wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do przetwarzania danych osobowych, które gromadzimy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, gdy świadczymy na Twoją rzecz Usługi rekrutacyjne, pracy tymczasowej czy outsourcingu, a także do przetwarzania danych osobowych osób pracujących dla firm, z którymi współpracujemy lub zamierzamy współpracować.

Twoja prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są ważne dla Randstad Polska i pozostałych spółek Grupy Randstad. Jesteśmy odpowiedzialni za zagwarantowanie, że wszystkie powierzone nam dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. 

Niniejsza Polityka wyjaśnia, kim jesteśmy, do jakich celów możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je ujawniać, dokąd mogą być przekazywane lub skąd można uzyskać do nich dostęp , a także jakie przysługują Ci prawa.

o Randstad

Randstad Polska (dalej jako: „my”, „nas” lub „Randstad Polska”) będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (takie dane osobowe są czasami określane również jako „informacje”).

O ile poniżej nie określono inaczej, Randstad Polska jest administratorem danych osobowych („administratorem” w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych).

W celu sprawnego działania i zarządzania działalnością, spółki z Grupy Randstad mogą w niektórych przypadkach wspólnie określać cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (współadministratorzy). Przykładami wspólnego przetwarzania danych osobowych przez spółki z Grupy Randstad są czynności związane z zarządzaniem procedurami zgłaszania niewłaściwego postępowania i weryfikacji sankcyjnych, które wykonujemy wspólnie z Randstad N.V. Skontaktuj się z nami (patrz sekcja „Skontaktuj się z nami” poniżej), jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych współadministrowanych czynnościach przetwarzania lub chcesz otrzymać podsumowanie dotyczące ról oraz obowiązków współadministratorów i/lub informacji na temat wykonywania przysługujących Ci praw do ochrony danych w związku ze współadministrowanym przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

odwiedzający stronę internetową

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z aplikacji Randstad, zbieramy pewne informacje związane z Twoim urządzeniem, przeglądarką i sposobem, w jaki poruszasz się po tej stronie lub aplikacji. Do zbierania tych danych osobowych możemy używać plików cookie. 

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu, kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie Twoich działań i preferencji (na przykład wybór języka) i rozpoznanie Cię po powrocie, dzięki czemu możemy analizować trendy, określać Twoje obszary zainteresowań i  administrować naszą stroną  internetową w celu przyspieszenia procesu nawigacji i usprawnienia korzystania z jej zawartości.

 

 • Jakie dane osobowe zbieramy

Gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, zbieramy informacje dotyczące Twojego urządzenia, przeglądarki i sposobu, w jaki poruszasz się po zawartości strony, w tym:

 • adres IP Twojego urządzenia;
 • adres IP Twojego dostawcy usług internetowych;
 • rozdzielczość ekranu urządzenia;
 • typ urządzenia (unikalne identyfikatory urządzeń);
 • wersje przeglądarki i systemu operacyjnego;
 • położenie geograficzne (tylko kraj);
 • preferowany język używany do wyświetlania strony;
 • datę i godzinę wejścia na stronę internetową;
 • adres internetowy, z którego bezpośrednio połączono Cię z naszą stroną internetową;
 • system operacyjny, którego używasz;
 • części strony internetowej, które odwiedzasz;
 • odwiedzane podstrony oraz przeglądane informacje;
 • kliknięte hiperlinki;
 • materiały wysłane na naszą stronę lub z niej pobrane.

 

Jeśli zdecydujesz się pobrać nasze raporty lub białe księgi, subskrybować nasz newsletter z aktualnościami, wydarzeniami i alertami czy przesłać zapytanie, możemy poprosić Cię o wypełnienie formularza i podanie takich informacji, jak imię i nazwisko, adres e-mail, stanowisko i firma. Od momentu, w którym zaangażujesz się w jedną z wcześniej wspomnianych czynności, będziemy mogli powiązać bezpośrednio z Tobą wymienione powyżej informacje o Twoim urządzeniu, przeglądarce i sposobie poruszania się po naszej stronie internetowej.

 • dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych

 

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zarządzanie stroną internetową i administrowanie systemem (np. również w celu diagnozowania problemów technicznych, analizy ruchu na naszej stronie internetowej).

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

(a) Prawnie uzasadniony interes dotyczący zarządzania stroną internetową, strategią marketingową i komunikacyjną; i/lub

(b) jeżeli (a) nie jest możliwe, ponieważ wymagają tego miejscowe, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne, tylko w tych ograniczonych przypadkach może to być oparte na zgodzie.

__________________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Analityka internetowa, optymalizacja doświadczenia użytkownika (analizowanie sposobu odwiedzania naszych stron, analizowanie trendów, obserwowanie i mierzenie, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą witryną internetową) oraz jakości dostarczanych Ci treści (np. ofert pracy).

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

(a) Prawnie uzasadniony interes dotyczący ulepszenia naszej witryny internetowej, strategii marketingowej i komunikacyjnej; i/lub

(b) jeżeli (a) nie jest możliwe, ponieważ wymagają tego miejscowe, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne, tylko w tych ograniczonych przypadkach może to być oparte na zgodzie.
___________________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Jeśli zdecydujesz się pobrać nasze raporty lub białe księgi, subskrybować aktualności, wiadomości o wydarzeniach i alerty, bądź też wypełnić formularze internetowe, wykorzystamy przekazane nam informacje, aby przesłać Ci żądaną treść, aby komunikować się z Tobą (w tym, jeśli wyrazisz na to zgodę, aby wysyłać Ci powiązane informacje, które mogą Cię zainteresować) oraz ulepszyć naszą strategię marketingową i komunikacyjną.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Randstad może wysyłać białe księgi, newslettery, wiadomości o wydarzeniach i alerty, jeśli wyrażasz zgodę na ich otrzymywanie. Jeśli nie chcesz już otrzymywać tych wiadomości od Randstad, zawsze możesz zrezygnować z otrzymywania tego typu komunikacji. 

