kultura-feedbacku.png
kultura-feedbacku.png

2 na 3 polskich pracowników dostaje w pracy informacje zwrotne od szefa. Dla ponad połowy badanych jest to podstawa, aby zrozumieć stawiane przed nimi cele i sposoby ich realizacji – wynika z globalnego badania Workmonitor, realizowanego przez Randstad. Bez feedbacku ani rusz także w drugą stronę – aby komunikacja w firmie działała prawidłowo, pracownicy również powinni mieć szansę prowadzić z przełożonym dialog. Okazuje się jednak, że pod tym względem w polskich firmach jest całkiem dobrze. Natomiast lekcją, którą muszą odrobić pracodawcy, jest oswajanie polskich pracownik z informacjami zwrotnymi i pokazywanie, jak umiejętnie z nich korzystać, aby rozwijać się zawodowo – podkreślają eksperci.

gdy szef ocenia pracownika: feedback połowie badanych pozwala lepiej realizować zadania

Regularnie niemal 2/3 Polaków otrzymuje oceny od swoich pracodawców. 27% respondentów spotyka się z przełożonym na corocznym podsumowaniu pracy, 22% takie spotkania ma co kwartał, a co piąty ankietowany w ogóle nie ma szansy podsumować z szefem swoich zawodowych postępów i omówić kwestii, które wymagają większego zaangażowania. 18% polskich pracowników jest poddawana ocenie pracodawcy co miesiąc, 9% - co pół roku, a 4% - co tydzień. Oznacza to, że 58% uczestników badania z informacją zwrotną od przełożonego spotyka się raczej incydentalnie, rzadziej niż raz w miesiącu.

quote icon

Tymczasem znaczenie bieżącej, częstej oceny postępów w pracy zatrudnieni docenią szczególnie, bo pozwala im od razu zastosować sugestie i rady w praktyce, osiągać lepsze wyniki i uniknąć tych samych błędów. Taka bieżąca komunikacja to nie tylko przestrzeń doceniania pracowników i budowania ich zaangażowania, ale też element wspierający ustawiczny rozwój zespołu.

– podkreśla Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i Członek Zarządu Randstad Polska.

I faktycznie 55% badanych deklaruje, że wykorzystuje uwagi otrzymywane na bieżąco w trakcie wykonywania obowiązków. Ponad połowa polskich pracowników (51%) twierdzi, że informacje zwrotne pozwalają w pełni zrozumieć, jaki cel stawia przed nimi przełożony i w jaki sposób można go zrealizować. 33% badanych uważa, że prawidłowy feedback wspiera otwartą komunikację w firmie, 32% czuje się dzięki niemu częścią zespołu. Dla 27% ankietowanych takie informacje są zachętą do rozwoju i nauki. Podobny odsetek czuje dzięki nim większą motywację. 20% respondentów może dzięki informacjom zwrotnym zwiększyć swoją efektywność na danym stanowisku.

Wśród polskich pracowników nie brakuje jednak oporu przed informacjami zwrotnymi w miejscu pracy. 40% ankietowanych ma trudności w odbiorze negatywnych komunikatów, 32% nie wie, jak zareagować na feedback, 20% nie czuje się komfortowo, a ponad 9% przyznaje, że czuje w takiej sytuacji urazę do przełożonego.

Częściowo może to wynikać z braku praktyki pracy z feedbackiem w polskich firmach. 55% uczestników badania sygnalizuje, że ich obecny pracodawca nie organizuje szkoleń, które uczyłyby przekazywania i przyjmowania informacji zwrotnych.

quote icon

Umiejętność dawania feedbacku to jedno z najtańszych i najprostszych narzędzi menedżera, trzeba uwierzyć w jego moc i włączyć w zestaw swoich służbowych nawyków. Gdy szef zespołu będzie na bieżąco rozmawiał z ludźmi, dawał informację zwrotną od razu, to feedback przestanie być uznawany za rozmowę oceniającą, często roczną lub w najlepszym razie kwartalną. Konkretny, rzeczowy i częsty ma szanse stać się bardzo dobrym narzędziem rozwojowym, które powoduje, że zespoły działają szybciej i skuteczniej. Pomaga też budować dobrą atmosferę w zespole. Dzięki temu zwiększamy szanse na to, że pracownicy zechcą zostać w firmie na dłużej.

