Dynamiczne zmiany na rynku pracy mogą przyprawić o zawrót głowy. To ważne, aby Twoja firma dostosowywała się do zachodzących przeobrażeń, także pod względem zarządzania zasobami ludzkimi. Jednym z narzędzi, które ciągle ewoluują, są ścieżki awansów. Odgrywają one ważną rolę motywacyjną i pozwalają Twojej organizacji rozwijać się w określonym kierunku. Jak zaplanować ścieżki awansów, mając na uwadze różne oczekiwania pracowników?

liderzy hr bezpieczenstwo danych
liderzy hr bezpieczenstwo danych

dlaczego warto zapewnić pracownikom możliwość awansu?

Ścieżki awansu traktuje się jako jedno z narzędzi pozwalających na efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Dzięki nim możesz planować rozwój personelu zgodnie z celami firmy. Awansując, pracownik nie tylko podnosi swoje kwalifikacje i zwiększa zakres kompetencji, ale również zyskuje poczucie wpływu na firmę i osiąga większą satysfakcję z pracy. Przekłada się to na wzrost jego zaangażowania w wykonywane obowiązki i buduje przywiązanie do Twojej organizacji. Sprzyja to również rozwojowi firmy poprzez optymalne wykorzystanie potencjału personelu oraz ogranicza rotację wśród pracowników, zmniejszając tym samym koszty rekrutacji. Ponadto zapewnia lepszą komunikację w przedsiębiorstwie i gwarantuje wzrost poczucia sprawiedliwości organizacyjnej.

Możliwości rozwoju zawodowego to jeden z najważniejszych aspektów, świadczących o atrakcyjności pracodawcy w oczach kandydatów. Jakie jeszcze czynniki bierzemy pod uwagę, poszukując nowej pracy? Dowiesz się tego z najnowszego badania Randstad Employer Brand Reserach:

pobieram

Osiągnięcie powyższych rezultatów ułatwi Ci m.in. określenie jasnych kryteriów awansu. Te zaś należy dostosować nie tylko do strategii rozwoju przedsiębiorstwa i przyszłego zapotrzebowania kadrowego, ale i aspiracji oraz oczekiwań samego pracownika. Czynniki te mogą być różne w zależności od wieku i stażu pracy zatrudnionego. Czego oczekuje od pracodawcy młodszy pokoleniowo personel, a czego starszy? Czym charakteryzują się pracownicy należący do tych grup?

młode pokolenia

Niecierpliwość. To jedna z tych cech, które nierzadko przypisuje się młodemu pokoleniu pracowników. Wiele osób z tej grupy bardzo często oczekuje szybkiego awansu. Tymczasem pojawiają się w firmie bez jakiegokolwiek doświadczenia lub z krótkim stażem pracy. Młodzi pracownicy są pewni siebie, w związku z czym mają wysokie oczekiwania i często aplikują na stanowiska specjalistów, pomimo że nie są do nich kompetencyjnie przygotowani. Są energiczni i żądni zmian.

To jednak tylko jedna strona medalu. Rozpoczęcie współpracy z młodą osobą nie musi oznaczać, że przyjmujesz do swojego zespołu kogoś rozkapryszonego i roszczeniowego. Zatrudnienie niedoświadczonych pracowników ma swoje korzyści. Niewątpliwym atutem młodych pracowników jest to, że chłoną wiedzę jak gąbka. Szybko się uczą i chcą się rozwijać, co ma swoje potwierdzenie w badaniach. Zgodnie z najnowszą edycją Randstad Employer Brand Research, zarówno dla pokolenia Z, jak i Y, możliwość rozwoju zawodowego jest drugim najbardziej pożądanym aspektem u pracodawcy. Naturalną konsekwencją rozwoju jest więc to, że z czasem zwiększa się zakres obowiązków młodych pracowników. Jeżeli nie idzie to w parze ze wzrostem zarobków, mogą być rozczarowani i będą skłonni zmienić pracę, gdy nie otrzymają adekwatnego wynagrodzenia.

Problematyczne może okazać się podejście osób z tych pokoleń do pracy i jej owoców. Młodzi ludzie są najczęściej idealistami i zależy im na jak najszybszym osiągnięciu wyników. Jeśli te nie pojawiają się natychmiast, przedstawiciele młodego pokolenia wypalają się, a praca zaczyna ich nudzić. Nieustannie więc potrzebują zachęt i motywacji, żeby pozostać w firmie.

