Niewiele branż zmieniło się w trakcie pandemii bardziej niż branża logistyczna. Sposób robienia zakupów przez konsumentów zmienił się dosłownie z dnia na dzień. Globalna sprzedaż w handlu elektronicznym wzrosła o ponad 27% od roku 2019 do 2020. Ze względu na przejście w znacznym stopniu na zakupy online przedsiębiorstwa na całym świecie były zmuszone do opracowania nowych strategii logistycznych w bardzo krótkim czasie. Problem pogłębił fakt, że firmy musiały zmierzyć się z niespotykanymi dotąd wahaniami zapotrzebowania na poszczególne towary występującymi w zasadzie z tygodnia na tydzień oraz z niedoborem pracowników.

Zapotrzebowanie w branży logistycznej nadal jest ogromne, szczególnie jeżeli chodzi o zatrudnianie wykwalifikowanych pracowników np. w przypadku stanowisk typowych, takich jak managerowie ds. logistyki, planiści, czy pracownicy magazynu.

trendy HR w branzy logistycznej
trendy HR w branzy logistycznej

W UE w branży transportowej zatrudnionych jest 11 milionów pracowników, co stanowi ponad 8% całego rynku pracy. Eksperci przewidują, że do 2050 roku nastąpi zwiększenie natężenia transportu towarowego o 60%, co przełoży się na jeszcze większe zapotrzebowanie na pracowników branży logistycznej.

Specjaliści ds. planowania łańcucha dostaw nie nadzorują transportu towarów, ale są odpowiedzialni za opracowywanie procesów łańcucha dostaw. Plany te obejmują wszystkie etapy – od zakupów i zarządzania zapasami po pakowanie i dostawy.

Mimo pandemii Chinom udało się osiągnąć wzrost eksportu o 9,9%. Aby zaspokoić rosnące potrzeby logistyczne na popandemicznym rynku, 93% firm zlokalizowanych w Chinach planuje przekształcić swoje dotychczasowe procesy łańcucha dostaw w celu zwiększenia wydajności. Można bez obaw stwierdzić, że w ciągu kolejnych kilku lat będzie zwiększone zapotrzebowanie na specjalistów ds. planowania łańcucha dostaw, aby pomóc firmom w tej transformacji.

najważniejsze nowe trendy i wyzwania HR w branży logistycznej

Przygotowaliśmy podsumowanie tych trendów HR w branży logistycznej, aby można było zawsze mieć je pod ręką podczas zmagań z niepewnością na dynamicznym rynku pracy.

Ponieważ zapotrzebowanie na zatrudnianie pracowników branży logistycznej ciągle rośnie, ważne jest, aby pracodawcy byli na bieżąco z najnowszymi trendami i strategiami HR. Te wskazówki mogą pomóc pracodawcom w opracowaniu praktyk w zakresie zatrudniania przynoszących wyniki, które z kolei pozwolą im utrzymać konkurencyjność na współczesnym rozwijającym się rynku.

W celu przedstawienia tych wskazówek opracowaliśmy listę najważniejszych wyzwań w branży logistycznej.

niedobór utalentowanych pracowników

Już przed pandemią pracodawcy w branży logistycznej mieli trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników. Po nadejściu COVID-19 nie tylko znacznie wzrosło zapotrzebowanie na wysyłkę towarów, ale również uległa zmniejszeniu pula pracowników. Pracodawcy nadal mierzą się z dynamicznym rynkiem i wyzwaniem przyciągnięcia wykwalifikowanych pracowników.

Niedobór wykwalifikowanych pracowników ma kilka przyczyn, takich jak:

ogólny niedobór utalentowanych pracowników

Eksperci przewidują, że do roku 2030 na całym świecie będzie brakowało 85 milionów pracowników. Jeżeli ta prognoza się sprawdzi, ten brak personelu może okazać się niespotykanym dotąd ciężarem nie tylko dla branży logistycznej, ale również dla firm ze wszystkich innych branż.

