Dwa rekordy przynosi najnowszy raport Monitor Rynku Pracy, przygotowany przez Randstad. W 35. edycji badania rekordowo wielu uczestników zadeklarowało zadowolenie z pracy. Nigdy w historii badania tyle osób nie deklarowało też, że w razie utraty obecnego zatrudnienia, nowe znajdzie w ciągu półrocza bezproblemowo.

pobierz raport »

4 na 5 Polaków twierdzi, że ze swojej pracy czerpie satysfakcję (79%). Wzrost tego wskaźnika jest wyraźny – jeszcze w poprzedniej edycji mówiło tak 72% ankietowanych, a przed rokiem – 73%. Zadowolenie z obecnej sytuacji zawodowej deklarują przede wszystkim mieszkańcy północnej (83%) i południowej Polski (81%), respondenci z mniejszych miast (84%) i wsi w obrębie metropolii (83%). Dobrze w pracy czują się też menedżerowie wyższego szczebla (95%), specjaliści (85%) i kierownicy (81%). Ten współczynnik najniższy jest natomiast wśród mistrzów i brygadzistów (64%).

Wysoki poziom satysfakcji zawodowej przekłada się na mniejszą skłonność do poszukiwania nowego zatrudnienia. Co drugi ankietowany w ogóle nie szuka pracy (wzrost o 4 p.p. od poprzedniego badania). Aktywnie nowego pracodawcy poszukuje jedynie 11% uczestników badania.

za nami wyższa rotacja na rynku pracy, dłużej szukaliśmy też nowego zatrudnienia

O 5 p.p. wzrósł od ostatniego badania odsetek osób, które zmieniły pracodawcę. W najnowszej edycji Monitora Rynku Pracy wskaźnik ten sięgnął 25%. Największy udział osób, które zdecydowały się na taką zmianę, notujemy wśród najmłodszych respondentów w wieku od 18 do 29 lat (37%).

W pierwszym kwartale nowego roku nieco więcej czasu niż dotychczas zajmowało respondentom znalezienie nowego zatrudnienia. W skali kraju ten okres wydłużył się z dwóch miesięcy do 2,3 miesiąca. Są jednak miejsca w Polsce, gdzie trwa to jeszcze dłużej – prawie 3 miesiące. Tak jest we wschodniej części kraju, która obejmuje województwa podkarpackie, lubelskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

obawa o utratę pracy spada, rośnie przekonanie o szansach na zdobycie nowego zatrudnienia

Nowy rok zaczęliśmy też od spadku liczby osób, które obawiają się utraty zatrudnienia. Zaledwie 7% respondentów przejawia duże obawy, 19% twierdzi, że ryzyko nie jest ani duże, ani małe.

Tymczasem od roku co kwartał notujemy nowe rekordy, gdy przyglądamy się przeświadczeniu Polaków o możliwości szybkiego znalezienia nowego zatrudnienia, na wypadek gdyby stracili obecne. W takiej sytuacji w ciągu pół roku znajdę jakąkolwiek nową pracę – uważa 90% badanych. 71% jest zdania, że znajdzie co najmniej tak dobrą, jak dotychczasowa.

W najnowszej edycji Monitora Rynku Pracy przyglądamy się również kwestii Polaków, którzy dojeżdżają do pracy do miejscowości innych niż miejsce zamieszkania. W raporcie zajęliśmy się również tym, w jaki sposób szefowie przekazują informacje zwrotne swoim pracownikom i jak pracownicy je postrzegają.

pobierz pełny raport »

Szczegółowe informacje o wynikach 35. edycji badania znaleźć można w naszej informacji prasowej »