Jednym z wyzwań na obecnym rynku pracy jest wysoka rotacja pracowników - wynika z najnowszej edycji Monitora Rynku Pracy. Firmy oraz instytucje, które chcą ograniczyć ten proces powinny zadbać o kulturę organizacyjną i jasne komunikowanie oczekiwań z jednej i drugiej strony. Pracownicy docenieni przez swojego pracodawcę silniej wiążą się z obecnym miejscem pracy. Jak skutecznie zarządzać zespołem na obecnym rynku pracy?

model VUCA a dynamiczny rynek pracy

Zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność to akronimy, które charakteryzują dynamiczny rynek pracy VUCA. Długofalowe projektowanie strategii firmy powinno być dostosowane do tego modelu, stworzonego przez amerykańską armię. 

  • VOLATILITY - zmienność;
  • UNCERTAINTY - niepewność;
  • COMPLEXITY - złożoność;
  • AMBIGUILTY - niejednoznaczność.

Schemat ten pozwala obserwować otaczający świat przez pryzmat sytuacji kryzysowych czy konfliktów politycznych, które niekiedy bezpośrednio wpływają na biznes i funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Ocena przedsiębiorstwa według tych wytycznych wyostrza zdolność patrzenia w przyszłość i wprowadza możliwości rozplanowania kryzysowych sytuacji tak, aby nie miały mocnego, a tak naprawdę - gwałtownego przełożenia na funkcjonowanie firmy. 

wyzwania do zrealizowania

Firmy, które chcą rozwijać swoje usługi powinny wziąć pod uwagę skoncentrowanie się na obszarach, które pozwolą im opracować plan, realizować cele i osiągać wyniki nawet na zmieniającym się i dynamicznym rynku pracy.

Warunki rynkowe, sektory gospodarki oraz metody pracy ewoluują, a ten proces wraz z pojawianiem się nowszych technologii i rozwiązań będzie się dalej rozwijał. Wiele firm doświadczyło w ostatnich latach znacznego przyspieszenia tempa zmian, co wynikało z wielu różnych czynników, np. transformacji cyfrowej i zmian w preferencjach dotyczących sposobu pracy. Przedsiębiorstwa musiały mierzyć się także ze zwolnieniem rozwoju z powodu zdarzeń zewnętrznych, na które miały niewielki wpływ, jak np. pandemia COVID-19.

Obecny rynek pracy stawia przed przedsiębiorstwami problem głównie w zarządzaniu pracownikami. Wpływ na to mają trudności z odpowiednim rozłożeniem zasobów ludzkich oraz problemy z rotacją pracowników, zdecydowanie wpływające na braki kadrowe oraz odpowiednie funkcjonowanie firmy. Brak rąk do pracy jest poważnym wyzwaniem dla wielu branży. Jak wynika z najnowszej, 46. edycji Monitora Rynku Pracy, nowego zatrudnienia szukali w ostatnim półroczu najczęściej inżynierowie (29%), sprzedawcy i kasjerzy (27%) oraz specjaliści z wyższym wykształceniem (26%). 

Największa (bo dotycząca blisko 1/3 wszystkich ankietowanych) rotacja pracowników ma miejsce w branży hotelarsko-gastronomicznej, co jest wynikiem pandemii, lockdown’ów oraz niepewnych nastrojów względem przyszłości. Rosnąca rotacja pracowników, a także wznoszący trend rozglądania się za nowymi ofertami (blisko ¾ aktywnych pracowników) jest konsekwencją chęci rozwoju zawodowego (co jest najważniejsze dla ponad 40% badanych), a często także zmiany branży. Warto wziąć pod uwagę motywacje pracowników do zmiany pracy i wprowadzić je w swoim przedsiębiorstwie.

jak zarządzać zespołem na dynamicznym rynku pracy
jak zarządzać zespołem na dynamicznym rynku pracy

jak przygotować firmę na przyszłe wyzwania?

Jednym z obecnych wyzwań jest rotacja na rynku pracy. Według ekspertów Randstad warto zwrócić uwagę na to, że oferty rozwojowe i lepsze od tych oferowanych w obecnym miejscu zatrudnienia mogą wpłynąć na wyhamowanie rotacji oraz skuteczne przyciąganie nowej kadry. 

