Analitycy finansowi odgrywają coraz ważniejszą rolę w rozwoju organizacji. Ich kluczowym zadaniem jest wsparcie strategicznego wzrostu firmy oraz budowanie jej przewagi konkurencyjnej na rynku. Dane, które powstają w wyniku ich analiz umożliwiają podejmowanie szybkich decyzji i bieżące korygowanie działań biznesowych. Pracodawcy stale poszukują pracowników na stanowiska z obszaru analizy i kontrolingu finansowego. W wyniku postępującej digitalizacji, zmieniają się natomiast wymagania stawiane kandydatom. Rozwój technologii i sztucznej inteligencji otwiera nowe perspektywy, dzięki temu tworzą się nowe role w obszarze finansów i księgowości. Warto śledzić te trendy, ponieważ wpływają one na oczekiwany przez kandydatów poziom wynagrodzenia i strategię zatrudnienia pracodawcy. 

Szukasz informacji na temat aktualnej siatki płac z obszaru finansów i księgowości? Umów się na spotkanie online z ekspertem Randstad, by bezpłatnie odebrać raport płacowy i mieć pewność, że Twoja oferta jest atrakcyjna dla kandydatów.

umów spotkanie online

nowa rola analityka finansowego

Jak zmieniła się rola analityka finansowego na przestrzeni czasu? Z naszych obserwacji wynika, że zmianie uległy oczekiwania pracodawców wobec profilu kandydata na to stanowisko. Pracodawcy oczekują od analityków finansowych praktycznej znajomości, takich programów jak Access, Power BI oraz Visual Basic. Zwracają także uwagę na rozwinięte zdolności analityczne, umiejętności prezentacji i interpretacji danych oraz zdolność do efektywnej komunikacji z innymi obszarami biznesu. Te kompetencje stają się coraz bardziej doceniane przez pracodawców.

Zmiany w wymaganiach wynikają z nowego postrzegania roli analityka finansowego w ostatnich latach. Teraz od osoby na tym stanowisku oczekuje się solidnego i merytorycznego wsparcia dla biznesu. Jego zadaniem jest nie tylko samo dostarczenie danych, ale również przedstawienie wniosków i rekomendacji w trakcie spotkań wewnątrz firmy czy z partnerami biznesowymi. Innymi słowy pracodawcy oczekują od analityków finansowych realnego wsparcia w realizacji celów biznesowych. Dlatego tak istotne są dla nich kompetencje miękkie, chociażby jak rozwinięte umiejętności prezentacji danych i komunikacji, które pozwolą efektywnie współpracować z osobami na różnych szczeblach w organizacji jaki i poza nią. W oczach pracodawcy, kandydat, który posiada wyżej wymienione kompetencje szybciej i sprawniej wdroży się w swoją rolę i chętniej będzie dzielił się pomysłami na inicjatywy, które usprawnią pracę.

nowa rola analityka finansowego
nowa rola analityka finansowego

oczekiwania kandydatów, a wynagrodzenia

Zmieniły się oczekiwania pracodawców wobec analityków finansowych, a co z wynagrodzeniem? Obserwowane zmiany jakie zachodzą w wymaganiach na stanowiska analityczne, nie wpływają znacząco na poziomy wynagrodzeń. Postępująca cyfryzacja niejako wymusza na kandydatach posiadanie wyżej wymienionych umiejętności. Nowoczesna technologia nie tylko ułatwiła pracę, ale też zmieniła sposób, w jaki ją wykonujemy. Część analitycznych zadań może być zautomatyzowana dzięki nowoczesnej technologii, a pracownicy zyskują więcej czasu na analizę danych, wyciąganie wniosków i udzielanie rekomendacji. 

Jak wskazuje nasz raport płacowy wynagrodzenia na stanowiskach analityków finansowych w 2021 roku utrzymują się na podobnym poziomie w porównaniu do roku 2020. Analityk z trzyletnim doświadczeniem może liczyć na wynagrodzenie od 7 000 do 9 000 zł brutto, z kolei starszy analityk finansowy, pracujący powyżej 4 lat w zawodzie od 9 000 do 13 000 zł brutto.

A co z oczekiwaniami kandydatów? Nasze doświadczenie wyraźnie pokazuje, że dla tej grupy zawodowej bardzo istotna jest możliwość rozwoju. Analitycy finansowi są zainteresowani doskonaleniem swoich kompetencji i umiejętności oraz wykorzystywaniem w pracy nowoczesnych narzędzi, służących do wizualizacji i modelowania danych. Jeżeli firma, do której aplikują zapewnia szkolenia oraz pracę np. z Power BI lub Access to taka oferta jest dla nich zdecydowanie bardziej atrakcyjna w kontekście dalszego rozwoju zawodowego.

Umów się na spotkanie online z ekspertem Randstad, by bezpłatnie odebrać raport płacowy z obszaru finansów i księgowości. Poznaj trendy w wynagrodzeniach oferowanych w 11 wybranych miastach w Polsce.

umów spotkanie online
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

human forward.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się