___________________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zarządzanie konkretnymi zapytaniami.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

(a) Prawnie uzasadniony interes dotyczący ulepszenia strony internetowej, strategii marketingowej i komunikacyjnej; 

(b) jeżeli (a) nie jest możliwe, ponieważ wymagają tego miejscowe, bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne, tylko w tych ograniczonych przypadkach może to być oparte na zgodzie.

___________________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Współpraca z organami ścigania/sądami, zarządzanie sporami prawnymi i roszczeniami oraz obsługa zgłoszeń w ramach procedury zgłaszania naruszeń w Randstad.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami i sporami prawnymi, a także obsługę zgłoszeń potencjalnych naruszeń dotyczących lub związanych z Randstad.

 

 • pliki cookie

Więcej informacji na temat plików cookie, których używamy, tego, w jakim celu to robimy, a także dalszych ustawień dotyczących konfigurowania lub usuwania plików cookie można znaleźć w naszej polityce dotyczącej plików cookie: https://www.randstad.pl/cookies

kandydaci

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas świadczenia naszych usług HR, które obejmują usługi w zakresie rekrutacji i selekcji, mediacji, personelu tymczasowego, delegowania, płac, rozwoju osobistego, poradnictwa zawodowego, coachingu, planowania oraz zarządzania personelem i wynagrodzeniami (dalej “Usługi”).. 

Wprowadzając innowacje na dużą skalę, Randstad realizuje fascynującą wizję: zwiększać szanse na zatrudnienie przez całe życie i spełniać obietnicę naszej marki dotyczącą proaktywności, transparentności i doradztwa, aby oferować kandydatom prawdziwie wzbogacające doświadczenie w poszukiwaniu pracy na całym świecie.

 • jakie Twoje dane osobowe gromadzimy

Zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe jako kandydata, w tym:

 • Dane identyfikacyjne – możemy przetwarzać takie informacje jak Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym adres domowy, numer telefonu domowego i numer telefonu komórkowego), obywatelstwo i kraj zamieszkania, datę urodzenia, (w wyjątkowych przypadkach) płeć, podpis cyfrowy i języki, którymi się posługujesz
 • CV/życiorysy i inne informacje rekrutacyjne – możemy przetwarzać Twoje CV/życiorys, historię pracy, informacje o Twoich umiejętnościach, doświadczeniu i wykształceniu oraz inne istotne informacje (takie jak Twoje zdjęcie, notatki z rozmowy kwalifikacyjnej i dane osobowe zawarte w liście motywacyjnym lub zebrane w ramach procesu aplikacyjnego)
 • Informacje o wynagrodzeniach i świadczeniach – możemy przetwarzać dane osobowe dotyczące aktualnego wynagrodzenia i świadczeń, w tym (bez ograniczeń) aktualnych dodatków, okresowych płatności i świadczeń
 • Zdjęcia i materiały wideo – gdy uczestniczysz w wydarzeniach związanych z rekrutacją, spotkaniach, konferencjach wideo itp., możemy przetwarzać zdjęcia lub filmy, na których się znajdujesz
 • Informacje o odwiedzających – gdy wchodzisz do naszych budynków, możemy zbierać takie informacje jak Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer rejestracyjny samochodu i inne dane identyfikacyjne ze względów bezpieczeństwa. W przypadkach, w których jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, możemy również poprosić Cię o ujawnienie informacji o Twoim zdrowiu (w tym informacji związanych z infekcjami wirusowymi, grypą itp.) ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa
 • Informacje, które zdecydujesz się nam udostępnić – możemy przetwarzać dodatkowe dane osobowe, jeśli zdecydujesz się nam je udostępnić.

Dane te mogą zostać uzyskane od Ciebie bezpośrednio lub pośrednio. W tym drugim przypadku poinformujemy Cię o celu i źródłach danych, z których korzystamy, gdy komunikujemy się z Tobą w związku z naszymi Usługami (np. w celu powiadomienia Cię o możliwości zatrudnienia), a w każdym razie w ciągu jednego miesiąca od momentu, w którym pośrednio uzyskamy Twoje dane. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy podanie tych informacji spowodowałoby niewspółmiernie duży wysiłek. W takim przypadku możemy podjąć alternatywne środki w celu ochrony Twoich praw i wolności. 

 • dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych

Randstad przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych poniżej:

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Świadczenie na Twoją rzecz naszych Usług (w tym dopasowywanie i proponowanie Twojej kandydatury klientom, przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych, oceny). Na przykład, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby polecić Ci pracę na podstawie Twojego profilu i umożliwić naszym konsultantom zapewnienie Ci dopasowanych ofert pracy, doradztwa zawodowego, opcji przekwalifikowania, włączenia społecznego, zaproponowanie dodatkowych szkoleń w razie potrzeby i przedstawienie Cię menedżerom ds. rekrutacji.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie Twoich danych i korzystanie z automatycznych systemów jest niezbędne do świadczenia Ci usług dopasowywania, a zatem opiera się na (przed)umownej konieczności.

