Według opracowania GUS “Kapitał Ludzki w Polsce” w latach 2014-2018 można było zaobserwować w niektórych regionach Polski strukturalne niedopasowanie na rynku pracy. Skutkowało to występowaniem bezrobocia w pewnych grupach zawodowych i jednoczesnym niedoborem pracowników w innych zawodach. Niedopasowania strukturalne są przede wszystkim skutkiem stosunkowo niewielkiej mobilności pracowników i jest przyczyną przestrzennej koncentracji bezrobocia. Regiony słabiej rozwinięte, gdzie jest mniejszy popyt na pracę, są obszarami o najwyższym stopniu bezrobocia w kraju. Niedobory pracowników mają natomiast miejsce przede wszystkim w dynamicznie rozwijających się regionach, np. w dużych aglomeracjach miejskich.

Otwierając nowe stanowiska pracy, czy rozszerzając działalność firmy, każdy pracodawca powinien zdawać sobie sprawę z tego, czy będzie miał trudności w pozyskaniu kandydatów o konkretnych kwalifikacjach. Firmy, które zmagają się z problemem w pozyskaniu pracowników o konkretnych niszowych kompetencjach, radzą sobie z tym wyzwaniem na różne sposoby. Jednym z rozwiązań może być zaoferowanie pomocy w relokacji dla kandydatów, którzy zdecydują się na przeprowadzkę. Stanowi to rozwiązanie obecnie występującej trudności z niedoborem kadry. Warto jednak rozważyć podjęcie działań długofalowych, które w dłuższej perspektywie pomogą firmie uporać się z wyzwaniem braku pracowników.

Część kompetencji pracownik może nabyć w trakcie pracy, ale często pracodawcy wymagają posiadania konkretnego wykształcenia, które pozwala na wykonywanie konkretnego zawodu. Tutaj warto wziąć pod uwagę jakość kształcenia w danym regionie, w którym firma się rozwija bądź planuje się rozwijać. Dobrym rozwiązaniem może okazać się współpraca z uczelniami wyższymi. Pracodawcy zyskują wtedy dostęp do puli najbardziej utalentowanych studentów, którym mogą zaoferować pracę w ich firmie.

Według Monitora Edukacji i Kształcenia Polska ma bardzo niski odsetek liczby absolwentów nauk przyrodniczych, matematyki i statystyki - to jeden z najniższych wyników w Unii Europejskiej. Może to oznaczać pewne trudności w szybkim pozyskaniu kandydata dla pracodawców poszukujących pracowników o technicznym wykształceniu. Z kolei na Liście Szanghajskiej - corocznie publikowanego rankingu tysiąca najlepszych uczelni świata - znalazło się 8 polskich uczelni. Między innymi Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska i Politechnika Warszawska.

Three people walking down the stairs at a office.
Three people walking down the stairs at a office.

Jakie korzyści dostrzegają przedsiębiorcy ze współpracy z uczelniami? Jednym z przykładów kooperacji jest podnoszenie kwalifikacji pracowników przez współorganizowanie specjalistycznych kursów, studiów podyplomowych czy kierunków studiów. Firmy rekrutują przeszkolonych w trakcie praktyk absolwentów i korzystają z zasobów intelektualnych pracowników akademickich oraz zaplecza badawczego uczelni. Wiedza i wyniki badań, które uczelnia dostarcza pracodawcy mają wpływ na kierunek działań oraz budowanie odpowiedniego wizerunku i marki firmy.

Świetnym przykładem ścisłej współpracy dwóch partnerów: przedsiębiorstwa oraz szkoły zawodowej jest kształcenie dualne. Może stanowić odpowiedź na takie problemy jak: niedobór wykwalifikowanych pracowników lub niedopasowanie kwalifikacji pracowników do potrzeb firmy. Obie strony dzielą między siebie obowiązki związane z nauką. W szkole uczniom przekazywana jest wiedza teoretyczna, a firma zajmuje się kształceniem praktycznym i nauką konkretnych umiejętności.

Randstad rozumie i dostrzega korzyści, płynące z nauki praktycznych umiejętności od najmłodszych lat. Nasza agencja miała swój udział w warsztatach zorganizowanych przez naszego klienta. Projekt Girls GO Technology skierowany do uczennic z powiatu jaworskiego i okolic, miał na celu oswoić je z technologią: aplikacjami mobilnymi, stronami internetowymi, ale także nauczyć umiejętności autoprezentacji, zapoznać z tajnikami zdobywania wymarzonej pracy. O tym, jak stworzyć CV, gdzie szukać pracy, co jest ważne podczas rozmowy rekrutacyjnej i jakich kandydatów szukają dziś pracodawcy podczas warsztatów opowiedziała Beata Wolska z Randstad Polska.

Mimo wielu zalet i korzyści, jakie pracodawcy dostrzegają ze współpracy z systemem edukacji, nie są to powszechne kooperacje. Z analizy wynika przede wszystkim, że występuje bardzo wiele barier, które zniechęcają do podjęcia współpracy uczelni z biznesem. Tymi barierami są m.in. trudność w wycenie i określeniu wartości dodanej współpracy, czy brak środków finansowych. Warto być świadomym przeszkód i trudności, które mogą pojawić się podczas takiej współpracy. Niemniej korzyści w postaci wykwalifikowanych pracowników stanowią wartość, którą nie sposób nie docenić.

o autorze
Joanna Kubik
Joanna Kubik

Joanna Kubik

senior strategic business development manager w randstad polska

Senior Strategic Business Development Manager with more than 15 years of experience in the recruitment sector of white and blue-collar candidates. Business Advisor with a strong background in both sharing expertise and discussing the local labor market to help investors to choose the best location for a particular project from the standpoint of labor availability and to create the most successful recruitment strategies in the North and Central part of Poland.
Reliable partner acting as a strategic point for acquiring human resources, who maintains and optimizes business relations with key prospects from the production, logistics, and supply chain sectors as well as the sector of Business Services Sector. Passionate about the collaboration with business partners from all over the world.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się