Od miesiąca do dwóch najczęściej zajmuje aktualnie poszukiwanie nowego zatrudnienia w Polsce – tak w badaniu Monitor Rynku Pracy wskazuje co drugi ankietowany, który w ciągu ostatniego półrocza mierzył się z szukaniem nowego pracodawcy. 29% respondentów zajęło od 2 do 3 miesięcy. Z jednej strony mamy grupę badanych, którzy nową pracę znajdują błyskawiczne – w ciągu 30 dni (6%), ale z drugiej strony są również osoby, którym ten proces znacznie się dłużył – do pół roku pracy szukało 7% ankietowanych, do roku – 3%, a 2% - ponad rok. Średnio wszystkim ankietowanym, którzy znaleźli nową pracę w ostatnim półroczu, poszukiwanie zatrudnienia zajęło 2,5 miesiąca.

poznaj pełny raport z badania »

Od blisko dwóch lat te doświadczenia świeżo zatrudnionych pracowników są podobne. Osoby, które znalazły nowe zajęcia ponad pół roku temu, potrzebowały na to średnio 2,4 miesiąca. Nieco dłużej trwało to jeszcze ponad rok temu – 2,7 miesiąca. Znaczną różnicę widać jednak, gdy obecne doświadczenia porównujemy z tymi  sprzed dwóch, trzech, a nawet pięciu lat. Respondentom, którzy pracy szukali 2-3 lata temu, zajmowało to średnio 3,6 miesiąca. Ci, którzy aktualne zatrudnienie znaleźli 3-5 lat temu, czekali na nie 3,1 miesiąca.

szukamy pracy krócej niż zakładamy, trudniej znaleźć nam zajęcie dopasowanie do naszych umiejętności

Gdy osób, które w ostatnim półroczu znalazły nowego pracodawcę, przeważa dobra ocena czasu poszukiwania zatrudnienia. Większość, 37% ankietowanych uważa, że był on krótszy niż się spodziewali, 35% twierdzi, że był w sam raz, a 29%, że był dłuższy niż założyli. 

Wśród osób zaskoczonych krótszym czasem poszukiwania zatrudnienia, szukanie nowej pracy trwało średnio niespełna półtora miesiąca. Respondenci, którzy ten czas określają jako optymalny, zatrudnienia poszukiwali średnio przez 1,7 miesiąca. Ponad 5 miesięcy to natomiast średni czas szukania nowej pracy wśród osób, którym zajęło to dłużej niż oczekiwali. W tej ostatniej grupie 37% wyjaśnia, że ten czas wynikał z trudności ze znalezieniem zajęcia, które odpowiadałoby pod względem na przykład zakresu obowiązków czy pełnionej funkcji. 35% ankietowanych deklaruje, że wysyłała CV do wielu firm, ale te po prostu nie odzywały się do nich. 23% respondentów miało trudności ze znalezieniem pracy, które będzie im pasowała pod kątem wysokości pensji, typu umowy lub czasu pracy.

raczej bez problemu znajdujemy pracę, a proces rekrutacji nie dłuży się

62% ankietowanych, którzy w ostatnim czasie znaleźli nowe zatrudnienie, twierdzi, że nie miała problemów z szukaniem pracy, a 54% podkreśla, że znalazło stanowisko, które spełnia ich wszystkie oczekiwania (41% musiało obniżyć swoje wymogi). Mniej więcej tylu samo respondentów twierdzi, że na rynku było dużo interesujących ofert (48%), co uważa przeciwnie (49%). Częściej natomiast nie podejmuje się negocjacji z pracodawcami (54%), niż próbujemy o ustaleniu warunków zatrudnienia rozmawiać (45%).

Dla większość ankietowanych sam proces rekrutacyjny trwał tyle, ile powinien (49%). 29% uważa, że był długi, a 22%, że krótki. W przeważającej mierze (powyżej 80% respondentów) ankietowani uważaj, że otrzymali dostatecznie dużo informacji o zakresie obowiązków, o warunkach zatrudnienia (wynagrodzenie, typ umowy, czas pracy, benefity), przebiegu procesu rekrutacyjnego i kolejnych etapach.

pobierz raport z badania monitor rynku pracy »

Pełne omówienie wyników najnowszej edycji badania znaleźć można w naszej informacji prasowej »