– komentuje Iwona Grochowska, CEO Nais, platformy do doceniania, nagradzania i motywowania pracowników.

informacja w jednym kierunku? czy polscy pracownicy mogą przedyskutować oceny z szefem?

Polacy utrzymują się nieco powyżej europejskiej średniej, ale wciąż brakuje im wiele do pracowników z Niemiec (88%), Danii (88%) czy Szwajcarii (87%), którzy mogą liczyć na bardziej swobodny, ukierunkowany na dialog, przebieg spotkań oceniających pracownika. Z drugiej strony są takie państwa, gdzie swobodna dyskusja jest znacznie rzadsza niż w naszym kraju. Zaledwie 61% Greków może szczegółowo omówić i przedyskutować ocenę wystawioną przez przełożonego. Najczęściej możliwość swobodnej dyskusji z pracodawcą deklarują w Polsce pracownicy branży budowlanej (96%), administracji publicznej (90%) i przetwórstwa chemicznego (89%). Najrzadziej natomiast w służbie zdrowia (67%), sektorze IT (62%) i sektorze motoryzacyjnym (60%).

gdy uwagami o swojej pracy dzielą się ze sobą pracownicy: naturalna przestrzeń feedbacku

Polacy relatywnie często (72%) dostają w firmach zachęty do dzielenia się informacją zwrotną między sobą w zespołach. Częściej doświadczają tego jedynie Holendrzy (72%) i Szwedzi (73%). Takich zachęt znacznie rzadziej mogą spodziewać się natomiast Austriacy (47%), Niemcy (54%) i Portugalczycy (54%).

Z kulturą stałego dzielenia się informacjami zwrotnymi między kolegami z pracy w Polsce spotykają się najczęściej pracownicy hotelarstwa i gastronomii (93%), branży motoryzacyjnej (86%) oraz firm zajmujących się produkcją żywności (82%). Jest to najrzadsza praktyka w logistyce i dystrybucji (64%), sektorze IT (60%) i szkolnictwie (60%).

gdy pracownik ocenia szefa: przełożeni nie mogą zamykać się na feedback

Blisko 3/4 Polaków ma w pracy stworzone warunki, aby informacje zwrotne przekazywać swojemu przełożonemu. W Europie jesteśmy w czołówce narodów, które mogą w pracy swobodnie rozmawiać o tym, co im się podoba, a co należałoby ulepszyć. Częściej od nas taką możliwość mają tylko Norwegowie (76%) i Duńczycy (74%).

Najczęściej o takiej swobodzie mówią w Polsce osoby zatrudnione w przetwórstwie chemicznym (90%) i produkcji żywności (88%) oraz branży hotelarskiej i gastronomicznej (86%). Najrzadziej komfort odczuwają Polacy pracujący w służbie zdrowia (68%), sektorze finansowym (60%) i IT (60%).

Gdy porównujemy się z innymi krajami Europy, to okazuje się, że Polacy najczęściej (73%) są przez pracodawców zachęcani do przekazywania feedbacku przełożonemu na bieżąco, nie tylko w trakcie rozmów rocznych, półrocznych czy kwartalnych. Najrzadziej z taką zachętą spotykają się Austriacy (40%), Luksemburczycy (45%), Niemcy (47%) i Węgrzy (47%).

Najczęściej z bieżącym feedbackiem spotykają się pracownicy branży hotelarskiej i gastronomicznej (86%), firm transportowych (80%) i sektora IT (80%). Najrzadziej natomiast respondenci zatrudnieni w budownictwie (66%), służbie zdrowia (63%) i szkolnictwie (56%).

W Polsce pracownicy najczęściej przekazują informacje zwrotne przełożonym w cztery oczy (70%). 14% twierdzi, że nikt ich nie prosi o feedback, 10% korzysta z ankiet on-line, a 6% przekazuje je pisemnie.