Osoby 50+ to pracownicy lojalni, aktywni, sumienni i chętni do dzielenia się swoim doświadczeniem – wynika z przeprowadzonych przez Instytut Badawczy Randstad badań „Plany Pracodawców”. Dodatkowo, jak podkreślają eksperci, na pracodawców gotowych zatrudnić osoby 50+ czekają różne ulgi i zwolnienia. Dane pokazują jednak, że pracownicy powyżej 50 roku życia są pomijani podczas procesów rekrutacji. Dlatego agencja Randstad rozpoczyna program edukacyjny dla pracodawców ze skutecznej rekrutacji osób z tej grupy wiekowej.

1099.jpg
1099.jpg

sytuacja osób 50+ na polskim rynku pracy

Jak wynika z raportu Instytutu Badawczego Randstad „Plany Pracodawców”, osoby 50+ to pracownicy głównie wykonujący prace fizyczne (44 proc.) lub technicy i robotnicy wykwalifikowani (40 proc.). I choć raptem 5 proc. przedsiębiorstw nie ma wśród swoich pracowników osób 50+ i średnio połowa pracodawców zatrudniła w ciągu dwóch lat poprzedzających badanie osoby z tej grupy wiekowej, to jedynie 3 proc. pracodawców ma ofertę rekrutacyjną skierowaną do osób powyżej 50. roku życia i aktywnie rekrutuje spośród nich swoich pracowników.

„Nigdy nie miałam problemu z pracą i podejmowałam się każdej, nawet ciężkiej fizycznie, byleby mieć pieniądze na utrzymanie” – mówi Sylwia Pluta, szukająca pracy dzięki Randstad. Niedawno skończyła 50 lat. Jak jednak podkreśla, przekroczenie magicznej bariery spowodowało, że zaczęła się martwić o to, czy w razie potrzeby znajdzie pracę. „W końcu często się słyszy, że pracodawcy preferują osoby młodsze. W tej sytuacji wiek może być barierą i zmniejszyć szanse na szybkie znalezienie zatrudnienia” – dodaje.

quote icon

Z powodu pandemii koronawirusa osoby 50+ mogą się czuć jeszcze mniej pewnie w swoich poszukiwaniach pracy. Kolejne wiadomości o trudnej sytuacji gospodarczej mogą na nich działać deprymująco, wzbudzać lęk i niepewność, a samych pracodawców utwierdzać w stereotypowych wyobrażeniach o tej grupie wiekowej.

– ocenia mówi Katarzyna Fojcik, Manager Regionalna w Randstad Polska i certyfikowana ekspertka Polskiego Forum HR

dobre doświadczenia pracodawców

Jednak jak pokazują doświadczenia pracodawców współpracujących z Randstad, pracownicy 50+ w dużej mierze zadają kłam stereotypom i są wartością dodaną dla firmy. Według raportu Instytutu Badawczego Randstad „Plany Pracodawców”, niemal połowie (47 proc.) spośród zbadanych pracodawców zależy na zatrudnianiu pracowników 50+, ponieważ są oni bardziej lojalnymi pracownikami od swoich młodszych kolegów. Spośród tych, którzy aktywnie rekrutują osoby 50+, 35 proc. pracodawców uważa, że to doświadczeni fachowcy, a 20 proc. twierdzi, że to rzetelni i stabilni pracownicy. Dodatkowo 27 proc. dostrzega korzyści finansowe z zatrudniania pracowników 50+ w postaci ulg, zwolnień i dofinansowań z urzędów pracy.

Wyniki badań „Plany Pracodawców” potwierdza Radosław Steczko, Dyrektor Regionu Południe w Jungheinrich Polska, firmy, która świadomie rekrutuje pracowników 50+. „Wyzwaniem jest czasem dłuższy okres nauki, choć nie jest to regułą. Czas zainwestowany w pracownika będzie dłuższy niż w przypadku młodszego kandydata, ale ma on ugruntowane spojrzenie na świat” - twierdzi Steczko. „Tacy pracownicy są lojalni wobec pracodawcy, dużo rzadziej aktywnie szukają innego zajęcia” – mówi.

Dodatkowo, starsi pracownicy bardzo chętnie dzielą się swoim doświadczeniem z młodszymi kolegami. Z badań Randstad wynika, że zauważa to aż 76 proc. pracodawców zatrudniających osoby 50+. „W Jungheinrich łączymy zespoły w ten sposób, że starsi doświadczeni pracownicy oraz młodsi pracują razem. Dzięki temu mają możliwość wymienić się umiejętnościami i czerpać od siebie nawzajem to, co najlepsze” – wyjaśnia Steczko. „Te pozytywne wibracje i energię widać na spotkaniach”.

