Chociaż pandemia wciąż trwa, to firmy planują zatrudnić nowych pracowników na stałe i w formie tymczasowej na okres wakacyjny – wynika z 43. edycji badania Plany Pracodawców przeprowadzanego przez Instytut Badawczy Randstad i Gfk Polonia. W związku ze stopniowym znoszeniem obostrzeń pracodawcy zamierzają podnosić wynagrodzenia. Ponad połowa chce też utrzymać możliwość pracy zdalnej.

Po niepewnym okresie pandemii koronawirusa nastroje wśród pracodawców znacznie się poprawiają. Widać to po danych dotyczących planów zatrudnienia, podwyżek, a także w ocenie ogólnej sytuacji przedsiębiorstw i gospodarki. Wiele wskazuje też na to, że praca zdalna zostanie z nami na dłużej.

zatrudnienie będzie rosnąć

O rekordowe 12 punktów proc. wzrósł odsetek firm, które planują tworzyć nowe miejsca pracy w kolejnym półroczu. Takie zamierzenia ma obecnie blisko 30 proc. przedsiębiorców i to wyniki nie tylko lepszy od bardzo wstrzemięźliwych deklaracji w okresie pandemii, ale także lepszy od ostatniego badania przed pandemią z końca 2019 roku (24 proc.).

Nie zabraknie również ofert pracy tymczasowej w okresie wakacyjnym – tutaj też wiadomości są zaskakująco dobre. Blisko jedna czwarta firm planuje zatrudnić pracowników dorywczo w lecie. To plany rekordowe, bo przed pandemią tworzyć tymczasowe miejsca pracy sezonowej zamierzało jedynie 15 proc. firm (dane z czerwca 2019). Dodatkowo, 12 proc. polskich pracodawców w okresie letnim zaproponuje też praktyki i staże.

43 Plany Pracodawców - praca na wakacje
43 Plany Pracodawców - praca na wakacje

Najczęściej nowe miejsca pracy – stałe i tymczasowe – a także staże i praktyki będą oferować firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu. Nowe stanowiska pojawią się też w branży przemysłowej, sektorze budowalnym, logistycznym i obsłudze nieruchomości.

Najczęściej nowe miejsca pracy zamierzają tworzyć firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznes SSC/BPO (deklaruje tak co drugi przedsiębiorca z tej branży). Zwiększyć zatrudnienie zamierza też ponad 1/3 pracodawców z branży przemysłowej, sektora budowlanego oraz logistyki.

rośnie odsetek firm planujących podwyżki

Połowa roku nie jest naturalnym okresem rewizji wynagrodzeń w firmach, mimo to ponad jedna piąta przedsiębiorstw planuje w drugiej połowie roku podniesienie pensji. Rok wcześniej raptem 8 proc. miało takie plany. W połowie przypadków, wysokość podwyżek będzie się wahać między 2 a 7 proc. Podobnie jak w przypadku zwiększania zatrudnienia, liderem wśród branż jeśli chodzi o chęć podniesienia uposażeń pracowników jest branża nowoczesnych usług dla biznesu – 2 na 5 firm z tego sektora deklaruje takie zamiary. Najrzadziej wzrost zarobków przewiduje branża handlowa i sektor obsługi nieruchomości i firm.

3 na 4 firmy planują utrzymać pensje na obecnym poziomie. Najpewniejsi swoich obecnych wynagrodzeń mogą być pracownicy firm, które mieszczą się w większych miastach (50-200 tys. mieszkańców) oraz wsi w obrębie aglomeracji – tam nie planuje się obniżek.

stara normalność i nowa normalność

Deklaracje w zakresie zmian poziomu zatrudnienia i wynagrodzeń to wyraźny sygnał poprawiającej się koniunktury na rynku pracy i lepszej oceny kondycji przedsiębiorstw.

Jedna trzecia firm deklaruje, że wróciły już do normalnego funkcjonowania. 45 proc. firm potrzebuje ciągle od 3 miesięcy do roku, żeby wrócić do działania jak przed pandemią a blisko jedna na pięć będzie potrzebowała przynajmniej rok lub więcej. W większości firmy oceniają swoją kondycję finansową jako dobrą. Najczęściej są to przedsiębiorstwa z branży obsługi nieruchomości i firm a także z sektora bankowego i ubezpieczeniowego oraz nowoczesnych usług dla biznesu. Poprawę nastrojów widać też w dużo lepszych prognozach dotyczących wzrostu gospodarczego. Co czwarta firma o przyszłości polskiej gospodarki mówi pozytywnie (wzrost o 24 punkty proc.), a 27 proc. przewiduje recesję (spadek o 34 punkty proc.).

Choć perspektywy finansowe i gospodarcze poprawiają się zdaniem przedsiębiorców, to jeden element związany z pandemią może zostać z nami już na stałe. 55 proc. ankietowanych przedsiębiorstw, pomimo znoszenia obostrzeń i rosnącej liczby osób zaszczepionych przeciwko COVID-19, planuje w pewnym zakresie utrzymanie pracy zdalnej. Pozostawienie możliwości pracy zdalnej najczęściej dopuszczają pracodawcy z sektora finansowego, sektora SSC/BPO oraz logistyki – w tych branżach taką deklarację składa blisko 80% przedstawicieli firm. Najrzadziej z kolei możliwość taką rozważają przedsiębiorstwa handlowe, branża budowlana (po 44 proc.) i przemysł (50 proc.).

 

Więcej na ten temat znaleźć można w informacji prasowej na temat wyników badania »