Jedną z konsekwencji pandemii Covid-19 jest przyspieszenie procesu automatyzacji w wielu gałęziach przemysłu. Nowoczesne technologie stają się jednym z głównych czynników, które decydują o tym, czy z trudnych sytuacji firma może wyjść obronną ręką. Dlaczego już teraz pracodawcy powinni przygotować się na automatyzację i w jaki sposób mogą to zrobić?

z czego wynika rosnące znaczenie procesów automatyzacji w firmach?

Procesy automatyzacji były obecne w poszczególnych gałęziach przemysłu jeszcze przed pandemią Covid-19. Jak wskazuje raport Randstad „flexibility@work”, wykorzystanie robotów w przemyśle w ciągu ostatniej dekady sukcesywnie rosło – średnio o 16 proc. w skali roku. Międzynarodowa Agencja Robotyki przewiduje, że w 2021 r. liczba robotów przemysłowych wyniesie ok. 3,8 mln. Dla porównania w 2017 r. wynosiła ona 2,1 mln.

Motorem napędowym tych zmian jest nie tylko rozwój technologiczny, ale również procesy demograficzne. W związku ze starzeniem się społeczeństw, zwłaszcza w krajach rozwiniętych, liczba pracowników w wieku produkcyjnym sukcesywnie się zmniejsza. Pracodawcy muszą wypełnić tę lukę. Coraz chętniej automatyzują więc procesy produkcyjne i biznesowe.

Przyczyn zmian należy upatrywać także w trudnościach rekrutacyjnych, które można rozwiązać przy pomocy najnowszych technologii. Już teraz algorytmy dopasowują kandydatów do ofert, a nawet przewidują rotację pracowników czy też projektują ścieżki ich rozwoju.

Dla przedsiębiorców szczególnie kłopotliwa jest niedostępność kandydatów na rynku pracy. Może ona wpływać na przestoje oraz spadek wydajności i efektywności produkcji. Trudności ze znalezieniem rąk do pracy to kolejny czynnik, który popycha firmy w stronę automatyzacji procesów produkcyjnych. Dzięki niej są one w stanie zachować ciągłość produkcji.

113.jpg
113.jpg

kto może skorzystać na automatyzacji?

Jak pisaliśmy tutaj, automatyzacja jest jednym z 4 trendów, które w najbliższych latach mogą w największym stopniu zmienić świat pracy. Nic więc dziwnego, że budzi obawy, zwłaszcza wśród pracowników i kojarzy im się przede wszystkim z wizją braku miejsc pracy. Czy słusznie?
Faktycznie, automatyka po części zastąpi proste, powtarzalne czynności. Jednak wraz z jej rozwojem wzrośnie zapotrzebowanie na pracowników o kompetencjach pozwalających na nadzór nad przebiegiem procesów automatyzacji, konserwację maszyn, urządzeń i robotów, a także realizację bardziej wyspecjalizowanych działań związanych np. z programowaniem rozwiązań z zakresu automatyki i robotyki.

W rzeczywistości automatyzacja jest korzystnym zjawiskiem nie tylko dla pracodawców. Może również opłacać się pracownikom – wyższe kwalifikacje wiążą się bowiem z wyższym wynagrodzeniem, a luka kompetencyjna, z jaką już teraz mamy do czynienia na rynku pracy w zakresie automatyzacji, może jeszcze lepiej wpłynąć na sytuację osób, które dysponują odpowiednimi umiejętnościami. Będą oni bowiem mogli przebierać w ofertach.

pracodawco! zawczasu podejmij odpowiednie kroki

Bez odpowiednich działań wspomniana luka kompetencyjna na rynku pracy będzie się powiększać, co niekorzystnie wpłynie na sytuację przedsiębiorców. Specjaliści z zakresu automatyki i robotyki będą bowiem trudno dostępni. To dlatego już teraz warto pomyśleć o uwzględnieniu toczących się na rynku przemian w dalekosiężnych planach firm w obszarze zatrudnienia.

Należy stawiać na szkolenia. Bez zaangażowania pracodawców w proces reskilingu i upskiling personelu trudno będzie bowiem sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na automatyzację procesów w obszarze produkcji. Na tym jednak nie koniec. Już dziś warto bowiem rozważyć zatrudnienie automatyków i robotyków w zakładach produkcyjnych.

Jakie korzyści przyniesie Ci zatrudnienie specjalisty w zakresie automatyki?

  1. Zyskujesz wysokiej klasy eksperta, który jest na miejscu i nadzoruje kluczowe procesy dla firmy.
  2. Dzięki profesjonalnemu wsparciu procesy automatyzacji przebiegają sprawniej i pochłaniają mniej środków. Następuje również zwiększenie wydajności produkcji.

o czym powinieneś pamiętać, zatrudniając automatyka lub robotyka?