W kontekście pracowników 50+ warto pomyśleć też o awansach wewnętrznych, ponieważ ta grupa może pomóc w rozwiązaniu problemu braku specjalistów na rynku w wielu dziedzinach. W zdecydowanej większości (84 proc., według badania „Plany Pracodawców”) to osoby z przynajmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym. I choć czasami ze względów zdrowotnych lub mniejszej sprawności nie są już w stanie wykonywać swoich dotychczasowych, zwłaszcza jeśli pracują fizycznie, mogą stać się dobrymi kierownikami.

quote icon

Mieliśmy sytuacje, kiedy pracownik z uwagi na stan zdrowia nie był w stanie wykonywać swoich zadań tak efektywnie jak wcześniej. Zdecydowaliśmy się wówczas na przeniesienie go w inne miejsce organizacji, do pracy niewymagającej tak dużej sprawności fizycznej. Dostrzegam sporą wartość w takim rozwiązaniu, gdy kierujemy taką osobę np. na wyższe stanowisko, by zarządzała zespołem, jeśli oczywiście widzimy potencjał - jest wtedy doświadczonym ekspertem. 90 proc. awansów u nas odbywa się wewnątrz organizacji. Jest to pewnego rodzaju inwestycja, która w 9 na 10 przypadków odnosi sukces. Jeśli chcielibyśmy np. na stanowisko menedżerskie wdrożyć nową osobę, byłoby to bardziej kosztowne i ryzykowne, bo w procesie rekrutacji trudno zbadać kompetencje miękkie, a w przypadku rekrutacji wewnętrznej dobrze znamy kandydata.

– wyjaśnia Radosław Steczko, Dyrektor Regionu Południe w Jungheinrich Polska

korzyści niematerialne i materialne

„Zatrudnianie pracowników 50+ to dla firmy realne korzyści finansowe i pozafinansowe. Chętniej podejmą decyzję o przekwalifikowaniu się w ramach jednej firmy, niż decyzję o zmianie pracy. Grupa ta najmniej rotuje oraz wykonuje swoje zadania z pełnym zaangażowaniem i rzetelnością” – mówi Katarzyna Fojcik, Manager Regionalna w Randstad Polska i certyfikowana ekspertka Polskiego Forum HR. „Dodatkowo, dzięki swojemu doświadczeniu pozytywnie wpływają na cyrkulację wiedzy i doświadczeń w ramach organizacji, czyli mówiąc wprost: chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami i nabywają nowe, jeśli mają ku temu szanse i warunki stworzone przez pracodawcę. Kluczowa jest więc tutaj rola managera, który powinien być otwarty na różnorodność i świadomie zarządzać wiekiem w ramach swojego zespołu, podkreślając atuty każdej z grup wiekowych” – dodaje.

Poza wspomnianymi wartościami, zatrudnienie osób 50+ daje pracodawcom także korzyści prawno-finansowe. „Wśród nich można wymienić krótszy okres ponoszenia kosztu wynagrodzenia za czas choroby, który w roku przypadającym po ukończeniu 50 roku życia ulega skróceniu do 14 dni, podczas gdy w przypadku pracowników do tego wieku wynosi 33 dni w roku kalendarzowym – mówi Liliana Strupp, Head of Legal & Public Affairs w Randstad Polska i członek zarządu Polskiego Forum HR. 

quote icon

Ponadto, pracodawcy zatrudniający bezrobotnych pracowników 50+ mogą korzystać ze zwolnień w zakresie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych przez okres do 12 miesięcy, a także składać wnioski o dofinansowanie wynagrodzenia, czy wyposażenia stanowiska pracy. Te zwolnienia i ulgi powodują, że również z perspektywy finansowej zatrudnianie osób powyżej 50 roku życia może być atrakcyjne, a udogodnienia ta mogą okazać się szczególnie przydatne w okresie pandemii, kiedy wiele firm stara się szukać sposobów na ograniczanie kosztów.

– dodaje Liliana Strupp, Head of Legal & Public Affairs w Randstad Polska i członek zarządu Polskiego Forum HR

Randstad Polska realizuje projekt Praca 50+ skierowany do pracodawców. Jego celem jest dotarcie do przedsiębiorstw z rzetelnymi informacjami na temat wartości, jakie niesie zatrudnieniem osób powyżej 50 roku życia. Podczas bezpłatnych webinarów zainteresowane firmy mogą poznać pełnię korzyści wynikających z zatrudnienia osób 50+ i to sposoby skutecznej rekrutacji najlepszych pracowników z tej grupy wiekowej.