wprowadzenie

Niniejsza Polityka Prywatności odnosi się do przetwarzania danych osobowych, które gromadzimy, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, korzystasz z naszej aplikacji mobilnej, gdy świadczymy na Twoją rzecz Usługi rekrutacyjne, pracy tymczasowej czy outsourcingu, a także do przetwarzania danych osobowych osób pracujących dla firm, z którymi współpracujemy lub zamierzamy współpracować.

Twoja prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych osobowych są ważne dla Randstad Polska i pozostałych spółek Grupy Randstad. Jesteśmy odpowiedzialni za zagwarantowanie, że wszystkie powierzone nam dane osobowe są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. 

Niniejsza Polityka wyjaśnia, kim jesteśmy, do jakich celów możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe, w jaki sposób je przetwarzamy, komu możemy je ujawniać, dokąd mogą być przekazywane lub skąd można uzyskać do nich dostęp , a także jakie przysługują Ci prawa.

o Randstad

Randstad Polska (dalej jako: „my”, „nas” lub „Randstad Polska”) będzie przetwarzać Twoje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności (takie dane osobowe są czasami określane również jako „informacje”).

O ile poniżej nie określono inaczej, Randstad Polska jest administratorem danych osobowych („administratorem” w rozumieniu obowiązujących przepisów o ochronie danych).

W celu sprawnego działania i zarządzania działalnością, spółki z Grupy Randstad mogą w niektórych przypadkach wspólnie określać cele i sposoby przetwarzania danych osobowych (współadministratorzy). Przykładami wspólnego przetwarzania danych osobowych przez spółki z Grupy Randstad są czynności związane z zarządzaniem procedurami zgłaszania niewłaściwego postępowania i weryfikacji sankcyjnych, które wykonujemy wspólnie z Randstad N.V. Skontaktuj się z nami (patrz sekcja „Skontaktuj się z nami” poniżej), jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tych współadministrowanych czynnościach przetwarzania lub chcesz otrzymać podsumowanie dotyczące ról oraz obowiązków współadministratorów i/lub informacji na temat wykonywania przysługujących Ci praw do ochrony danych w związku ze współadministrowanym przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

odwiedzający stronę internetową

Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową lub korzystasz z aplikacji Randstad, zbieramy pewne informacje związane z Twoim urządzeniem, przeglądarką i sposobem, w jaki poruszasz się po tej stronie lub aplikacji. Do zbierania tych danych osobowych możemy używać plików cookie. 

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które są zapisywane na Twoim urządzeniu, kiedy odwiedzasz naszą witrynę internetową. Pliki cookie umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie Twoich działań i preferencji (na przykład wybór języka) i rozpoznanie Cię po powrocie, dzięki czemu możemy analizować trendy, określać Twoje obszary zainteresowań i  administrować naszą stroną  internetową w celu przyspieszenia procesu nawigacji i usprawnienia korzystania z jej zawartości.

kandydaci

Wykorzystujemy Twoje dane osobowe podczas świadczenia naszych usług HR, które obejmują usługi w zakresie rekrutacji i selekcji, mediacji, personelu tymczasowego, delegowania, płac, rozwoju osobistego, poradnictwa zawodowego, coachingu, planowania oraz zarządzania personelem i wynagrodzeniami (dalej “Usługi”).. 

Wprowadzając innowacje na dużą skalę, Randstad realizuje fascynującą wizję: zwiększać szanse na zatrudnienie przez całe życie i spełniać obietnicę naszej marki dotyczącą proaktywności, transparentności i doradztwa, aby oferować kandydatom prawdziwie wzbogacające doświadczenie w poszukiwaniu pracy na całym świecie.

pracownicy tymczasowi

Dane pracowników tymczasowych są przetwarzane w związku z rozpoczęciem, realizacją i zakończeniem zatrudnienia.

relacje biznesowe

W ramach naszych Usług przetwarzamy Twoje dane osobowe, jeśli pracujesz dla firm, z którymi prowadzimy (lub zamierzamy prowadzić) działalność (np. w celu złożenia oferty na Usługi i utrzymania relacji biznesowych z firmą, dla której pracujesz).

technologie HR

Wykorzystywanie przez nas innowacyjnych technologii HR do dopasowywania kandydatów i usług

Naszym nadrzędnym celem jest wspieranie ludzi i organizacji w realizacji ich prawdziwego potencjału. Jesteśmy przekonani, że najlepszym sposobem na osiągnięcie tego celu jest połączenie naszej pasji do ludzi z mocą współczesnych technologii HR. Przez technologie HR rozumiemy technologie, które pomagają nam zdigitalizować i usprawnić różnorodne procesy rekrutacyjne. 