________________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Szkolenia i aktualizacja systemów / cele statystyczne. Niektóre systemy używane przez nas do świadczenia Usług opierają się na technologii uczenia maszynowego. Aby technologia ta działała niezawodnie, musi być szkolona i aktualizowana na podstawie istniejących danych. Możemy również przetwarzać dane osobowe w sposób zagregowany do celów statystycznych.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego szkolenia i aktualizacji naszych systemów. Wdrożyliśmy środki zaradcze w celu ograniczenia wpływu przetwarzania danych na Twoją prywatność, takie jak możliwość usunięcia informacji pozwalających na ustalenie tożsamości oraz łatwa procedura wycofania zgody dotyczącej preferencji.

_______________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zarządzanie sporami i postępowanie sporne oraz obsługa zgłoszeń w ramach procedury zgłaszania naruszeń w Randstad

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami i sporami prawnymi, a także obsługę zgłoszeń potencjalnych naruszeń dotyczących lub związanych z Randstad.

_______________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zgodność z przepisami prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych oraz innymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi (np. wymaganiami dotyczącymi równych szans i różnorodności w miejscu pracy).

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych oraz na podstawie Twojej zgody.

_______________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Wydarzenia.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego utrzymywania dobrych relacji ze społecznością kandydatów i promowania usług poprzez zapraszanie Cię na nasze wydarzenia.

__________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Cele dotyczące obiektów, bezpieczeństwa i planowania na wypadek sytuacji awaryjnej.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę i zabezpieczenie naszych aktywów, obiektów, systemów informatycznych i pracowników.

_______________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Prowadzenie transakcji korporacyjnych (w tym fuzji, przejęć i zbycie udziałów).

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, w tym interesu Randstad dotyczącego rozwijania działalności poprzez fuzje, przejęcia i zbycie udziałów.

 • jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Możemy przechowywać Twoje dane osobowe:

 • przez 12 miesięcy od czasu zamknięcia procesu rekrutacji, jeśli wyraziłeś zgodę na udział tylko w jednym, konkretnym procesie;
 • przez 24 miesiące od czasu złożenia aplikacji, jeśli wyraziłeś zgodę na różne procesy rekrutacyjne.

pracownicy

Dane pracowników tymczasowych są przetwarzane w związku z rozpoczęciem, realizacją i zakończeniem zatrudnienia.

 • Jakie Twoje dane osobowe gromadzimy

Jeśli jesteś pracownikiem tymczasowym oddelegowanym do pracy u jednego z naszych klientów, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, w tym:

