Łącznie 1588 uchodźców skorzystało dotychczas z programu wsparcia „Randstad dla Ukrainy”, skierowanego do osób, które w Polsce znalazły schronienie przed wojną. Jego celem jest pomoc uczestnikom programu w znalezieniu zatrudnienia i budowaniu ich niezależności ekonomicznej w naszym kraju. Działania Randstad obejmują też inne formy wsparcia w wyzwaniach, z którymi Ukraińcy mierzą się w Polsce.

Zgodnie z założeniami programu, z wszystkich form pomocy beneficjenci mogli korzystać do końca 2022 roku. Nie są przyjmowani już nowi uczestnicy, ale w przypadku osób, które dotychczas zostały objęte pomocą, Randstad zdecydował się wydłużyć okres świadczeń do końca I kwartału 2023 roku.

W ramach projektu Zarząd Randstad Polska zdecydował, że wszystkie zyski firmy związane z zatrudnieniem obywateli Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną, zostały przeznaczone na pomoc osobom dotkniętym tą sytuacją. Środki potrzebne na realizację programu pochodzą też z globalnego funduszu stworzonego przez Randstad. Dzięki tym środkom i działaniom Randstad uchodźcy nie tylko znaleźli zatrudnienie. Prawie pół tysiąca osób otrzymało comiesięczne wsparcie finansowe w zakwaterowaniu. Dodatkowa zapomoga przeznaczona na opiekę objęła też ponad 200 dzieci.

quote icon

Cieszy nas przede wszystko to, że mogliśmy wspólnie wesprzeć tak wiele osób. Wszyscy członkowie zespołu włączyli się w te działania, bo w sytuacji, gdy organizacjom pomocowym udało się pomóc w kwestiach humanitarnych, trzeba było sprawnie przejść do kolejnego etapu działań. Zależało nam, aby oferowana przez nas pomoc pozwoliła usamodzielnić się osobom, które znalazły schronienie w Polsce. W przypadku wsparcia w zatrudnieniu zdawaliśmy sobie sprawę z ogromnej odpowiedzialności. Części uchodźców wyczerpywały się oszczędności. Wyzwaniem było także zakwaterowanie, bez którego uchodźcom trudno było podjąć się obowiązków zawodowych. I choć specjalizujemy się w rekrutacjach, to z dnia na dzień musieliśmy wcielić się też w nowe role. Nasi pracownicy często sami wynajdywali mieszkania dla pracowników, pomagali odnaleźć się w nowym miejscu, podpowiadali, gdzie można załatwić najpilniejsze sprawy, ale też - gdy trzeba było - po prostu byli powiernikami dla osób, które doświadczyły grozy wojny. Mamy ogromną satysfakcję, że w ten sposób mogliśmy pozytywnie wpłynąć na życie uchodźców z Ukrainy. Tym bardziej, że jest to wpisane w misję naszej organizacji.

Ewa Sarzyńska
Staffing Director w Randstad Polska.

Głównym celem uruchomionego wiosną programu „Randstad dla Ukrainy”, było udzielenie łącznie 1500 uchodźcom pomocy w znalezieniu pracy oraz zapewnienie źródeł utrzymania. W ramach programu Randstad zapewniał uczestnikom finansowanie i organizację nauki języka polskiego, jednorazowe bezzwrotne wsparcie w kwocie 1500 zł na pokrycie podstawowych potrzeb po przyjeździe do Polski, udzielenie pomocy psychologicznej osobom zatrudnionym i ich rodzinom, wsparcie finansowe w organizacji opieki nad dziećmi oraz pomoc w znalezieniu mieszkania i współfinansowanie kosztów najmu.

badanie Randstad: więcej firm decyduje się na zatrudnienie pracowników z Ukrainy

W sumie Randstad zaangażował do współpracy 31 partnerów - pracodawców, będących liderami w swoich sektorach. Wspólnie udało się utworzyć nowe miejsca pracy dla obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski. Stało się to pomimo wyzwań związanych z profilem demograficznym i zawodowym osób, które znalazły schronienie w naszym kraju. Oferty pracy dostępne dla Ukraińców nie zawsze zgodne były z umiejętnościami i doświadczeniem uchodźców, a ponadto mogły nie uwzględniać specyficznej sytuacji, w której znaleźli się chroniący się przed wojną obywatele Ukrainy - w tej grupie dominowały kobiety, które bardzo często miały pod opieką dzieci. Dlatego istotą programu stało się także przekonanie pracodawców do modyfikacji profili stanowisk, aby mogły pomóc w zwiększeniu zatrudnienia wśród uchodźców.

Ponadto Randstad wspierał partnerów biznesowych wiedzą w zakresie budowania i zarządzania zespołami międzykulturowymi. Stało się to tym istotniejsze, że firmy w Polsce dziś jeszcze mocniej otwierają się na włączanie obcokrajowców do swoich struktur. Badanie realizowane przez Instytut Badawczy Randstad pokazało wyraźnie, że o ile przed wojną 31 proc. firm zatrudniało pracowników z Ukrainy, o tyle po jej wybuchu na zatrudnienie nowych pracowników z tego kraju zdecydowało się 4 na 10 pracodawców. W niektórych sektorach odsetek ten sięgał nawet 2/3 badanych firm.

Celem programu było nie tylko znalezienie zatrudnienia dla pracowników z Ukrainy, ale także zachęcenie pracodawców do tworzenia podobnych programów wsparcia. Tym bardziej, że co piąta firma zatrudniająca Ukraińców nie ma takich rozwiązań.

podsumowanie wyników programu Randstad dla Ukrainy

1588 uchodźców znalazło zatrudnienie u naszych 31 partnerów, których wsparliśmy w procesie rekrutacji. Zyski Randstad Polska związane z zatrudnieniem tej grupy pracowników zostały przeznaczone na dodatkowe działania. Beneficjenci akcji otrzymali jednorazową zapomogę w wysokości 1500 zł. 470 rodzin korzystało z comiesięcznego dofinansowania kosztów zakwaterowania. 227 dzieci było objętych wsparciem finansowym pozwalającym pokryć część kosztów dodatkowej opieki. Pracownicy uczestniczyli też w zorganizowanych dla nich kursach rozwijających ich znajomość języka polskiego.