Część przedsiębiorstw, ze względu na szybkie tempo zmian gospodarczych i społecznych, mierzy się z wyzwaniem działania w niestabilnym środowisku biznesowym. Takie otoczenie zwiększa zapotrzebowanie organizacji na efektywne przywództwo. Dobry lider wpływa na długoterminowe zaangażowanie pracowników, co przekłada się na poprawę wyników firmy. W celu jak najlepszej adaptacji nowoczesnych modeli przywództwa do potrzeb współczesnych pracowników, Randstad, jako pierwsza firma w branży HR, w 2017 r. rozpoczął pracę nad doskonaleniem umiejętności liderskich swoich managerów. Już po 2 latach trwania projektu, zaobserwowano wyraźną poprawę wskaźników zaangażowania zatrudnionych, wzrost zaufania do zarządu i spadek o 15% rotacji spowodowanej działaniem przełożonych.

quote icon

Na rynku pracy dominują obecnie osoby z pokolenia Z i Y, tj. te urodzone po roku 1980. Zmiany, jakie zaszły na świecie w tym czasie sprawiają, że ich oczekiwania względem pracodawców znacząco odbiegają od tych, do których przyzwyczaiły nas starsze pokolenia. Zarządzający powinni więc dostosować swój model przywództwa do nowych wymagań zatrudnionych. Dlatego w Randstad podjęliśmy wyzwanie przeprowadzenia kompleksowej analizy postępowania liderów. Wyniki badania pozwoliły na wdrożenie działań, które zwiększają zaangażowanie podwładnych, przez co wpływają na poprawę wyników biznesowych organizacji.

– Justyna Sławik, talent acquisition & development manager w Randstad Polska.
lider-HR.png
lider-HR.png

odejście od rozliczania pracowników tylko z osiąganych wyników

Przywództwo w firmie to zdolność jednostki do wpływania na grupę osób w celu realizacji założonych planów. Efektywność takich działań zależy zarówno od umiejętności lidera, jak i oczekiwań pracowników.

W 2017 r. w Randstad rozpoczęto pracę nad projektem, którego celem jest rozwój liderów przedsiębiorstwa. Analizę poprzedziło Badanie Projektu Kultury Organizacyjnej i weryfikacja poziomu rotacji pracowników związana z jakością przywództwa. Pod uwagę wzięte zostały również koszty rekrutacji nowych pracowników oraz wskaźnik zaufania do zarządu. Istotnym elementem projektu było to, że obejmował on wszystkich managerów – łącznie z zarządem. Wyniki wskazały, że w firmie jest potrzeba większego stosowania stylu demokratycznego oraz zmiana podejścia do ludzi na bardziej miękkie, a nie zorientowane tylko i wyłącznie na efekty pracy.

quote icon

Pracownicy nie akceptują już modelu przywództwa opartego tylko i wyłącznie na kontroli. Do głosu coraz częściej dochodzą liderzy, którzy stawiają na otwartość we współpracy i wsparcie pracowników w rozwoju. Współczesny przywódca nie może koncentrować się tylko i wyłącznie na bieżących efektach pracy podwładnych. Powinien myśleć długofalowo i skupiać się na rozwoju kompetencji pracowników, które przełożą się nie tylko na bieżące zyski, ale również realizację długoterminowej strategii przedsiębiorstwa.

– mówi Justyna Sławik, talent acquisition & development manager w Randstad Polska.

3 style zarządzania zgodne z oczekiwaniami młodego pokolenia

W Randstad zdecydowano się wspierać i rozwijać u swoich managerów 3 następujące style przywódcze: wizjonerski, partycypacyjny oraz coachingowy. Analizy wykazały, że najlepiej przełożą się one na długoterminowe zaangażowanie pracowników oraz są zgodne z oczekiwaniami młodego pokolenia i trendów na rynku pracy.

Styl wizjonerski uważany jest za jeden z najbardziej efektywnych z biznesowego punktu widzenia. Lider mówi swoim podwładnym, gdzie mają dojść, wyznacza kierunek i klaryfikuje cel ale nie daje gotowego rozwiązania. Dzięki temu każdy z pracowników czuje się ważny oraz wie, w jaki sposób rozliczny jest z efektów realizacji swoich zadań.

W partycypacyjnym stylu zarządzania liczy się zdanie każdego pracownika. Decyzje podejmowane są wspólnie, przez zespół lub po wysłuchaniu opinii zatrudnionych. Dzięki temu wszyscy biorą odpowiedzialność za rozwój przedsiębiorstwa i efekty wprowadzanych zmian. Kluczową kompetencją dla lidera w tym stylu jest umiejętność dobrego słuchania.

Styl coachingowy polega na koncentrowaniu się na mocnych i słabych stronach każdego z członków zespołu. Zadania delegowane są z uwzględnieniem kompetencji każdego z członków zespołu. Lider stara się przewidzieć, jakie umiejętności będą w przyszłości potrzebne w organizacji i tak kieruje rozwojem poszczególnych zatrudnionych, że mogą je rozwijać. Dzięki temu pracownicy mają poczucie zaspokojenia swoich potrzeb.

wsparcie, a nie ocena pracy managerów

Narzędzie rozwojowe, które otrzymali managerowie Randstad, oparte zostało na modelu 10 20 70. Zakłada on, że 70% naszego rozwoju pochodzi z naszej codziennej pracy, tj. praktyki. 20% umiejętności daje to, co powiedzą przełożeni i współpracownicy, a 10% stanowią wszelkie szkolenia i kursy, w których uczestniczymy. Do dyspozycji managerów oddano takie narzędzia jak: informacje zwrotne po diagnozie, coaching, mentoring, pracę z przełożonymi, szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, mikropigułki szkoleniowe oraz pozycje książkowe.

Po 2 latach podjęte działania przyniosły wymierne efekty. Spadek rotacji pracowników w wyniku jakości zarządzania spadł o 15%, poprawiły się wskaźniki zaangażowania zatrudnionych, a zaufanie do zarządu wzrosło.