 • Dane identyfikacyjne – Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (w tym adres domowy, numer telefonu domowego i numer telefonu komórkowego), obywatelstwo i kraj zamieszkania, datę urodzenia, (w wyjątkowych przypadkach) płeć, podpis cyfrowy i języki, którymi się posługujesz.
 • Informacje zawodowe – możemy przetwarzać dane osobowe związane z Twoją pracą, takie jak (bez ograniczeń) stanowisko, opis i lokalizacja Twojej pracy, dział, w którym pracujesz, służbowy adres e-mail, poziomy raportowania i status zatrudnienia (pełny etat/niepełny etat/itd.).
 • Informacje finansowe – informacje finansowe obejmujące (bez ograniczeń) numer rachunku bankowego, dane banku, NIP.
 • Informacje o wynagrodzeniu – możemy przetwarzać informacje o wynagrodzeniu, takie jak (bez ograniczeń) okresowe wypłaty, świadczenia oraz premie.
 • Informacje związane z wynikami – informacje związane z wynikami, w tym (bez ograniczeń) informacje o ocenach Twoich wyników.
 • Informacje dyscyplinarne – informacje dotyczące środków dyscyplinarnych podjętych wobec Ciebie, jeśli zostały podjęte.
 • Informacje dotyczące skarg – aby pomóc w zgłaszaniu skarg i (podejrzeń) niewłaściwego postępowania, w ramach grupy spółek Randstad utworzyliśmy dedykowane kanały, za pomocą których interesariusze mogą zgłaszać obawy: albo za pośrednictwem lokalnych mechanizmów na poziomie miejscowych spółek grupy Randstad, albo, w przypadku poważnych naruszeń (w tym w celu informowania o nieprawidłowościach), za pośrednictwem naszej infolinii ds. zgłaszania nieprawidłwości, narzędzia grupy Randstad służącego zgłaszaniu naruszeń. Ilekroć otrzymamy zgłoszenie skargi lub (podejrzenia) niewłaściwego postępowania, możemy przetwarzać dane osoby składającej skargę, innych osób wymienionych w skardze oraz osób, których dotyczy skarga i/lub dochodzenie w sprawie skargi.
 • Identyfikatory wydane przez instytucję rządową – możemy przetwarzać identyfikatory wydane przez instytucję rządową, w tym (bez ograniczeń) nr PESEL i nr NIP.
 • CV/życiorysy i inne informacje rekrutacyjne – Twoje CV/życiorys i inne istotne informacje (takie jak Twoje zdjęcie, notatki z rozmowy kwalifikacyjnej oraz informacje zawarte w liście motywacyjnym lub zebrane w ramach procesu aplikacyjnego).
 • Dane dotyczące podróży i wydatków – informacje i wydatki dotyczące podróży oraz zakwaterowania, w tym (bez ograniczeń) plany podróży, hotelowe i podróżne karty premiowe.
 • Informacje, które zdecydujesz się nam udostępnić – informacje, które zdecydujesz się nam udostępnić, w tym (bez ograniczeń) informacje, które udostępniasz podczas korzystania z pomocy technicznej lub dzwoniąc na infolinię, a także informacje o Tobie, które mogą być przekazywane podczas komunikacji z nami za pomocą kamery internetowej.
 • Informacje o pojeździe – informacje o Twoim samochodzie prywatnym lub służbowym, w tym (bez ograniczeń) numer rejestracyjny, bilety parkingowe i mandaty za prowadzenie pojazdu.
 • Zdjęcia i materiały wideo – gdy uczestniczysz w zewnętrznych lub wewnętrznych wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach lub innych wydarzeniach, możemy przetwarzać zdjęcia lub filmy, na których się znajdujesz.
 • Przynależność do związków zawodowych – dane ujawniające Twoją przynależność do związków zawodowych.
 • Informacje o rodzinie i osobach pozostających na Twoim utrzymaniu – informacje dotyczące Twojej rodziny i osób pozostających na Twoim utrzymaniu, w tym (bez ograniczeń) szczegóły dotyczące składu rodziny (imiona, płeć, wiek), wszelkie „specjalne potrzeby” lub wymagania edukacyjne dzieci lub osób na Twoim utrzymaniu, informacje kontaktowe w razie nagłych wypadków.
 • Informacje związane z kartami identyfikacyjnymi/kontroli dostępu – karty identyfikacyjne pracowników i karty kontroli dostępu mogą zawierać Twoje imię i nazwisko, zdjęcie, numer pracownika i mogą być powiązane z innymi danymi w ewidencji (dział, numer telefonu, tablica rejestracyjna).
 • Nagrania z kamer monitoringu wizyjnego – możemy przetwarzać nagrania systemów monitoringu wizyjnego, na których się znajdujesz.
 • Wyniki ankiet – możemy przetwarzać Twoje odpowiedzi na pytania w ankietach pracowniczych.
 • Informacje związane z korzystaniem z urządzeń i oprogramowania Randstad oraz dostępem do sieci Randstad – możemy przetwarzać informacje związane z korzystaniem z naszych urządzeń, oprogramowania i dostępu do naszych sieci, w tym (bez ograniczeń) historię przeglądania, korzystanie z poczty e-mail, Internetu oraz mediów społecznościowych, zarówno w miejscu pracy, na naszym sprzęcie, jak i w inny sposób za pośrednictwem naszych sieci.
 • Informacje o odwiedzających – gdy wchodzisz do naszych budynków, możemy zbierać takie informacje jak Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer rejestracyjny samochodu, szczegóły dokumentu tożsamości itp. ze względów bezpieczeństwa. W przypadkach, w których jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, możemy również poprosić Cię o ujawnienie informacji o Twoim zdrowiu (w tym informacji związanych z infekcjami wirusowymi, grypą itp.) ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa.
 • Szczególne kategorie danych, w tym: Informacje dotyczące zdrowia – informacje dotyczące zdrowia, w tym (bez ograniczeń) dotyczące urazów i narażenia na nie, zgłoszeń wypadków, niepełnosprawności, choroby i absencji, a także informacje o urlopach macierzyńskich zgodnie z wymogami prawnymi.W zakresie, w jakim przetwarzamy te szczególne kategorie danych, będziemy chronić, zabezpieczać i wykorzystywać je w sposób zgodny z niniejszą informacją i obowiązującymi przepisami.
 • Informacje o sankcjach handlowych, którym podlegasz – możemy zweryfikować, czy jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, znajdujesz się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli lub podlegasz innym sankcjom na mocy obowiązujących przepisów lub regulacji.

 

 • Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych

Randstad przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych poniżej:

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Ogólne cele związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi i administracją (w tym zarządzanie personelem).

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę pracownika tymczasowego; i/lub
Przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Wynagrodzenie, lista płac i zwrot kosztów (w tym raportowanie i rozliczanie klientów).

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę pracownika tymczasowego; i/lub

przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych / zobowiązań podatkowych.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Ubezpieczenia, emerytury i inne świadczenia

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę pracownika tymczasowego; i/lub

Przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych.

_______________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zarządzanie wynikami, rozwój kariery i szkolenia

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę pracownika tymczasowego; i/lub

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują rozwój i szkolenie pracowników.

____________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zarządzanie flotą

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę pracownika tymczasowego; i/lub

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę naszych aktywów.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zarządzanie sprawami dyscyplinarnymi i skargami, dochodzenia, odwołania (w tym zarządzanie skargami) i rozpatrywanie zgłoszeń w ramach procedury Randstad dotyczącej zgłaszania naruszeń.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami/sporami prawnymi.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zarządzanie sporami i postępowanie sporne.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami/sporami prawnymi.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zarządzanie BHP

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę pracownika tymczasowego; i/lub

przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia i ubezpieczeń społecznych.

Jeśli nie wynika to z powyższych podstaw: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę pracowników, aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami/sporami prawnymi; lub do celów ochrony żywotnych interesów osób, których dotyczą dane.

______________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zarządzanie urlopami, zwolnieniami i innymi absencjami

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę pracownika tymczasowego; i

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują poprawę efektywności w miejscu pracy i prawidłowe prowadzenie działalności.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zgodność z przepisami prawa pracy, podatkowego i ubezpieczeń społecznych oraz innymi wymogami prawnymi lub regulacyjnymi (np. wymaganiami dotyczącymi równych szans i różnorodności w miejscu pracy).

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia zgodności z przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia i realizacji naszych zobowiązań prawnych wynikających z prawa pracy, podatkowego, ubezpieczeń społecznych oraz innych przepisów i regulacji.