Głównym powodem tego niedoboru utalentowanych pracowników jest fakt, że w wielu krajach na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych i Japonii, od dziesięcioleci odnotowuje się spadek liczby urodzeń. W miarę jak starsi pracownicy, określani w USA jako „baby boomers”, zaczynają masowo odchodzić na emeryturę, nie ma wystarczająco dużo młodszych pracowników, aby zapełnić wolne stanowiska. Niestety COVID-19 pogorszył jedynie ten problem, gdyż niektórzy seniorzy wolą przejść na emeryturę niż wrócić do pracy.

Nie jest to problem, który zniknie w najbliższym czasie. Zamiast tego pracodawcy muszą już teraz postarać się zwiększyć wydajność działań rekrutacyjnych w rekrutację oraz zacząć priorytetowo traktować szkolenia i podnoszenie kwalifikacji, jeżeli chcą pozostać konkurencyjni w nadchodzących latach.

młodsi kandydaci bez doświadczenia

Jedno badanie wykazuje, że 21% światowej populacji w wieku produkcyjnym jest w wieku od 15 do 24 lat. Tylko 36% tej grupy wykonuje pracę zarobkową. Ponieważ 64% populacji w wieku produkcyjnym nie ma zatrudnienia, należy zdać sobie sprawę, że wielu z tych potencjalnych pracowników nadal nie posiada umiejętności potrzebnych w branży logistycznej. Dotyczy to w szczególności stanowisk wyższego szczebla, takich jak specjaliści ds. logistyki czy specjaliści ds. planowania łańcucha dostaw.

Pobierz nasz przewodnik: trendy HR w branży logistycznej.

Ponadto wielu z tych potencjalnych pracowników nie ukończyło jeszcze edukacji i nie jest gotowych rozpocząć kariery zawodowej. Nawet osoby, które ukończyły studia na uniwersytecie, często mają niewielkie doświadczenie praktyczne albo nie mają go wcale. Firmy starające się zastąpić pracowników odchodzących na emeryturę najprawdopodobniej napotkają trudności w zatrudnieniu kandydatów posiadających taki sam zestaw umiejętności.

Te zmiany demograficzne nie ograniczają się wyłącznie do jednego obszaru – jest to globalny trend dotykający niemal każdy rynek. To samo badanie wykazało na przykład, że millenialsi już teraz stanowią jedną trzecią pracowników w Stanach Zjednoczonych, i prognozuje, że do 2025 roku osoby z pokolenia Z będą stanowić jedną czwartą populacji regionu Azji i Pacyfiku.

Dodatkowo w Kanadzie obecnie na każdego obywatela powyżej 65. roku życia przypadają mniej niż trzy osoby w wieku produkcyjnym. Te liczby mogą nie wydawać się istotne przy stałym rynku pracy.  Jednak przy rosnącym zapotrzebowaniu na wykwalifikowanych pracowników niższy wiek puli utalentowanych pracowników może skrajnie utrudnić działania rekrutacyjne.

zmiany w kompetencjach

Kolejnym ważnym powodem, dla którego pracodawcy z branży logistycznej mają problemy ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, jest fakt, iż umiejętności wymagane do pracy na tych stanowiskach zmieniły się drastycznie w ciągu ostatnich lat. Prawda jest taka, że branża logistyczna ewoluuje. Innowacyjne technologie, technologia blockchain, robotyka i automatyzacja miejsca pracy pomogły usprawnić wiele procesów logistycznych. Chociaż te nowe technologie pomogły usprawnić procesy biznesowe i zwiększyć wydajność przedsiębiorstw, zmieniły one również poziom umiejętności potrzebnych do skutecznego wykonywania pracy.

