dla kogo jest planowanie zaawansowane?

Funkcjonalność planowania zaawansowanego polecana jest przede wszystkim tym, którzy na co dzień planują obsady pracowników i chcą mieć zapewnioną pełną kontrolę nad ilościowo-jakościowym przebiegiem procesu, wspartego sprawną komunikacją z pracownikiem.

Planowanie obsad w ramach myRandstad WorkTime sprawdzi się przede wszystkim w poniższych sektorach:
infografika_planowanie

planowanie zaawansowane to:

  • możliwość wprowadzania zapotrzebowania na pracowników na poszczególne działy, linie, stanowiska i  zmiany

  • bieżące monitorowanie stopnia realizacji zapotrzebowania pod kątem osób zaplanowanych z uwzględnieniem absencji

  • możliwość planowania pracowników w oparciu o macierz kompetencji, dostępność pracowników, przypisanie do działu, linii, stanowiska z uwzględnieniem przepisów KP z wykorzystaniem mechanizmu filtrowania najlepszego dopasowania, wymaganego dopasowania lub indywidualnych scenariuszy.

  • integracja z aplikacją mobilną, w której pracownik może zgłosić swoją dostępność, wyświetlić grafik, zapisać się na dodatkowe zmiany

  • możliwość ogłaszania wolnych miejsc na zmianach z opcją zapisu na nie przez pracowników z poziomu aplikacji mobilnej (zapis natychmiastowy lub do potwierdzenia przez planistę)

  • pełna integracja z modułem ewidencji czasu pracy 

  • dodatkowe raporty związane z planowaniem

korzyści dla Twojej firmy