Z globalnego badania Workmonitor, przeprowadzonego przez firmę Randstad, wynika, że Polacy za pracą najchętniej wyemigrowaliby do Niemiec i Wielkiej Brytanii. Na kraje te wskazuje co 4 respondent. Największą motywacją do wyjazdu jest pozytywny wpływ na rozwój kariery oraz równowaga między życiem prywatnym i zawodowym. Polska, pod względem atrakcyjności dla obcokrajowców wypada jednak słabo. Czechy, to jedyne państwo, którego obywatele wymieniają Rzeczpospolitą w pierwszej 10 miejsc, gdzie chcieliby podjąć pracę.

quote icon

Polski rynek pracy potrzebuje obcokrajowców. Rekordowo niskie bezrobocie sprawia, że w firmach często brakuje wysoko wykwalifikowanych kandydatów. Niestety, wyniki badania Randstad wskazują, że Polska nie jest postrzegana jako atrakcyjne miejsce do emigracji dla cudzoziemców. Spośród 34 krajów świata, jedynie Czesi wymieniają nasz kraj w pierwszej 10 państw, w których chcieliby podjąć pracę. Musimy pamiętać, że brak pracowników może hamować rozwój firm, a to niebezpieczne dla całej gospodarki, a przede wszystkim dla nowoczesnych sektorów, w których potrzeba wysoko wyspecjalizowanych pracowników. Jednak nasze doświadczenie pokazuje, że pracodawcy mogą efektywnie sięgać po doświadczonych pracowników z zagranicy. Najlepszym sposobem jest w tym przypadku jasne zidentyfikowane i komunikowanie przewagi polskich firm, jako atrakcyjnych miejsc pracy, ale także Polski jako przyjaznego kraju do życia

– mówi Henri Viswat, Director Randstad Professionals w Polsce.
praca_za_granica.png
praca_za_granica.png

Polacy najbardziej chcą pracować w Niemczech i Wielkiej Brytanii

Niemcy i Wielka Brytania to najczęściej wymieniane przez Polaków kraje, jeśli chodzi o pożądane miejsce pracy za granicą. Wskazuje na nie odpowiednio 16% i 11% krajowych pracowników. Państwa te są najchętniej wybieranymi kierunkami emigracji przez wszystkie grupy wiekowe, niezależnie od płci.

Na trzecim miejscu znajduje się Holandia (6%), chociaż w tym przypadku występują różnice zarówno pomiędzy płciami, jak i grupami wiekowymi. Podczas gdy dla 7% mężczyzn Niderlandy są krajem pierwszego wyboru po Niemczech i Wielkiej Brytanii, kobiety częściej wskazywały na Hiszpanię (5%). Osoby od 18 do 24 lat, na trzecim miejscu wymieniają Stany Zjednoczone (9%), a od 55-65 lat - Czechy (7%).

Niestety, obcokrajowcy rzadko wymieniają Polskę jako miejsce, w którym chcieliby pracować. Spośród 34 krajów, w których przeprowadzono badanie, jedynie Czesi wymienili Polskę w pierwszej 10 państw, gdzie mogliby podjąć zatrudnienie. Na nasz kraj wskazało 4% obywateli Czech. Na kolejnych miejscach znaleźli się Chińczycy (0,7%), Szwedzi (0,7%) i Niemcy (0,6%). Takie wyniki sprawiają, że Polska plasuje się odpowiednio na 24, 27 i 28 miejscu rankingu krajów, w których chcieliby pracować obywatele ww. państw.

kariera i work-life balance główną motywacją do podjęcia pracy za granicą

69% Polaków rozważyłoby wyjazd do pracy za granicę, jeśli miałby on pozytywny wpływ na karierę i równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. Na połączenie tych czynników częściej wskazywały kobiety (72%) niż mężczyźni (67%). Aspekt ten wymieniany jest najczęściej przez osoby w wieku od 25 do 34 lat (85%), a najrzadziej – od 55 do 65 lat (52%). Polska jest pod tym względem na pierwszym miejscu krajów europejskich. Za nami znajdują się Włochy (67%) i Hiszpanie (64%).

3 na 5 Polaków wyjechałaby z Polski dla znacząco wyższego wynagrodzenia
60% polskich pracowników deklaruje, że zdecydowałoby się na wyjazd do pracy za granicą dla znacząco wyższego wynagrodzenia. Odsetek ten sprawia, że pod tym względem zajmujemy drugie miejsce spośród krajów europejskich. Wyprzedzają nas tylko Włosi, gdzie 64% pracowników wskazuje taką odpowiedź. W Polsce gotowość do wyjazdu za granicę w związku ze znaczącym wzrostem wynagrodzenia rzadziej potwierdzają mężczyźni (58%) niż kobiety (61%). W podziale na grupy wiekowe największą gotowość do emigracji ze względu na wyższe wynagrodzenie wskazują osoby od 25 do 34 roku życia (73%), a najmniejszą osoby od 55 do 65 lat (50%).

co 2 pracownik chciałby rozwijać karierę w innych krajach

Dla 53% Polaków możliwość rozwoju kariery za granicą jest wystarczającym powodem do emigracji. Wskazuje tak 54% mężczyzn i 51% kobiet. Czynnik ten jest dominujący w grupie wiekowej od 25 do 34 lat (66%). Najrzadziej na takie rozwiązanie decydują się osoby od 55 do 65 roku życia. Również pod tym względem Polska uplasowała się na drugim miejscu w Europie. Częściej na rozwój kariery poza granicami kraju decydują się tylko Włosi (57%).

66% Polaków wskazuje także, że byłaby gotowa wyjechać za granicę dla interesującej pracy. Na takie rozwiązanie zdecydowałoby się 66% mężczyzn i 65% kobiet. Aspekt ten jest najpopularniejszy w najmłodszej grupie wiekowej, tj. 18-24 lata, gdzie wskazuje go 83% badanych.

Badanie Randstad Workmonitor realizowane jest w 34 krajach świata: w Argentynie, Australii, Austrii, Belgii, Brazylii, Chile, Chinach, Czechach, Danii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Hongkongu, Indiach, Japonii, Kanadzie, Luksemburgu, Malezji, Meksyku, Niemczech, Nowej Zelandii, Norwegii, Polsce, Portugalii, Rumunii, Singapurze, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, USA, na Węgrzech, w Wielkiej Brytanii i we Włoszech.