____________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Wsparcie informatyczne

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę pracownika tymczasowego; i/lub

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę naszych aktywów i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Cele dotyczące obiektów, bezpieczeństwa i planowania na wypadek sytuacji awaryjnej

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę pracownika tymczasowego; i/lub

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę i zabezpieczenie naszych aktywów, obiektów, systemów informatycznych i pracowników.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Optymalizacja wykorzystania sieci i urządzeń oraz powiązane środki kontroli bezpieczeństwa (w tym dostęp do sieci firmowej i uwierzytelnianie).

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę pracownika tymczasowego; i/lub

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę naszych aktywów i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zapobieganie, wykrywanie i prowadzenie dochodzeń w sprawie oszustw i innych przestępstw oraz zapewnienie zgodności z systemami sankcji (w tym identyfikacja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne, specjalnie wyznaczonych obywateli i sprawdzanie list podmiotów objętych sankcjami).

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami/sporami prawnymi; i/lub

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia naszych zobowiązań prawnych (w tym dotyczących sytuacji, gdy władze lub organy administracyjne proszą o informacje o pracowniku tymczasowym).

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zarządzanie sytuacjami awaryjnymi i katastrofami

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Randstad, który obejmuje zapewnienie bezpieczeństwa pracowników; oraz

jeżeli powyższa podstawa nie znajduje zastosowania, ponieważ wymaga tego miejscowe, bezwzględnie obowiązujące prawo, tylko w tych ograniczonych przypadkach może to być oparte na zgodzie.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zarządzanie relokacją, mobilnością i podróżami

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy o pracę pracownika tymczasowego; i/lub

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują poprawę efektywności w miejscu pracy i prawidłowe prowadzenie działalności.

______________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania zasad i procedur Randstad.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Randstad, które obejmują ochronę naszych aktywów i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania obowiązujących nas zobowiązań prawnych (w tym wymagań określonych w Twojej umowie z nami).

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami/sporami prawnymi.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Rekrutacja i obsada etatów

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

(a)(Przed)umowna konieczność dotycząca świadczenia naszych usług podczas dopasowywania lub gdy zawieramy z Tobą umowę o pracę, potrzebujemy pewnych danych, aby móc sporządzić tę umowę, a następnie prawidłowo ją wykonać;

(b) wtedy i tylko wtedy, gdy lokalna procedura nie stanowiłaby prawnie wiążącego stosunku umownego zgodnie z (a) lub jeśli obowiązujące prawo stanowi inaczej, wyjątek może być oparty na naszym prawnie uzasadnionym interesie dotyczącym budowania i utrzymywania relacji;

(c) jeżeli (a) i (b) nie znajdują zastosowania lub wymaga tego miejscowe, bezwzględnie obowiązujące prawo, tylko w tych ograniczonych przypadkach może to być oparte na zgodzie.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Ankiety pracownicze, cele statystyczne

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego przeprowadzania ankiet wśród naszych pracowników tymczasowych w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb, ulepszania naszych usług oraz budowania i utrzymywania dobrych relacji z naszymi pracownikami tymczasowymi oraz klientami, dla których pracują nasi pracownicy tymczasowi.

_______________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Wydarzenia

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego organizowania wydarzeń w celu lepszego budowania i utrzymywania dobrych relacji ze społecznością naszych pracowników tymczasowych oraz z klientami, dla których pracują nasi pracownicy tymczasowi.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zarządzanie przynależnością pracowników do stowarzyszeń zawodowych.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują poprawę efektywności w miejscu pracy i prawidłowe prowadzenie działalności.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Audyty wewnętrzne i zewnętrzne

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują poprawę efektywności w miejscu pracy i prawidłowe prowadzenie działalności, w tym zapewnienie zgodności z przepisami i regulacjami.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Prowadzenie transakcji korporacyjnych (w tym fuzji, przejęć i zbycia udziałów)

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, w tym interesu Randstad dotyczącego rozwijania działalności poprzez fuzje, przejęcia i zbycie udziałów.

 

 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez:

 • dane osobowe objęte dokumentacją pracowniczą, w tym umowami o pracę oraz dokumentami związanymi z ustaniem stosunku pracy – w celu realizacji ustawowego obowiązku przechowywania (archiwizacji) stosownej dokumentacji pracowniczej, na podstawie art. 94 pkt 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (okres wymaganego przechowywania wynosi w stosunku do osób zatrudnionych do dnia 31 grudnia 2018 r. – 50 lat licząc od dnia zakończenia przez pracownika pracy u danego pracodawcy, a w stosunku do osób zatrudnionych po 01.01.2019 - 10 lat licząc od dnia zakończenia przez pracownika pracy u danego pracodawcy);
   
 • dane osobowe objęte dokumentacją płacową, w tym listą płac – w celu realizacji ustawowego obowiązku przechowywania (archiwizacji) stosownej dokumentacji, na podstawie której następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty, na podstawie art. 94 pkt 9b ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy oraz art. 125a ust. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (okres wymaganego przechowywania wynosi w stosunku do osób zatrudnionych do dnia 31 grudnia 2018 r. – 50 lat licząc od dnia zakończenia przez pracownika pracy u danego płatnika, a w stosunku do osób zatrudnionych po 01.01.2019 - 10 lat licząc od dnia zakończenia przez pracownika pracy u danego pracodawcy).
   
 • Możemy przechowywać Twoje dane osobowe dłużej, jeśli to konieczne w związku z jakimikolwiek bieżącymi lub potencjalnymi sporami (np. potrzebujemy tych danych osobowych do zgłoszenia lub obrony roszczenia prawnego), w którym to przypadku będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do zakończenia sporu; i/lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi nas przepisami lub regulacjami prawnymi (np. dla celów podatkowych lub emerytalnych), w którym to przypadku będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak wymaga tego obowiązek prawny.

relacje biznesowe

W ramach naszych Usług przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli pracujesz dla firm, z którymi prowadzimy (lub zamierzamy prowadzić) działalność (np. w celu złożenia oferty na Usługi i utrzymania relacji biznesowych z firmą, dla której pracujesz).

