Tworzenie wydajnego środowiska pracy zależy nie tylko od jakości nowych osób, ale także od upewnienia się, że obecni pracownicy w dalszym ciągu dobrze radzą sobie ze swoimi zadaniami. Oceny pracowników mają kluczowe znaczenie we wspieraniu członków zespołu w ich dążeniach do osiągania lepszych wyników. W ten sposób dowiadujesz się także, którzy pracownicy od dłuższego czasu świetnie sobie radzą i mogą znaleźć się na szybszej ścieżce awansu, a którzy znajdują się na drugim biegunie i konieczne jest wdrożenie działań naprawczych.

Pobierz nasz przewodnik i dowiedz się, jak wykorzystać analizę zasobów ludzkich do zbudowania skutecznego procesu rekrutacyjnego.

pobierz
Team working on a Google Jamboard in an office. Primary colors: yellow and turquoise.
Team working on a Google Jamboard in an office. Primary colors: yellow and turquoise.

wady oceny rocznej

System ocen rocznych ma jednak wiele wad. Przede wszystkim nie dostarczają informacji o efektywności w czasie rzeczywistym. To może osłabiać morale i zaangażowanie. Po drugie, są czasochłonne i kosztowne, wiążą się z dużą biurokratyzacją. No i po trzecie, w ten sam sposób oceniamy dokonania sprzed 11 miesięcy i sprzed 2 tygodni. Trudno mówić o tworzeniu zwinnych, skutecznych strategii, gdy bazuje się na takim sposobie oceny.

ocena w czasie rzeczywistym i ich zalety

Nieefektywność oceny rocznej sprawia, że coraz więcej firm decyduje się zmienić podejście do feedbacku i udzielać informacji zwrotnej w czasie rzeczywistym. Składniki takiej oceny mogą obejmować: częste spotkania liderów z podwładnymi, coaching, możliwość wyrażenia anonimowej opinii, zarówno przez pracowników, jak i przełożonych, a także aplikacje mierzące produktywność, zaangażowanie i wydajność. Sposób oceny, narzędzia, które zostaną do tego wykorzystane i samo podejście menedżerów powinno zależeć od tego, jakie stanowiska znajdują się w organizacji. Jednocześnie ocena powinna przyjmować możliwie jak najbardziej wymierne wartości.

Korzyści, wynikających z takiego podejścia jest wiele. Pracownicy są dużo bardziej zadowoleni, gdy częściej otrzymują informację zwrotną i pochwały za dobrze wykonaną pracę. Ponadto, gdy zachodzi taka potrzeba, są lepiej przygotowani do poprawy swoich wyników. To z kolei wnosi większą wartość do firmy. Oceny w czasie rzeczywistym dostarczają informacji o wydajności pracowników ‘tu i teraz’, a to ułatwia bardziej przyszłościowe planowanie zasobów ludzkich.

rola analityki

Wraz z postępem zachodzącym w analizie danych i dopasowanych do tego technologiach, będzie rosła liczba dostępnych informacji do oceny produktywności pracowników w czasie rzeczywistym. Dzięki sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, dział HR będzie miał dostęp do narzędzi, które analizują dane, aby uzyskać informacje w przejrzysty i szybki sposób. Co więcej, wyniki analizy dużych baz danych mogą być dziś prezentowane w sposób łatwy do zrozumienia zarówno dla HR, jak i pracowników.

Łącząc dane historyczne i dane w czasie rzeczywistym, HR może przewidywać, jakie umiejętności i kompetencje będą w przyszłości potrzebne firmie. Dane z analizy pozwalają dostrzec cechy i umiejętności najlepszych pracowników, a także obszary, w których talenty stają się mniej zaangażowane i - potencjalnie - rozważają kontynuację kariery w innym miejscu.

spójność w tworzeniu strategii

Istotnym aspektem jest dopasowanie do systemu oceny takich czynników, jak awanse i podwyżki. Podczas gdy oceny w czasie rzeczywistym umożliwiają pracownikom rozwój, HR potrzebuje benchmarków, aby określić, kiedy pracownicy kwalifikują się do awansu. Podczas projektowania polityki wynagrodzeń, organizacja powinna wiedzieć, jak chce płacić swoim pracownikom - powyżej stawek rynkowych, na równi czy poniżej i dlaczego właśnie w ten sposób. Dzięki narzędziom do analizy HR, firma może symulować strukturę wynagrodzeń w organizacji.

Dostęp do takich danych z ocen pracowniczych pomaga organizacji kształtować strategię zatrudnienia. Dział HR może dowiedzieć się, jakie umiejętności i cechy na danym stanowisku mogą pomóc w osiągnięciu lepszych wyników.

Autor: Igor Życki

Pobierz nasz przewodnik i dowiedz się, jak wykorzystać analizę zasobów ludzkich do zbudowania skutecznego procesu rekrutacyjnego.

pobierz
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się