Każdy kompetentny pracodawca powinien zwrócić szczególną uwag na stworzenie przyjaznej atmosfery w pracy. Dzięki temu w łatwy sposób może zwiększyć zadowolenie pracowników, które bardzo często przekłada się na poziom ich lojalności i zaangażowania.

Czym wyróżnia się dobra atmosfera w pracy?

Mówiąc najogólniej, dobra atmosfera w pracy to taka, która sprawia, że pracownicy chętnie przychodzą do swojego miejsca zatrudnienia. Wpływ na taki stan rzeczy ma zarówno podejście pracodawców i przełożonych, jak i współpracowników. Elementami kształtującymi przyjazną atmosferę w pracy są bowiem m.in. efektywne współdziałanie, życzliwość, dobra komunikacja, lojalność, brak niezdrowej rywalizacji i plotek, wspieranie i docenianie oraz wyznaczanie jasnych celów.

Na co wpływa przyjazna atmosfera w pracy?

Dobra atmosfera w pracy ma ogromny wpływ na poziom efektywności pracowników. Przebywając w przyjaznym otoczeniu, ludzie o wiele chętniej angażują się w wykonywanie obowiązków zawodowych, a do tego czerpią z nich radość i satysfakcję. Stworzenie miłego środowiska pracy stanowi więc ważny element motywacji.

Pozytywna atmosfera w miejscu pracy dobrze oddziałuje też na produktywność. Dzięki niej pracownicy dokładniej wykonują stawiane im zadania, a także lepiej zarządzają swoim czasem, wykorzystując go na to, co naprawdę ważne. Ponadto, zyskują świadomość współodpowiedzialności za losy firmy, przez co czują, że odgrywają w niej ważną rolę.

Odpowiednia atmosfera w pracy wpływa także na ograniczenie rotacji kadr, a także zmniejszenie liczby nieobecności i chorób zawodowych. Dodatkowo jest istotnym elementem budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa, które pozwala na przyciągnięcie do firmy wykwalifikowanych specjalistów.

Jak zła atmosfera w pracy oddziałuje na pracowników?

Niemiła atmosfera w pracy bardzo źle wpływa na samopoczucie pracowników. Wywołuje u nich poczucie zdenerwowania i napięcia, które może przełożyć się również na inne sfery życia. Ciągły stres prowadzi też bezpośrednio do spadku ich efektywności i wydajności. Bardzo często fatalna atmosfera w pracy przekłada się więc na funkcjonowanie nie tylko jednej osoby, ale i całego przedsiębiorstwa.

Należy przy tym pamiętać, że wyjątkowo toksyczna atmosfera w pracy może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Znacząco zwiększa ryzyko wystąpienia wypalenia zawodowego, którego skutkiem często jest depresja. Narastające zmęczenie, brak chęci do angażowania się w swoje obowiązki, a nawet do przebywania w firmie są poważnymi sygnałami, że w przedsiębiorstwie dzieje się coś złego. Bardzo ważne jest zatem, aby o wszelkich konfliktach czy trudnościach informować przełożonych. Kompetentny pracodawca z pewnością wprowadzi odpowiednie kroki, które sprawią, że zbyt nerwowa atmosfera w pracy zostanie ograniczona.

Atmosfera w pracy – jak o nią zadbać?

Napięta atmosfera w pracy wpływa negatywnie nie tylko na poszczególnych pracowników, ale i na cały zespół. Rolą przełożonego jest więc jej wyeliminowanie. Aby stworzyć przyjazne miejsce pracy, pracodawca powinien:

  • budować zaufanie między pracownikami a przełożonymi,
  • dbać o poprawną komunikację i jasne wyznaczanie zadań i obowiązków,
  • słuchać potrzeb i opinii pracowników,
  • sprawiedliwie rozwiązywać bieżące konflikty i pojawiające się problemy,
  • wspierać i doceniać pracowników,
  • kierować się zasadą równego traktowania,
  • podejmować działania mające na celu integrację zespołu.

 

Dobra atmosfera w pracy zależy też od samych pracowników. Powinni oni zatem unikać plotek, a także nadmiernej rywalizacji i wzajemnego podkopywania swojej pozycji zawodowej.