 • Jakie Twoje dane osobowe gromadzimy

Przetwarzamy Twoje następujące dane osobowe:

 • Dane identyfikacyjne – możemy przetwarzać takie informacje jak Twoje imię i nazwisko oraz inne dane kontaktowe (w tym adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego i numer telefonu komórkowego), płeć, podpis cyfrowy i języki, którymi się posługujesz.
 • Informacje zawodowe – możemy przetwarzać informacje związane z Twoją pracą, takie jak (bez ograniczeń) stanowisko, lokalizacja Twojej pracy i dział, w którym pracujesz.
 • Zdjęcia i materiały wideo – gdy uczestniczysz w naszych wydarzeniach, spotkaniach, konferencjach itp., możemy przetwarzać zdjęcia lub filmy, na których się znajdujesz.
 • Wyniki ankiet – możemy przetwarzać Twoje odpowiedzi na pytania w ankietach.
 • Informacje o odwiedzających – gdy wchodzisz do naszych budynków, możemy zbierać takie informacje jak Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer rejestracyjny samochodu, szczegóły dokumentu tożsamości itp. ze względów bezpieczeństwa. W przypadkach, w których jest to prawnie dozwolone, możemy również poprosić Cię o ujawnienie informacji o Twoim zdrowiu (w tym informacji związanych z infekcjami wirusowymi, grypą itp.) ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa.
 • Informacje, które zdecydujesz się nam udostępnić – możemy przetwarzać dodatkowe informacje, jeśli zdecydujesz się nam je udostępnić.
 • Informacje o sankcjach handlowych, którym podlegasz – możemy zweryfikować, czy jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne, znajdujesz się na liście specjalnie wyznaczonych obywateli lub podlegasz innym sankcjom na mocy obowiązujących przepisów lub regulacji.

 

 • Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych

Randstad przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w celach określonych poniżej:
 

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Administrowanie i zarządzanie stosunkiem umownym pomiędzy Randstad i naszymi klientami oraz dostawcami.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Niezbędne do wykonania umowy pomiędzy Randstad i klientem lub dostawcą.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Rozwój działalności (w tym wysyłanie komunikatów marketingu bezpośredniego i ofert). 

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

W zależności od okoliczności może to opierać się albo na Twojej zgodzie, albo na naszym prawnie uzasadnionym interesie dotyczącym utrzymywania dobrych relacji z naszymi bieżącymi lub przyszłymi klientami i dostawcami. Zawsze możesz zdecydować, że nie chcesz otrzymywać od nas komunikatów marketingu bezpośredniego i ofert; patrz sekcja „Twoje prawa do ochrony danych” poniżej.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Cele dotyczące obiektów, bezpieczeństwa i planowania na wypadek sytuacji awaryjnej

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Randstad, które obejmują ochronę i zabezpieczenie naszych aktywów, obiektów, systemów informatycznych i pracowników.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zarządzanie BHP

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę pracowników i aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami/sporami prawnymi; i/lub do celów ochrony żywotnych interesów osób, których dotyczą dane.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Prowadzenie transakcji korporacyjnych (w tym fuzji, przejęć i sprzedaży akcji)

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, w tym interesu Randstad dotyczącego rozwijania działalności poprzez fuzje, przejęcia i dezinwestycje.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Wydarzenia

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego organizowania wydarzeń w taki sposób, aby lepiej budować i utrzymywać dobre relacje z naszymi klientami i dostawcami.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zapobieganie nadużyciom finansowym, ich wykrywanie i prowadzenie dochodzeń w ich sprawie.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Spełnienie naszych zobowiązań prawnych, gdy władze lub organy administracyjne proszą o informacje o naszym kliencie (w tym o dane osobowe); i/lubPrzetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami/sporami prawnymi.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Wsparcie informatyczne

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę naszych aktywów i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Ankiety (w tym badanie satysfakcji)

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego badania klientów w celu lepszego zrozumienia ich potrzeb, ulepszania naszych usług oraz budowania i utrzymywania dobrych relacji z naszymi klientami.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zarządzanie sporami i postępowanie sporne oraz obsługa zgłoszeń w ramach procedury zgłaszania naruszeń w Randstad

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Randstad, które obejmują ochronę aktywów firmy, ochronę jej interesów prawnych oraz zarządzanie roszczeniami/sporami prawnymi z naszymi klientami i dostawcami, a także obsługę zgłoszeń potencjalnych naruszeń dotyczących lub związanych z Randstad.

 

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Zgodność z wymogami prawnymi lub regulacyjnymi 

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia zgodności z obowiązującymi nas wymogami prawnymi lub regulacyjnymi (np. do przechowywania niektórych informacji, w tym danych osobowych na podstawie przepisów podatkowych).

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania zasad i procedur Randstad.

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Randstad, które obejmują ochronę naszych aktywów i zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

________________________________________

 • Cele, dla których przetwarzamy Twoje dane osobowe

Audyty wewnętrzne i zewnętrzne

 • Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych osobowych

Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Randstad, które obejmują prawidłowe prowadzenie działalności i dokładną sprawozdawczość finansową.

________________________________________

 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe będą przechowywane przynajmniej przez czas, w którym wiąże nas umowa.

