01

z ekranu startowego aplikacji możesz przejść do listy z propozycjami dodatkowych zmian (1) oraz zobaczyć podgląd przypisanych już do Ciebie, nadchodzących zmian (2).
apka grafik1

02

po kliknięciu w przypisaną do Ciebie zmianę, wyświetlą Ci się jej szczegóły (3).
apka grafik2

03

w zakładce "kalendarz" (4) zobaczysz wszystkie swoje zmiany. Możesz również wyświetlić pełny podgląd swojego grafiku klikając ikonę w prawym, dolnym rogu (5) i wybierając opcję "podgląd grafiku" (6).
apka grafik3

04

znajduje się tu zakładka “przypisane” (7), czyli wszystkie przypisane już do Ciebie zmiany, a także zakładka “dodatkowe” (8), w której wyświetlają się dodatkowe zmiany, o które możesz zawnioskować. Jeśli planista wybierze Cię spośród osób zgłoszonych, zmiana zostanie do Ciebie przypisana.
apka grafik4

najczęściej zadawane pytania.