Coraz więcej firm odchodzi od standardowej oceny rocznej, która opiera się na ocenie kompetencji pracownika. W Randstad zamiast tego, postawiliśmy na częstszą informację zwrotną w postaci great conversations i people review, które aktywnie wspierają kulturę feedbacku w organizacji. O tym, czym jest great conversation i dlaczego zmieniliśmy swoje podejście do feedbacku, pisała już Ewa Wawszczak w swoim artykule. Dziś, postanowiłam przybliżyć drugi, równie istotny element, którym jest wspomniane już people review. Co kryje się pod tym pojęciem i jakie korzyści może odnieść również Twoja firma wdrażając to rozwiązanie?

people review
people review

czym jest people review?

People review to omówienie przez managera z HR Business Partnerem osiągnięć biznesowych, potencjału i kompetencji każdego pracownika. Podczas rozmów identyfikujemy talenty oraz rozmawiamy o rozwoju podopiecznych. Wyniki people review wykorzystywane są także do planowania ścieżek karier i przygotowania rekomendacji podwyżek wynagrodzeń. Oczywiście to, jakie aspekty Ty zdecydujesz się zweryfikować zależy od potrzeb Twojej firmy.

korzyści dla firmy

ocena efektywności i potencjału

People review pozwala dokonać oceny efektywności pracownika. Czy w ocenianym okresie wykonywał swoje obowiązki poniżej oczekiwań, zgodnie z oczekiwaniami czy też zdecydowanie lepiej? Aby móc ocenić potencjał, musisz najpierw go zdefiniować - czyli określić, co będziesz oceniać i dlaczego.

W Randstad stawiamy na umiejętność szybkiego uczenia się. Podczas oceny potencjału, rozmawiamy między innymi o tym, które osoby w zespole preferują wykonywanie zadań zgodnie z planem, instrukcją, krok po kroku, a które poszukują nieszablonowych rozwiązań, lubią zmianę i nigdy się nie poddają.

Pamiętaj jednak, by oceniając potencjał pracowników, stopień realizacji celów i ich efektywność, wziąć pod uwagę to, jakie okoliczności temu towarzyszyły. Ciężko porównać te same zadania u osób, które miały diametralnie różne warunki do ich wykonania.

Uzyskane wyniki potencjału i efektywności pracowników, możesz przełożyć na dziewięciopolówkę. Do każdego pola warto mieć przygotowane konkretne rekomendacje działań.

perspektywy rozwój

Znając potencjał i efektywność danego pracownika możesz określić perspektywy jego rozwoju w Twojej organizacji. Te informacje pozwalają dostrzec osoby, które się wyróżniają i dowiedzieć się, czy są chętne do udziału w innych projektach, a także, jak widzą swoją rolę w firmie. Pracownik świetnie wykonujący swoje obowiązki, z bardzo dużym potencjałem może znaleźć się na szybkiej ścieżce awansu, w grupie talentowej, kto wie, może będzie na liście sukcesorów, którzy w przyszłości będą mieli obowiązki zarządcze w Twojej firmie.

ryzyko odejścia

Na kluczowych stanowiskach warto identyfikować ryzyko odejścia pracownika, a także sprawdzać ewentualne możliwe powody takiej decyzji. Jeśli okaże się, że jest to prawdopodobne, przeanalizuj, jak bardzo poważna byłaby to strata dla przedsiębiorstwa. Określ, co może się stać, jeśli pracownik odejdzie. Czy wiedza, którą posiada jest przekazywana innym, czy odejdzie razem z nim? To normalne, że ludzie zmieniają pracę. Z perspektywy firmy istotne jest jednak to, by nawet gdy tak się dzieje, wiedza i umiejętności pozostawały w organizacji.

informacja zwrotna dla pracownika

Jak w każdej ocenie, tak i w people review, ważne jest udzielenie pracownikowi informacji zwrotnej. Wspomniałam wcześniej, że w Randstad głównym narzędziem do udzielania informacji zwrotnej jest great conversations. To, że takie rozmowy odbywają się relatywnie często, sprawia, że właśnie podczas great conversation omawiany jest wynik people review.

To istotne, aby pracownik wiedział, co złożyło się na podsumowanie managera - jakie elementy jego pracy funkcjonują dobrze, a które należałoby poprawić. Nie zostawiaj go jednak z samą diagnozą. Zamiast tego ustalcie, jakie kroki wspólnie podejmiecie, by utrzymać wysoki poziom potencjału pracownika czy też rozwinąć aspekty, które tego wymagają. Mówimy zatem nie tylko o podsumowaniu, ale także ustaleniu kolejnych celów i działań.

rola HR w procesie

Ogromnym wsparciem dla liderów w people review może być dział HR. Bezstronny ekspert, patrzący na całą sytuację z boku, zadając odpowiednie pytania, pogłębiając pewne tematy może pomóc menedżerowi poukładać i podsumować opinie o pracowniku i - co najważniejsze - ułatwić dokonanie możliwie jak najbardziej obiektywnej oceny.

contact us - text balloon and email envelope in various color combinations. Please use the background color as indicated in the file name.

sprostaj wyzwaniom, przed którymi stoi twoja firma

porozmawiaj z ekspertami
o autorze
Joanna Mateja
Joanna Mateja

Joanna Mateja

hr business partner w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się