 • Możemy przechowywać Twoje dane osobowe dłużej, jeśli to konieczne w związku jakimikolwiek bieżącymi lub potencjalnymi sporami (np. potrzebujemy tych danych osobowych do zgłoszenia lub obrony roszczenia prawnego), w którym to przypadku będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do zakończenia sporu; i/lub w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi nas przepisami lub regulacjami prawnymi (np. dla celów podatkowych lub emerytalnych), w którym to przypadku będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tak długo, jak wymaga tego obowiązek prawny.

technologie HR

 • Wykorzystywanie przez nas innowacyjnych technologii HR do dopasowywania kandydatów i usług

Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie ludzi i organizacji w realizacji ich prawdziwego potencjału. Jesteśmy przekonani, że najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest połączenie naszej pasji do ludzi z mocą współczesnych technologii HR. Przez technologie HR rozumiemy technologie, które pomagają nam zdigitalizować i usprawnić różnorodne procesy rekrutacyjne. 

Na przykład używamy chatbotów, aby poprawić Twoje doświadczenia jako kandydata związane z obsługą. Chatboty dają kandydatom możliwość odpowiedzi na pytania na podstawie wymagań stanowiska, na które aplikują. Jest to przyjazny dla kandydatów sposób na:

 • podanie nam odpowiednich informacji, które mogą nie być wyraźnie widoczne w aplikacji, profilu lub CV kandydata;
 • uzyskanie szybkiej informacji zwrotnej, czy ich umiejętności spełniają podstawowe wymagania stanowiska, a jeśli nie, łatwe znalezienie innych stanowisk lub określenie braków dotyczących swojego zestawu umiejętności;
 • udzielenie odpowiedzi w momencie dogodnym dla użytkownika.

W ramach szerszego procesu rekrutacyjnego technologie HR pozwalają nam szybciej łączyć kandydatów z naszymi konsultantami. To z kolei pozwala naszym konsultantom lepiej wspierać kandydatów w poszukiwaniu pracy i szybciej dostarczać odpowiednich kandydatów naszym klientom. Technologie HR pozwalają również naszym konsultantom znaleźć ludzi nie tylko na podstawie stanowisk, na które się kwalifikują, ale także na podstawie stanowisk, którymi są zainteresowani. 

 • Poprawa doświadczenia klienta

Technologie HR pomagają nam przeszukiwać szerszą i bardziej zróżnicowaną grupę kandydatów, dzięki czemu stajemy się jeszcze lepsi w znajdowaniu najlepszych kandydatów z najbardziej odpowiednim zestawem umiejętności dla naszych klientów. Dzięki tym technologiom nasi konsultanci mogą skupić się na zadaniach, które wymagają typowo ludzkich cech, a których technologia nie jest w stanie naśladować: kreatywności i emocji.

 • Sygnalizatory sieciowe

Nasze wiadomości e-mail mogą zawierać pojedynczy, unikalny dla kampanii „piksel sygnalizatora sieciowego” (web beacon pixel), który informuje nas o tym, czy nasze wiadomości e-mail są otwierane, i weryfikuje kliknięcia prowadzące do linków lub reklam w wiadomości e-mail. Możemy wykorzystywać te informacje do takich celów jak określenie, które z naszych wiadomości e-mail są bardziej interesujące dla użytkowników, pozyskanie informacji, czy użytkownicy, którzy nie otwierają naszych wiadomości e-mail, chcą nadal je otrzymywać, a także informowanie naszych reklamodawców o tym, ilu użytkowników łącznie kliknęło ich reklamy. Piksel zostanie usunięty po skasowaniu wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz, aby piksel był pobierany na Twoje urządzenie, musisz wybrać opcję otrzymywania od nas wiadomości e-mail w postaci zwykłego tekstu, a nie HTML.

 • Regularnie testujemy dane wyjściowe utworzone za pomocą tych technologii, aby zidentyfikować potencjalne przypadki krzywdzącej stronniczości.
 • Regularnie uzyskujemy porady ekspertów, aby stale ulepszać sposób, w jaki identyfikujemy i eliminujemy stronniczość.
 • Zarówno nasi konsultanci, jak i nasze algorytmy wyszukiwania oraz dopasowywania podlegają szczegółowym szkoleniom i zawsze ze sobą współpracują.

komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe możemy udostępniać:

 • Innym podmiotom grupy spółek Randstad. Jesteśmy częścią wielonarodowej grupy firm i czasami możemy udostępniać dane osobowe innym grupom spółek Randstad w celu efektywnego zarządzania działalnością, zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz świadczenia naszych Usług (w tym dopasowywania) Tobie i naszym klientom. Aby zobaczyć przegląd tych podmiotów, kliknij tutaj.
 • Klientom Randstad. W zakresie naszych usług, w tym rekrutacji i świadczenia pracy tymczasowej.
 • Podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z zasobami ludzkimi (np. dostawcom usług płacowych).
 • Zewnętrznym dostawcom usług informatycznych (np. korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy w celu wsparcia naszej infrastruktury informatycznej. Ważna część naszego oprogramowania i baz danych znajduje się w chmurze, która jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług).
 • Zewnętrznym dostawcom usług marketingowych (np. możemy przechowywać Twoje dane osobowe w opartej na chmurze aplikacji CRM, która jest hostowana i obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług; kiedy korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy w celu zorganizowania wydarzenia, możemy udostępnić Twoje dane osobowe tej stronie trzeciej, aby zaprosić Cię na to wydarzenie).
 • Dostawcom usług profesjonalnych (np. naszym audytorom, doradcom podatkowym, doradcom prawnym).
 • Bankom i ubezpieczycielom (np. w celu wypłaty wynagrodzeń naszych pracowników tymczasowych udostępniamy część ich danych osobowych bankowi).
 • Funduszom emerytalnym. 
 • Władzom publicznym (np. zgodnie z obowiązującym prawem Randstad musi ujawnić dane osobowe zakładowi ubezpieczeń społecznych i organom podatkowym).
 • Organom ścigania, sądom i organom regulacyjnym (np. w ramach prowadzonego dochodzenia służby policyjne mogą wymagać od nas ujawnienia im danych osobowych).

