Motywacja do pracy jest istotnym elementem, który wpływa na sposób, w jaki pracownicy wykonują zadania. To od niej zależy też ich zadowolenie z przydzielonych obowiązków. Dobry system motywacyjny sprawi, że firma będzie miała lepsze osiągnięcia finansowe, a podwładni staną się bardziej wydajni.

Czym jest motywacja do pracy?

Motywacja do pracy może być zdefiniowana jako entuzjazm dla wykonywanych obowiązków, a także zaangażowanie w zadania. Sama w sobie stanowi zachowanie, którego celem jest osiągnięcie satysfakcji z pracy. Można rozróżnić dwa rodzaje motywacji – zewnętrzną i wewnętrzną. Pierwszy typ odnosi się do zachowań, które są wywoływane przez czynniki zewnętrzne, np. wynagrodzenie, premię, awans, pochwałę ze strony pracodawcy. Motywacja wewnętrzna z kolei wynika z samych potrzeb pracownika i jego przekonań. Oznacza to, że osoba, która jest zmotywowana wewnętrznie, wykonuje obowiązki zawodowe z radością i zaangażowaniem. I to nie tylko dlatego, że ma otrzymać wypłatę, lecz także przez to, że wartości firmy są zgodne z jej osobistymi, a sama praca sprawia przyjemność. To właśnie motywacja wewnętrzna umożliwia osiąganie najlepszych wyników w miejscu zatrudnienia.

Motywatory płacowe i pozapłacowe

Obecnie wyróżnia się dwa rodzaje motywatorów, czyli czynników zachęcających pracowników do działania – są to motywatory płacowe i pozapłacowe. Jeszcze kilkanaście lat temu w Polsce koncentrowano się tylko na czynnikach finansowych, obecnie jednak duże znaczenie mają także te pozafinansowe. Motywatory płacowe to szeroka kategoria, w skład której wchodzą następujące elementy:

 • wysokie wynagrodzenie;
 • atrakcyjny system prowizji, premii;
 • bonusy płacowe;
 • podwyżki;
 • udział w zyskach firmy;
 • akcje i obligacje.

Można uznać, że skuteczne motywowanie powinno opierać się na wypłacaniu pracownikowi wysokiego wynagrodzenia, ponieważ tylko wtedy będzie on usatysfakcjonowany z pracy. Dobrym rozwiązaniem jest podawanie widełek płacowych już w ogłoszeniu rekrutacyjnym, ponieważ w ten sposób można zachęcić specjalistów i osoby z doświadczeniem do aplikowania. Szczególne znaczenie mają także podwyżki, ponieważ pokazują pracownikowi, że jest wartościowy, a pracodawca go docenia. Gratyfikacje finansowe mają ogromne znaczenie dla większości zatrudnionych osób. Ważne jest również motywowanie pozapłacowe, które polega na wprowadzaniu do firmy różnych działań doceniających pracowników, zwiększających ich motywację i chęć do pracy. Do najpopularniejszych motywatorów pozapłacowych można zaliczyć:

 • elastyczny czas pracy (np. rozpoczynanie pracy między 7.00 a 9.00, a kończenie jej między 15.00 a 17.00);
 • dodatkowe, prywatne ubezpieczenie medyczne;
 • dofinansowanie kursów, studiów podyplomowych, szkoleń;
 • bony żywieniowe;
 • telefon, komputer, samochód do celów służbowych;
 • vouchery i bilety na różne wydarzenia kulturalne;
 • dostęp do pomocy psychologicznej, terapii, coachingu, co staje się ważne w latach po 2020 roku;
 • ubezpieczenie na życie, dodatkowe ubezpieczenie emerytalne.

Motywowanie pozapłacowe odnosi się do różnych potrzeb człowieka, np. fizjologicznych, bezpieczeństwa, ale także samorealizacji.

Dobry system motywacyjny to klucz do sukcesu

W dobrym systemie motywacyjnym powinny znaleźć się zarówno motywatory finansowe, jak i pozafinansowe. Ważne jest zadbanie o to, aby taki system dopasować do indywidualnych potrzeb pracowników, a także czasów (np. obecnie bilety do kina lub karnety na siłownię nie mają sensu, wzrosło natomiast znaczenie pomocy psychologicznej oraz voucherów do płatnych serwisów streamingowych). System motywacyjny powinien być kompleksowy i efektywny.