polityka grupy randstad

Zgodnie z wyznawanymi wartościami oraz strategią Human Forward w Randstad wierzymy, że każdy człowiek powinien być traktowany z godnością i szacunkiem. Zdajemy sobie również sprawę z tego, że jako globalny lider rynku usług HR odgrywamy ważną rolę w społeczeństwie i ponosimy dużą odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka. Dokładamy zatem wszelkich starań, by zapobiegać negatywnym oddziaływaniom, jakie nasza działalność i świadczone usługi mogą mieć pośrednio lub bezpośrednio wpływ na prawa człowieka, ograniczać takie oddziaływania i w razie potrzeby odpowiednio reagować.

Jesteśmy sygnatariuszem inicjatywy ONZ Global Compact oraz przestrzega wszystkich jej zasad, w tym tych dotyczących praw człowieka i praw pracowniczych. Wspieramy dokument ramowy ONZ „Chroń, szanuj i naprawiaj” w tym Wytyczne dotyczące Biznesu i Praw Człowieka przyjęte przez Radę Praw Człowieka ONZ. Społeczna odpowiedzialność za przestrzeganie praw człowieka oznacza dla nas również przestrzeganie przepisów Międzynarodowej Karty Praw Człowieka oraz praw podstawowych zapisanych w Międzynarodowej Deklaracji Organizacji Pracy dotyczącej Podstawowych Zasad i Praw w Pracy.