Zmiany, których w ostatnich miesiącach jesteśmy świadkami dotyczą wielu aspektów, a jednym z nich jest oczywiście rynek pracy. Wiele procesów z obszaru miękkiego HR prowadzonych jest dziś online. Jednym z nich jest outplacement, którego rozwój w wirtualnym środowisku mocno przyśpieszył właśnie ze względu na COVID-19.

Wychodząc naprzeciw potrzebie zdigitalizowania usług outplacementowych wdrożyliśmy na polskim rynku nowoczesną platformę Randstad RiseSmart. Dzięki niej, uczestnik programu (osoba outplacementowana) otrzymuje kompleksowe wsparcie i bogatą bibliotekę materiałów oraz narzędzi, z których może samodzielnie korzystać, by poszerzać wiedzę o skutecznym poruszaniu się po rynku pracy.

Platforma Randstad RiseSmart łączy w sobie, to co dla nas najważniejsze – indywidualne podejście do uczestnika i nowe technologie dopasowane do potrzeb rynku pracy. Jest to ściśle powiązane z obietnicą naszej marki - human forward.

man typing and working
man typing and working

trzy filary nowoczesnego outplacementu

Poprzez platformę Randstad RiseSmart wspieramy osoby outplacementowane w rozwoju ich karier zawodowych w oparciu o trzy filary:

  1. prowadząc coaching kariery
  2. wspierając w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych
  3. oferując jak najlepiej dopasowane do profilu zawodowego oferty pracy.

Jesteśmy przekonani, że kompleksowe wsparcie pracowników w tym zakresie przyspiesza znalezienie przez nich nowego miejsca zatrudnienia. Aby ten proces był jeszcze skuteczniejszy, uczestnicy programu objęci są wsparciem certyfikowanych konsultantów w trzech obszarach: coacha kariery, eksperta ds. budowania marki osobistej oraz konsultanta ds. ofert pracy.

outplacement coaching

Coach kariery udziela uczestnikowi programu najszerszego wsparcia. Jeżeli sytuacja tego wymaga, wspiera osobę outplacementowaną pod względem psychologicznym, dopytuje o potrzeby oraz oczekiwania w zakresie zmiany czy rozwoju kariery zawodowej, prowadzi cykliczne spotkania o charakterze coachingowym, monitoruje postępy w poszukiwaniach pracy, motywuje, a także pomaga w przygotowaniu się do rozmowy rekrutacyjnej. Coach kariery pomaga uczestnikowi w zdefiniowaniu celów zawodowych i zaplanowaniu działań, które do nich prowadzą.

pomoc w budowaniu marki osobistej

Ekspert ds. budowania marki osobistej z kolei wspiera w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, tak, aby jak najlepiej odzwierciedlały potencjał kandydata i stały się istotnym elementem świadomego budowania marki osobistej. Profesjonalne CV, dostosowane do konkretnej oferty, na którą aplikujemy jest naszą wizytówką, dlatego w czasach powracającego rynku pracodawcy warto zadbać o każdy jego element, w tym także walory estetyczne. Ekspert Randstad Risesmart doradza także, jak skutecznie budować markę osobistą w mediach społecznościowych, takich jak LinkedIn, pomagając w tworzeniu profilu uczestnika czy analizując już istniejący.

pomoc w szukaniu pracy

Konsultant ds. ofert pracy (job concierge) pomaga w starannym doborze ofert w oparciu o doświadczenie, umiejętności i osobiste preferencje osoby poszukującej pracy. Podczas wieloletniej obecności na polskim rynku pracy wsparliśmy i dalej wspieramy, firmy z różnych branż - małe, średnie oraz duże. Mamy bogate i różnorodne doświadczenie, którym dzielimy się z naszymi klientami. To z kolei sprawia, że doskonale znamy rynek i mamy dostęp do rozmaitych ofert pracy. Job concierge wyszukuje dla uczestnika te, które najlepiej dopasowane są do jego profilu zawodowego.

outplacement indywidualny - dodatkowe wsparcie

Dodatkowo, dzięki bogatym zasobom platformy Randstad Risesmart uczestnik programu outplacement jest zachęcany do pracy indywidualnej pomiędzy sesjami z coachem kariery. Mogą to być samodzielne działania, które mają na celu budowanie większej świadomości o rynku pracy i sobie samym, a także poszerzają wiedzę i umiejętności w zakresie poszukiwania zatrudnienia. Wsparciem są tu m.in. szkolenia online, dostęp do biblioteki artykułów i materiałów merytorycznych, a także krótkie kwestionariusze służące do samooceny preferencji i predyspozycji uczestnika w środowisku pracy, identyfikacji obszarów do rozwoju, jak również nauki w zakresie wykorzystania social media do promowania marki osobistej. Dodatkowo, platforma Randstad Risesmart, dzięki gotowym szablonom umożliwia samodzielne tworzenie profesjonalnego CV czy przygotowanie treści wiadomości służących do budowania własnej sieci kontaktów. Zapewnia również dostęp do odpowiednio sklasyfikowanych ofert pracy i umożliwia ciągłą komunikację z coachem kariery - także poza spotkaniami. Wszystko po to, by szybciej i efektywniej przygotować uczestnika do ponownego wejścia na rynek pracy.

Platforma Randstad Risesmart pozwala również na bieżące monitorowanie postępów procesu outplacement przez pracodawcę, bieżący wgląd w opinie uczestników programu oraz szybki dostęp do udostępnianych danych i raportów. 

To, co wyróżnia Randstad Risesmart to ciągłe wsparcie kilku ekspertów, którzy ściśle ze sobą współpracują, tak, aby zwiększyć efektywność działań podejmowanych z uczestnikiem programu. Jednak ten nowy wymiar outplacementu to nie tylko współpraca z ekspertami, ale także, dzięki dostępowi 24h/7 do innowacyjnej platformy, możliwość indywidualnej pracy między spotkaniami, która pozwala zdobywać wiedzę oraz ćwiczyć umiejętności, aby przybliżyć osobę outplacementowaną do znalezienia nowego miejsca zatrudnienia.

Randstad RiseSmart to nowoczesne podejście do outplacementu, redeploymentu i rozwoju ścieżki kariery dla pracodawców dbających o swoich pracowników na każdym etapie współpracy. Jeżeli chcesz dowiedziedzieć się więcej, porozmawiaj z naszymi ekspertami:

porozmawiaj z naszymi ekspertami
o autorze
Ewelina Dulęba-Skwirut
Ewelina Dulęba-Skwirut

Ewelina Dulęba-Skwirut

senior hr consultant w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się