Obecnie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej pracodawcy z branży logistycznej poszukują pracowników posiadających umiejętności technologiczne. Zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe było od lat kluczowym kryterium na wysokich stanowiskach, takich jak managerowie ds. zakupów i managerowie ds. kontroli zapasów, natomiast obecnie pewne umiejętności technologiczne są wymagane nawet na niektórych niższych stanowiskach.

Na przykład ze względu na postępującą automatyzację miejsca pracy w wielu magazynach istnieje zwiększone zapotrzebowanie na pracowników, którzy będą potrafili obsługiwać różne urządzenia i pracować ramię w ramię z tą technologią. Niestety wielu kandydatów poszukujących pracy w magazynach zwyczajnie nie ma potrzebnych umiejętności. Nawet kandydatom na wyższe stanowiska brakuje umiejętności cyfrowych potrzebnych do osiągnięcia sukcesu w branży logistycznej. Ta zmiana w wymaganym zestawie umiejętności i kompetencji sprawiła, że pracodawcy mają trudności ze znalezieniem odpowiednich utalentowanych pracowników na wolne stanowiska.

główne wnioski

  • pracodawcy mierzą się z niedoborem wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy
  • młodzi kandydaci nie mogą zastąpić odchodzących na emeryturę pracowników pod względem doświadczenia
  • w branży logistycznej pojawiło się wyższe zapotrzebowanie na umiejętności technologiczne
  • teraz jest czas na inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji młodych i niedoświadczonych pracowników

konkurencyjne pakiety wynagrodzeń

Firmy logistyczne, którym udało się przetrwać pandemię, mierzą się ze zwiększonym zapotrzebowaniem na rekrutowanie wykwalifikowanych pracowników. To zwiększone zapotrzebowanie przyczyniło się z kolei do stworzenia wysoce konkurencyjnego rynku pracy. Jednym z działań, które podejmują pracodawcy, starając się przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników, jest zwiększenie oferowanych wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych.

Dla wielu pracodawców zwiększanie wynagrodzeń może się wydawać trudne na dzisiejszych nieprzewidywalnych rynkach. Wiele firm z branży logistycznej stara się wręcz ograniczać budżet i ciąć koszty. Jednak bez oferowania konkurencyjnych wynagrodzeń pracodawcy nie będą w stanie przyciągnąć utalentowanych pracowników potrzebnych do utrzymania wysokich poziomów produkcji.

Dobra wiadomość jest taka, że poprawne wdrożenie tego działania umożliwia zwiększenie wynagrodzeń i świadczeń dodatkowych bez zwiększania kosztów. Firmy, które są w stanie określić optymalne zakresy wynagrodzenia w oparciu o raporty płacowe, mogą osiągnąć zmniejszenie rotacji pracowników, zmniejszenie nieobecności i spadek liczby koniecznych nadgodzin. Wszystkie te czynniki przynoszą firmie oszczędności, które mogą przewyższać koszty związane z podwyżką wynagrodzeń.

Współcześni zorientowane w sytuacji rynkowej osoby poszukujące pracy są zainteresowane nie tylko konkurencyjnym wynagrodzeniem – zmieniło się również ich wyobrażenie na temat pozapłacowych benefitów. Nie powinno być zaskoczeniem, że kandydaci na obecnym rynku uważają ubezpieczenie medyczne, w tym zdrowotne, stomatologiczne i okulistyczne, a także ubezpieczenia dodatkowe, za najważniejsze świadczenie dodatkowe. 

Kolejnym dodatkowym benefitem, który doceniają kandydaci są elastyczne godziny pracy. Czynnik ten jest zrozumiały, ponieważ pandemia spowodowała dodatkowy stres w życiu prywatnym wielu pracowników. Nie dość, że niektórzy pracownicy musieli zmierzyć się ze skutkami ubocznymi COVID-19 albo stracili bliskich, to jeszcze musieli opiekować się rodzicami w podeszłym wieku albo prowadzić edukację domową swoich dzieci.