Młodemu pokoleniu zależy na możliwości kształtowania swojej kariery zgodnie z własnymi aspiracjami, a te nie zawsze będą iść w parze z oczekiwaniami pracodawcy. Jaki stosunek mają wobec tego młodzi? Prędzej są w stanie zrezygnować z zatrudnienia niż dostosować się do stanowiska, które zostało im narzucone i nie odpowiada ich aspiracjom. Dlatego też w ich przypadku tradycyjny awans pionowy nie zawsze się sprawdzi. Dobrze uzupełnić go również o przesunięcia poziome, stopniowo zwiększając nie tyle zakres obowiązków, co ich rangę, tak by młody pracownik miał poczucie rosnącej odpowiedzialności. Takie osoby częściej poszukują także elastycznych form zatrudnienia, dzięki którym dbają o work-life balance.

pokolenie X i Baby Boomers

Na tle młodszego pokolenia oczekiwania bardziej doświadczonych pracowników prezentują się inaczej. Zgodnie z przywołanym już badaniem Randstad Employer Brand Research, dla pokolenia X oraz Baby Boomers istotniejsze od możliwości rozwoju zawodowego czy miłej atmosfery w miejscu pracy jest stabilność zatrudnienia. To dla nich drugi najważniejszy czynnik, świadczący o atrakcyjności pracodawcy. W zamian oferują firmie swą lojalność i pełne zaangażowanie. Bywają mniej elastyczni niż młodsi koledzy, jednak mają większe doświadczenie i lepiej radzą sobie w stresujących sytuacjach. Ponadto cenią sobie komfort psychiczny i najczęściej udaje im się pogodzić życie prywatne z zawodowym. Mają świadomość swoich zalet, dobrze wiedzą, w czym są dobrzy, co należy do ich obowiązków i czego mogą się spodziewać, a ich oczekiwania względem pracodawcy są bardziej sprecyzowane. To wszystko sprawia, że łatwiej będzie Ci zaplanować i zarządzać ich rozwojem zawodowym.

Niestety wiele przedsiębiorstw nie ma wypracowanych ścieżek awansu dla starszego personelu, który jest oddany, pracowity i lojalny. Jest to o tyle niepokojące, że tkwienie na jednym stanowisku pracy przez wiele lat i wykonywanie podobnych czynności jest źródłem znużenia i frustracji. W dużej mierze przyczynia się również do wypalenia zawodowego, z którym coraz częściej borykają się bardziej doświadczeni pracownicy i które jest potęgowane wyobcowaniem informacyjnym i technologicznym. Starszym pracownikom trudniej bowiem odnaleźć się w dobie Internetu - dotyczy to zwłaszcza osób z pokolenia Baby Boomers.

kogo poszukują pracodawcy?

Generalnie pracodawcy preferują stabilnych i lojalnych pracowników, którzy chcą związać się z organizacją na lata. Dzięki temu mogą pokierować rozwojem personelu w sposób, który najbardziej odpowiada celom organizacji. Taki punkt widzenia wydaje się być oczywisty. Warto jednak pamiętać, że w określonych sytuacjach krótka współpraca także może przynieść firmie korzyści. Modernizując linie produkcyjną, korzystniejsze może być zatrudnienie inżyniera tylko na czas wykonania projektu, nie na etat. W takich sytuacjach świetnie sprawdzi się praca tymczasowa.

Przy wyborze pracowników przedsiębiorcy zwracają również uwagę na umiejętność pracy w zespole oraz łatwość nawiązywania kontaktów, czyli tzw. kompetencje miękkie. Istotne jest dla nich także to, aby zatrudniony potrafił wykorzystać swoją wiedzę w praktyce, a także był w stanie samodzielnie rozwiązać problemy, które mogą się pojawić na danym stanowisku.

Stworzenie w przedsiębiorstwie środowiska zapewniającego pracownikom realizację własnych ambicji to coraz trudniejsze zadanie. Projektując ścieżki awansu, należy bowiem uwzględnić odmienne pokoleniowo oczekiwania pracowników.

więcej o planowaniu ścieżek karier dla poszczególnych pokoleń możesz dowiedzieć się z mojego artykułu napisanego dla infor.pl »

o autorze
Iwona Chudzik
Iwona Chudzik

Iwona Chudzik

menedżer centralnego działu rozliczeń w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się