Po pierwsze, automatyk lub robotyk, zwłaszcza taki, którego zadaniem jest specjalistyczne programowanie urządzeń, a nie jedynie nadzór nad nimi, to poszukiwany na rynku kandydat. Jego oczekiwania mogą więc być wyższe niż oczekiwania innych rekrutowanych pracowników. Ponadto ze względu na lukę kompetencyjną najczęściej jest on trudny w pozyskaniu. Dlatego warto skorzystać ze wsparcia ekspertów z agencji zatrudnienia. Na co dzień rekrutują oni kandydatów z takimi kompetencjami. Dysponują również szeroką bazą kandydatów, co czyni poszukiwania efektywniejszymi.

rekrutacja

poradnik skutecznej rekrutacji

pobierz

Po drugie, mimo że stawki dla automatyków i robotyków mogą być wyższe niż przeciętne wynagrodzenia w zakładzie pracy, wkład włożony przez specjalistę w rozwój firmy będzie nieoceniony. Warto jednak już na etapie rekrutacji uwzględnić rolę automatyka jako mentora dla innych członków zespołu. Wówczas jego wiedzę i know-how będzie można wykorzystać w procesie podnoszenia kwalifikacji pozostałych pracowników i przygotowywania ich do automatyzacji procesów produkcyjnych.

I w tym przypadku pomoc rekruterów agencji doradztwa personalnego jest jak najbardziej wskazana. Dysponują oni bowiem doświadczeniem i narzędziami, które pozwalają zidentyfikować kandydatów, którzy sprawnie odnajdą się w roli mentora, a także zweryfikować ich kompetencje na obejmowane stanowisko.

Po trzecie, specjaliści w zakresie automatyki czy też robotyki to specyficzni pracownicy, którzy
potrzebują w pracy coraz to nowych wyzwań. Już samo powierzenie im dodatkowej roli mentora lub szkoleniowca jest dla nich motywujące. To rozwojowe zajęcie, dzięki któremu poczują się docenieni.

Po czwarte, automatyka staje się na tyle wyspecjalizowaną dziedziną, że reprezentujący ją eksperci dysponują unikalnymi kompetencjami, które wyróżniają je na tle innych zawodów technicznych – automatyk nie musi więc być dobrym mechanikiem, czy elektrykiem. Nie można mu nawet przypisywać takiej roli w firmie. Musi natomiast specjalizować się w automatyce, robotyce czy choćby elektronice. Od jego kompetencji zależą bowiem kluczowe procesy w firmie – to, w jaki sposób linia produkcyjna funkcjonuje, czy konkretna maszyna jest sprawna, jak działa.

jak zatrzymać eksperta-automatyka w miejscu pracy i w pełni wykorzystać jego potencjał?

Jeżeli już zatrudniłeś eksperta-automatyka, to świetnie. Pamiętaj jednak, że coraz więcej firm będzie zgłaszać zapotrzebowanie na specjalistów z tego obszaru. Nie czekaj więc, aż ktoś Ci go podkradnie, tylko zaoferuj mu atrakcyjne warunki pracy. Nie chodzi wyłącznie o odpowiednie wynagrodzenie. Co jeszcze zatrzymuje automatyków w miejscu pracy?

  1. Nowe, rozwojowe zadania, np. udział we wdrażaniu w firmie nowych technologii, a nawet wybór konkretnych usprawnień technologicznych
  2. Stały rozwój kompetencji, swoista przestrzeń do nauki nowych rzeczy, nie tylko ściśle z zakresu automatyki i robotyki, ale również kompetencji miękkich (społecznych) i zarządczych

Żeby w pełni wykorzystać potencjał automatyka i robotyka, należy zbudować dla niego klarowny plan rozwoju zawodowego, wliczając w to rozwój w charakterze mentora. Konieczne jest również jego zaangażowanie w proces upskilingu i reskilingu, co stworzy perspektywy rozwojowe dla innych pracowników i pozwoli skorzystać z wiedzy oraz doświadczenia specjalisty.

Covid-19 wpłynął na przyspieszenie trendów związanych z automatyzacją pracy. To także zupełnie nowe wyzwania dla pracodawców, związane z pracą zdalną, zapotrzebowaniem na talenty i ograniczeniem kosztów. Szukasz wsparcia w tej nowej rzeczywistości? Sięgnij po nasz nowy przewodnik:

employability - people in a row in various color combinations. Please use the background color as indicated in the file name.

wyzwania dla działów HR

pobierz
o autorze
Justyna Malan
Justyna Malan

Justyna Malan

recruitment consultant randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się