Wobec utrzymującej się niepewności osoby poszukujące pracy chcą uzyskać od potencjalnych pracodawców gwarancję, że będą miały zapewnioną elastyczność niezbędną do zachowania zdrowej równowagi między życiem prywatnym a zawodowym. Elastyczność ta może mieć wiele postaci, takich jak dodatkowy płatny urlop, elastyczny grafik, praca w niepełnym wymiarze lub praca zmianowa.

główne wnioski

  • konkurencyjne pakiety wynagrodzeń mają kluczowe znaczenie dla rekrutowania najbardziej utalentowanych pracowników
  • dogłębne badania rynku i wykorzystywanie raportów płacowych mogą pomóc określić optymalne oferty wynagrodzeń
  • pracownicy oczekują obecnie znaczących pakietów benefitów pozapłacowych
  • bezpieczeństwo w miejscu pracy należy traktować priorytetowo

zdolność do adaptacji

Pandemia nauczyła branżę logistyczną jednego – niezbędna jest zdolność do przystosowania się. Nie dość, że nawyki zakupowe konsumentów zmieniły się dosłownie z dnia na dzień, ponieważ coraz więcej klientów wybierało zakupy przez Internet zamiast w sklepie, to jeszcze popyt na różne towary zmieniał się niemal z tygodnia na tydzień.

Wiele firm w branży logistycznej musiało przekształcić swoje procesy wysyłkowe niemal natychmiast, aby sprostać nowym potrzebom konsumentów. Dodatkowo ciągle zmieniał się popyt na towary poszukiwane przez konsumentów, co wymagało drastycznych zmian w procesach zaopatrzenia, pakowania, magazynowania i dostaw.

Ponieważ popyt wykazywał istotne wahania w trakcie całej pandemii, pojawiła się również silniejsza potrzeba możliwości adaptacji pracowników i zespołów. Aby sprostać temu wyzwaniu, pracodawcy zaczęli priorytetowo traktować niektóre procesy w miejscu pracy, w tym:

podnoszenie kwalifikacji obecnych pracowników

Właściwy plan szkoleń w miejscu pracy pomoże zapewnić płynny przepływ pracy pomimo nieobecności kilku najważniejszych pracowników.

Nie przewiduje się, że pracodawcy zaprzestaną prowadzenia szkoleń różnokierunkowych nawet po zakończeniu pandemii. W rzeczywistości, w miarę dalszego wzrostu konkurencji na rynku pracy, potrzeba posiadania na miejscu pracowników posiadających wiele różnych umiejętności jeszcze zyska na znaczeniu.

większe zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych

Przetrwanie firm z branży logistycznej zależało i nadal będzie zależeć od ich zdolności do zaspokajania potrzeb konsumentów. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na szybkie i sprawne reagowanie na rynkowe zmiany bez ponoszenia niepotrzebnych kosztów jest zatrudnianie pracowników tymczasowych i sezonowych. Możliwość zatrudnienia pracowników tymczasowych, którzy mogą zapełnić luki, pozwala wykwalifikowanym pracownikom firmy skupić się na kluczowych aspektach procesu logistycznego.

główne wnioski

  • firmy z branży logistycznej starają się tworzyć skalowalne zespoły pracowników
  • szkolenia z zakresu kluczowych zadań w miejscu pracy są obecnie ważniejsze niż kiedykolwiek

Jeżeli Twoją firmę, jak wiele innych w branży logistycznej, martwi potrzeba zatrudniania utalentowanych pracowników na dynamicznym rynku, pierwszym krokiem jest zdanie sobie sprawy z tego, jak bardzo zmieniła się branża logistyczna i jakie nowe trendy w zakresie zatrudniania się wyłaniają. 

Przygotowaliśmy podsumowanie trendów HR w branży logistycznej, aby można było zawsze mieć je pod ręką podczas zmagań z niepewnością na dynamicznym rynku pracy.

pobierz przewodnik: trendy HR w branży logistynej.
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

human forward.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się