okazji obchodzenia świąt Bożego Narodzenia jeszcze nigdy nie był tak wysoki, jak teraz. Z naszych badań wynika, że firmy lepiej oceniają swoją kondycję finansową i tegoroczne budżety mogą im pozwolić na więcej. Jednocześnie jest to pośrednia, symboliczna odpowiedź na presję płacową ze strony pracowników. Wobec trudności w pozyskaniu kandydatów do pracy, pracodawcy uruchamiają wszystkie swoje pomysły na to, aby wpłynąć na obniżenie rotacji pracowników w firmach, a premie należą do tej grupy pomysłów.

Mateusz Żydek
ekspert rynku pracy Randstad Polska

W ostatnich latach widać też systematyczny wzrost liczby pracodawców, którzy z okazji świąt angażują pracowników w akcje charytatywne i społeczne. W tym roku takie inicjatywy pojawią się w co piątej firmie.

rosnąca wartość benefitów

Co trzeci pracodawca biorący udział w badaniu zadeklarował przeznaczenie na tegoroczne inicjatywy bożonarodzeniowe od 100 zł do 300 zł w przeliczeniu na jednego pracownika. Jest to najpopularniejszy przedział finansowy wskazywany przez przedsiębiorców. W porównaniu z zeszłym rokiem ten odsetek wzrósł wyraźnie (o 7 p.p.). Warto podkreślić, że udział firm planujących wydać powyżej 500 zł na pracownika w związku ze Świętami Bożego Narodzenia, pierwszy raz w analizowanym okresie przekroczył próg 20% i obecnie wynosi dokładnie 22%. Co ciekawe, najmniejszy w historii badania jest także procent firm, które postanowiły przeznaczyć na jednego pracownika od 50 do 100 zł – taki przedział kwotowy wskazało zaledwie 9% respondentów.

dla wszystkich czy dla wybranych?

Okolicznościowe premie świąteczne w większości firm (75%) będą przyznawane wszystkim pracownikom, ale w 65% przedsiębiorstw, które planują taką inicjatywę, kwota będzie zróżnicowana ze względu na stanowisko i dział. W przypadku bonów towarowych w 87% firm trafią one do wszystkich zatrudnionych. Jednak tu także najczęściej ich wartość będzie zależała od stanowiska i działu, w którym pracuje dany pracownik (61%).