Na przykład używamy chatbotów, aby poprawić Twoje doświadczenia jako kandydata związane z obsługą. Chatboty dają kandydatom możliwość odpowiedzi na pytania na podstawie wymagań stanowiska, na które aplikują. Jest to przyjazny dla kandydatów sposób na:

 • podanie nam odpowiednich informacji, które mogą nie być wyraźnie widoczne w aplikacji, profilu lub CV kandydata;
 • uzyskanie szybkiej informacji zwrotnej, czy ich umiejętności spełniają podstawowe wymagania stanowiska, a jeśli nie, łatwe znalezienie innych stanowisk lub określenie braków dotyczących swojego zestawu umiejętności;
 • udzielenie odpowiedzi w momencie dogodnym dla użytkownika.

W ramach szerszego procesu rekrutacyjnego technologie HR pozwalają nam szybciej łączyć kandydatów z naszymi konsultantami. To z kolei pozwala naszym konsultantom lepiej wspierać kandydatów w poszukiwaniu pracy i szybciej dostarczać odpowiednich kandydatów naszym klientom. Technologie HR pozwalają również naszym konsultantom znaleźć ludzi nie tylko na podstawie stanowisk, na które się kwalifikują, ale także na podstawie stanowisk, którymi są zainteresowani. 

Poprawa doświadczenia klienta

Technologie HR pomagają nam przeszukiwać szerszą i bardziej zróżnicowaną grupę kandydatów, dzięki czemu stajemy się jeszcze lepsi w znajdowaniu najlepszych kandydatów z najbardziej odpowiednim zestawem umiejętności dla naszych klientów. Dzięki tym technologiom nasi konsultanci mogą skupić się na zadaniach, które wymagają typowo ludzkich cech, a których technologia nie jest w stanie naśladować: kreatywności i emocji.

Sygnalizatory sieciowe

Nasze wiadomości e-mail mogą zawierać pojedynczy, unikalny dla kampanii „piksel sygnalizatora sieciowego” (web beacon pixel), który informuje nas o tym, czy nasze wiadomości e-mail są otwierane, i weryfikuje kliknięcia prowadzące do linków lub reklam w wiadomości e-mail. Możemy wykorzystywać te informacje do takich celów jak określenie, które z naszych wiadomości e-mail są bardziej interesujące dla użytkowników, pozyskanie informacji, czy użytkownicy, którzy nie otwierają naszych wiadomości e-mail, chcą nadal je otrzymywać, a także informowanie naszych reklamodawców o tym, ilu użytkowników łącznie kliknęło ich reklamy. Piksel zostanie usunięty po skasowaniu wiadomości e-mail. Jeśli nie chcesz, aby piksel był pobierany na Twoje urządzenie, musisz wybrać opcję otrzymywania od nas wiadomości e-mail w postaci zwykłego tekstu, a nie HTML.

 • Regularnie testujemy dane wyjściowe utworzone za pomocą tych technologii, aby zidentyfikować potencjalne przypadki krzywdzącej stronniczości.
 • Regularnie uzyskujemy porady ekspertów, aby stale ulepszać sposób, w jaki identyfikujemy i eliminujemy stronniczość.
 • Zarówno nasi konsultanci, jak i nasze algorytmy wyszukiwania oraz dopasowywania podlegają szczegółowym szkoleniom i zawsze ze sobą współpracują.

komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe możemy udostępniać:

 • Innym podmiotom grupy spółek Randstad. Jesteśmy częścią wielonarodowej grupy firm i czasami możemy udostępniać dane osobowe innym grupom spółek Randstad w celu efektywnego zarządzania działalnością, zapewnienia zgodności z wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz świadczenia naszych Usług (w tym dopasowywania) Tobie i naszym klientom. Aby zobaczyć przegląd tych podmiotów, kliknij tutaj.
 • Klientom Randstad. W zakresie naszych usług, w tym rekrutacji i świadczenia pracy tymczasowej.
 • Podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi związane z zasobami ludzkimi (np. dostawcom usług płacowych).
 • Zewnętrznym dostawcom usług informatycznych (np. korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy w celu wsparcia naszej infrastruktury informatycznej. Ważna część naszego oprogramowania i baz danych znajduje się w chmurze, która jest obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług).
 • Zewnętrznym dostawcom usług marketingowych (np. możemy przechowywać Twoje dane osobowe w opartej na chmurze aplikacji CRM, która jest hostowana i obsługiwana przez zewnętrznego dostawcę usług; kiedy korzystamy z usług zewnętrznego dostawcy w celu zorganizowania wydarzenia, możemy udostępnić Twoje dane osobowe tej stronie trzeciej, aby zaprosić Cię na to wydarzenie).
 • Dostawcom usług profesjonalnych (np. naszym audytorom, doradcom podatkowym, doradcom prawnym).
 • Bankom i ubezpieczycielom (np. w celu wypłaty wynagrodzeń naszych pracowników tymczasowych udostępniamy część ich danych osobowych bankowi).
 • Funduszom emerytalnym
 • Władzom publicznym (np. zgodnie z obowiązującym prawem Randstad musi ujawnić dane osobowe zakładowi ubezpieczeń społecznych i organom podatkowym).
 • Organom ścigania, sądom i organom regulacyjnym (np. w ramach prowadzonego dochodzenia służby policyjne mogą wymagać od nas ujawnienia im danych osobowych).

Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe stronom trzecim:

 • w przypadku, gdy sprzedajemy lub kupujemy jakąkolwiek firmę lub dowolne aktywa, możemy ujawnić Twoje dane osobowe potencjalnemu sprzedawcy lub nabywcy takiej firmy lub takich aktywów; lub
 • jeśli całość lub znaczna część naszych aktywów zostanie nabyta przez stronę trzecią, Twoje dane osobowe, które posiadamy, mogą być jednym z przekazanych aktywów.

Gdy udostępniamy Twoje dane osobowe w sposób opisany powyżej, mogą być one przekazywane zarówno w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i poza nim. W przypadku, gdy przekażemy Twoje dane osobowe za granicę, zrobimy to wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i będziemy wymagać odpowiedniego poziomu ochrony Twoich danych osobowych oraz odpowiednich środków bezpieczeństwa. Twoje dane osobowe mogą być przekazywane z krajów znajdujących się na terenie EOG do krajów znajdujących się poza EOG (takich jak Stany Zjednoczone). W takich przypadkach będziemy wymagać przestrzegania następujących zabezpieczeń:

 • prawo kraju, do którego przekazywane są Twoje dane osobowe, zapewnia odpowiedni poziom ochrony danych. Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę krajów spoza EOG, które według Komisji Europejskiej zapewniają odpowiedni poziom ochrony danych; lub
 • przekazywanie podlega standardowym klauzulom umownym zatwierdzonym przez Komisję Europejską. Więcej informacji na temat tych klauzul ochrony danych można znaleźć tutaj lub
 • wszelkich innych stosownych obowiązujących zabezpieczeń zgodnie z art. 46 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych UE (2016/679).

Aby uzyskać więcej informacji na temat zabezpieczeń, które wdrożyliśmy w celu ochrony Twoich danych osobowych na arenie międzynarodowej, skontaktuj się z nami pod adresem dpo@randstad.pl.

w jaki sposób będziemy chronić Twoje dane osobowe

Stosujemy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu ochrony Twoich danych osobowych przed przypadkową utratą, wykorzystaniem, zmianą, zniszczeniem, ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem. Ograniczamy dostęp do Twoich danych osobowych tym podmiotom, które mają rzeczywistą potrzebę biznesową, aby je poznać. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe podlegają zasadom Randstad dotyczącym bezpieczeństwa informacji i IT, ochrony danych oraz innym wewnętrznym przepisom i wytycznym dotyczącym przetwarzania danych osobowych.