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim:

 • w przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub dowolne aktywa, możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub takich aktywów; lub
 • jeśli całość lub znaczna część naszych aktywów zostanie nabyta przez stronę trzecią, Twoje dane osobowe, które posiadamy, mogą być jednym z przekazanych aktywów.

Gdy udostępniamy Twoje dane osobowe w sposób opisany powyżej, mogą być one przekazywane zarówno w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim. W przypadku, gdy przekażemy Twoje dane osobowe za granicę, zrobimy to wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i będziemy wymagać odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych oraz odpowiednich środków bezpieczeństwa. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane z krajów znajdujących się na terenie EOG do krajów znajdujących się poza EOG (takich jak Stany Zjednoczone). W takich przypadkach będziemy wymagać przestrzegania następujących zabezpieczeń:

 • prawo kraju, do którego przekazywane są Twoje dane osobowe, zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę krajów spoza EOG, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych; lub
 • przekazywanie podlega standardowym klauzulom umownym zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat tych klauzul ochrony danych można znaleźć tutaj lub
 • wszelkich innych stosownych obowiązujących zabezpieczeń zgodnie z art. 46 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (2016/679).

Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń, które wdrożyliśmy w celu ochrony Twoich danych osobowych na arenie międzynarodowej, skontaktuj się z nami pod adresem dpo@randstad.pl.

w jaki sposób będziemy chronić Twoje dane osobowe

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą, wykorzystaniem, zmianą, zniszczeniem, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem. Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych tym podmiotom, które mają rzeczywistą potrzebę biznesową, aby je poznać. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe podlegają zasadom Randstad dotyczącym bezpieczeństwa informacji i IT, ochrony danych oraz innym wewnętrznym przepisom i wytycznym dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

Chociaż wdrożyliśmy środki ochrony Twoich danych osobowych, ważne jest, aby mieć świadomość, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa danych w stu procentach. W związku z tym wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku incydentów związanych z bezpieczeństwem danych oraz w celu spełnienia wymogów prawnych mających zastosowanie do wykrywania naruszeń ochrony danych, ich obsługi i powiadamiania o nich.

twoje prawa do ochrony danych

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

1. Prawo do informacji - masz prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i jakie przysługują Ci prawa. Dlatego przekazujemy Ci informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

2. Prawo dostępu - masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które przechowujemy – jest tak, ponieważ chcemy poinformować Cię o posiadaniu przez nas Twoich danych osobowych i umożliwić Ci sprawdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

3. Prawo do sprostowania - jeżeli Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych.

4. Prawo do usunięcia - znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”, w uproszczeniu umożliwia żądanie skasowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma istotnego powodu, abyśmy je przechowywali. Prawo do usunięcia danych nie jest prawem ogólnym; istnieją wyjątki.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania - masz prawo do „zablokowania” lub powstrzymania dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Gdy przetwarzanie jest ograniczone, nadal możemy przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać. Prowadzimy listy osób, które poprosiły o „zablokowanie” dalszego wykorzystywania ich danych osobowych, aby mieć pewność, że ograniczenie będzie przestrzegane w przyszłości.

6. Prawo do przenoszenia danych - w pewnych okolicznościach masz prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto, w przypadku spełnienia określonych warunków, masz prawo do przekazania takich danych osobowych bezpośrednio stronie trzeciej.

7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - masz prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania w określonych okolicznościach. W szczególności masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów lub ze względu na interes publiczny; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania); prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych osobowych do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych w określonych przypadkach.

8. Prawo do wycofania zgody - jeśli przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w konkretnym przypadku opiera się na Twojej zgodzie, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Obejmuje to Twoje prawo do wycofania zgody na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w kontekście dobrowolnych ankiet pracowniczych.

9. Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji - masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce, gdy system elektroniczny wykorzystuje dane osobowe do podejmowania decyzji bez udziału człowieka. Nie jest to ogólne prawo do sprzeciwu; istnieją od niego wyjątki. Na przykład możemy korzystać z automatycznego podejmowania decyzji, gdy jest to konieczne do wykonania umowy z Tobą i istnieją odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Technologie HR”.

Możesz skorzystać ze swoich praw pisząc pod adres mailowy dpo@randstad.pl lub pod adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Randstad Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. Rozpatrzymy Twój wniosek ze szczególną starannością, aby zagwarantować skuteczne egzekwowanie Twoich praw. Możemy poprosić Cię o potwierdzenie tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Twoich danych osobowych nikomu poza Tobą! Musisz mieć świadomość, że w szczególnych przypadkach (na przykład ze względu na wymogi prawne) możemy nie być w stanie od razu zrealizować Twojego wniosku. 

W każdym przypadku poinformujemy Cię o podjętych działaniach w terminie miesiąca od złożenia wniosku. 

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

zmiany treści Polityki Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować tę Politykę. Datę ostatniej zmiany możesz zobaczyć u góry strony. Zalecamy regularne przeglądanie niniejszej Polityki, aby mieć świadomość wszelkich zmian.