Niemal 1/4 polskich przedsiębiorców zatrudnia u siebie cudzoziemców. W największych firmach powyżej 250 pracowników jest to już blisko połowa pracodawców. Najczęściej cudzoziemcy pracują jako robotnicy wykwalifikowani i niewykwalifikowani, ale nie brakuje też wśród nich specjalistów. 

Zatrudnienie znajdują przede wszystkim w przemyśle, ale także w nowoczesnych usługach dla biznesu, gdzie duże znaczenie mają wyspecjalizowana wiedza i znajomość języków obcych.

braki kadrowe a zatrudnianie obcokrajowców

Może się wydawać, że dla firm sięganie po pracowników z zagranicy, szczególnie krajów mniej od Polski rozwiniętych gospodarczo, jest sposobem na oszczędności, bo cudzoziemcy mają niższe wymagania finansowe. Nic bardziej mylnego – zgodnie mówią pracodawcy w najnowszej edycji badania Plany Pracodawców. Zaledwie 4% ankietowanych tłumaczy, że szukało w ten sposób ograniczenia kosztów. 6 na 10 firm, które zatrudniają cudzoziemców, rozwiązuje w ten sposób problemy związane z brakami kadrowymi. Sięgają głównie po wsparcie Ukraińców, sporadycznie – Białorusinów. Z deklaracji pracodawców wynika, że w firmach w Polsce pracują także m.in. Rosjanie, Czesi, Hindusi, Niemcy i Nepalczycy.

zatrudnianie cudzoziemców
zatrudnianie cudzoziemców

Trudno się dziwić coraz szerzej zakrojonym poszukiwaniom i coraz większej determinacji pracodawców. W ostatnim półroczu pracowników poszukiwało 3/4 przedsiębiorców (wśród największych – niemal wszystkie), a efekty tych poszukiwań są coraz bardziej niepokojące. Tylko 41% z nich zatrudniło założoną liczbę pracowników, którzy spełniali wymagania (przed rokiem – 45%). Pozostali albo nie zapełnili wszystkich wakatów, albo obniżyli swoje wymagania, albo – co gorsza – w ogóle nikogo nie znaleźli.

Do wspomnianej przeze mnie na początku 1/4 przedsiębiorców, którzy już zatrudniają cudzoziemców, dołączyć zamierza połowa tych, którzy wśród obcokrajowców dotąd pracowników nie poszukiwali. Także w tej grupie ma być to odpowiedź na kłopoty z pozyskaniem pracowników (60%). Dla 16% ankietowanych to nieistotne, czy to Polak, czy cudzoziemiec – ważne, by chciał pracować. 14% podkreśla, że obcokrajowcy mają pożądane przez pracodawców kompetencje.

jak zatrudnić cudzoziemca? – procedury prawne

Fakt, że przedsiębiorcy w cudzoziemcach upatrują sposobu na wyzwania związane z pozyskiwaniem pracowników, znalazł ostatnio odzwierciedlenie w działaniach administracji publicznej. Firmy odczuwały bowiem coraz większe trudności w prawnej procedurze zatrudniania obcokrajowców. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szuka ułatwień – z jednej strony obejmując 6 krajów (Armenię, Białoruś, Gruzję, Mołdawię, Rosję, Ukrainę) z założenia nieco krótszą ścieżką administracyjną, z drugiej strony wskazując zawody, głównie budowlane, informatyczne i medyczne, w których – bez względu na narodowość pracownika – procedura ma nieznacznie mniej kroków. Kluczem są tu jednak słowa „nieco” i „nieznacznie”. Pracodawcy sygnalizują, że w obliczu trudności z pozyskaniem pracowników, propozycje udogodnień są bardzo ostrożne. Potrzeby są bowiem znacznie większe.

Nawet jeśli procedury związane z zatrudnianiem cudzoziemców zdają się być czasem wyjątkowo karkołomne, pamiętajmy,  że są firmy, które mają to już za sobą. Duże ich grono wspierały w tym zakresie agencje pośrednictwa pracy. Na ich korzyść przemawiają przede wszystkim wyspecjalizowane zespoły rekruterów, marketingowe wsparcie rekrutacji cudzoziemców oraz dział prawny, dla którego proceduralne wyzwania nie są niczym nowym.

dowiedz się więcej o planach pracodawców względem zatrudniania cudzoziemców, pracowników sezonowych oraz wynagrodzeń.

pobierz raport
Autor
Mateusz Żydek
Mateusz Żydek

Mateusz Żydek

pr and social media coordinator w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

Zapisz się