Chociaż wdrożyliśmy środki ochrony Twoich danych osobowych, ważne jest, aby mieć świadomość, że nie można zagwarantować bezpieczeństwa danych w stu procentach. W związku z tym wdrożyliśmy procedury postępowania w przypadku incydentów związanych z bezpieczeństwem danych oraz w celu spełnienia wymogów prawnych mających zastosowanie do wykrywania naruszeń ochrony danych, ich obsługi i powiadamiania o nich.

twoje prawa do ochrony danych

Przysługują Ci następujące prawa dotyczące Twoich danych osobowych:

1. Prawo do informacji - masz prawo do uzyskania jasnych, przejrzystych i łatwo zrozumiałych informacji o tym, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe i jakie przysługują Ci prawa. Dlatego przekazujemy Ci informacje zawarte w niniejszym dokumencie.

2. Prawo dostępu - masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, które przechowujemy – jest tak, ponieważ chcemy poinformować Cię o posiadaniu przez nas Twoich danych osobowych i umożliwić Ci sprawdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych.

3. Prawo do sprostowania - jeżeli Twoje dane osobowe są niedokładne lub niekompletne, masz prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych.

4. Prawo do usunięcia - znane również jako „prawo do bycia zapomnianym”, w uproszczeniu umożliwia żądanie skasowania lub usunięcia swoich danych osobowych, jeśli nie ma istotnego powodu, abyśmy je przechowywali. Prawo do usunięcia danych nie jest prawem ogólnym; istnieją wyjątki.

5. Prawo do ograniczenia przetwarzania - masz prawo do „zablokowania” lub powstrzymania dalszego wykorzystywania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Gdy przetwarzanie jest ograniczone, nadal możemy przechowywać Twoje dane osobowe, ale nie możemy ich dalej wykorzystywać. Prowadzimy listy osób, które poprosiły o „zablokowanie” dalszego wykorzystywania ich danych osobowych, aby mieć pewność, że ograniczenie będzie przestrzegane w przyszłości.

6. Prawo do przenoszenia danych - w pewnych okolicznościach masz prawo do uzyskania i ponownego wykorzystania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ponadto, w przypadku spełnienia określonych warunków, masz prawo do przekazania takich danych osobowych bezpośrednio stronie trzeciej.

7. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania - masz prawo sprzeciwić się niektórym rodzajom przetwarzania w określonych okolicznościach. W szczególności masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów lub ze względu na interes publiczny; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego (w tym profilowania); prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania Twoich danych osobowych do celów badań naukowych, historycznych lub statystycznych w określonych przypadkach.

8. Prawo do wycofania zgody - jeśli przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w konkretnym przypadku opiera się na Twojej zgodzie, masz prawo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie. Obejmuje to Twoje prawo do wycofania zgody na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych w kontekście dobrowolnych ankiet pracowniczych.

9. Prawo do sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji - masz prawo nie podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji ma miejsce, gdy system elektroniczny wykorzystuje dane osobowe do podejmowania decyzji bez udziału człowieka. Nie jest to ogólne prawo do sprzeciwu; istnieją od niego wyjątki. Na przykład możemy korzystać z automatycznego podejmowania decyzji, gdy jest to konieczne do wykonania umowy z Tobą i istnieją odpowiednie środki w celu ochrony Twoich praw. Więcej informacji znajdziesz w sekcji „Technologie HR”.

Możesz skorzystać ze swoich praw pisząc pod adres mailowy dpo@randstad.pl lub pod adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych Randstad Polska Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa. Rozpatrzymy Twój wniosek ze szczególną starannością, aby zagwarantować skuteczne egzekwowanie Twoich praw. Możemy poprosić Cię o potwierdzenie tożsamości, aby mieć pewność, że nie udostępniamy Twoich danych osobowych nikomu poza Tobą! Musisz mieć świadomość, że w szczególnych przypadkach (na przykład ze względu na wymogi prawne) możemy nie być w stanie od razu zrealizować Twojego wniosku. 

W każdym przypadku poinformujemy Cię o podjętych działaniach w terminie miesiąca od złożenia wniosku. 

Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, www.uodo.gov.pl.

zmiany treści Polityki Prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować tę Politykę. Datę ostatniej zmiany możesz zobaczyć u góry strony. Zalecamy regularne przeglądanie niniejszej Polityki, aby mieć świadomość wszelkich zmian.