Jednym z wniosków po przeprowadzonych badaniach jest to, że połowa pracodawców nie planuje zmian dotyczących zatrudnienia na rok naprzód, a jedynie 13% formułuje plany z dwuletnim wyprzedzeniem. Na tę kwestię również warto zwrócić uwagę pod kątem rosnącego problemu rotacji pracowników. Jeśli istnieje problem pozyskania nowych rąk do pracy, jak zatem zatrzymać obecne miejsca pracy i sprawić, żeby kadra nie miała powodów do szukania innych ofert?

Obserwowanie świata według modelu VUCA pozwala na opracowanie strategii zarządzania, które przyszłościowo w przypadku nieplanowanych sytuacji, np. politycznych, pozwolą na lepsze zarządzanie swoją organizacją. Przede wszystkim istotne jest poznawanie opinii pracowników i zachęcanie do otrzymywania feedbacku, który w znaczący sposób może pokazać problemy komunikacyjne, na które warto byłoby zwrócić uwagę. Stworzenie sprawnego i elastycznego zespołu dostosowanego do obecnych realiów pozwala na nowoczesne działanie przedsiębiorstw dostosowanych do zmian. Dodatkowo proces zwiększania elastyczności zatrudnienia warto rozpocząć od analizy aktualnych ról i stanowisk. Należy zastanowić się czy zadania, które obecnie wykonują zatrudnieni na stałe pracownicy, mogą zostać przekazane pracownikom tymczasowym, aby zmniejszyć obciążenie pracą w całym zespole.  

Dodatkowo firmy powinny pracować nad swoim employer brandingiem, który odgrywa kluczową rolę w misji zmierzającej do przygotowania organizacji na przyszłość. Daje to możliwość prezentacji tego, co organizacja ma do zaoferowania – nie tylko swojemu stałemu zespołowi, ale też pracownikom zatrudnianym w elastycznej formie. Według LinkedIn, aż 75% osób poszukujących pracy zwraca uwagę na markę pracodawcy przed podjęciem decyzji o udziale w rekrutacji. Wniosek jest jeden - praca nad brandingiem pracodawcy pomoże wyróżnić się firmie na tle konkurencji.

silna i atrakcyjna marka pracodawcy

Połączenie swoich sił ze specjalistą z branży HR, takim jak Randstad, to jeden z najskuteczniejszych sposobów w jaki można przygotować swój zespół na przyszłość, niezależnie od rozmiarów przedsiębiorstwa.

Co jeszcze wziąć pod uwagę? Zdecydowanie to, w jaki sposób rozwijanie umiejętności i zdobywanie nowych kompetencji może wesprzeć działania rekrutacyjne, jak również na zależności czy firma jest otwarta na różnorodność w miejscu pracy. 

Trzy złote punkty, które w dobie pandemii każda firmą powinna wprowadzić, to:

  • Zapewnienie łatwego dostępu do szkoleń - szybkie wprowadzanie nowych technologii stało się koniecznością w czasach COVID-19. Nie należy natomiast zapominać o przeszkoleniu pracowników i wdrożeniu w nowe rozwiązania. Zmaksymalizuje to wartość inwestycji w dłuższej perspektywie. Należy zaplanować odpowiednią ilość czasu na to, aby zespół mógł zaznajomić się z narzędziami, które będą wdrażane w przyszłości;
  • Ocena zmian - firma chcąc pomóc swojemu zespołowi osiągać najlepsze wyniki, musi ocenić, w jaki sposób zmiany w technologii, zarządzaniu projektami i procesami rekrutacji mogą pomóc pracownikom i przyspieszyć osiąganie wyników;
  • Ocena obecnych i planowanych inwestycji - należy ukierunkować podejmowane decyzje na narzędzia wspierające pracowników (np. technologie do zdalnego prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych), które uproszczą proces rekrutacji.

Pomoc rekrutacyjna i ułożenie harmonogramu działań to elementy uzupełniające zarządzanie firmą na dynamicznym rynku pracy. Przyszłe wyzwania nie będą problemem, jeśli w swojej organizacji zacznie wprowadzać się zmiany już dziś.

Szukasz utalentowanych i wykwalifikowanych pracowników do swojego zespołu? Sprawdź, jak możemy Ci pomóc w rekrutacji najlepszych kandydatów.

dowiedz się więcej
o autorze

Zespół Randstad Polska

human forward.

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się