Obecna sytuacja gospodarcza wpływa na pogorszenie nastrojów przedsiębiorców. Choć przeważają firmy, które nie będą zmieniać poziomu zatrudnienia, to nieznacznie przybywa firm, które w najbliższych miesiącach planują redukcje – takie wnioski płyną z 46. edycji badania Plany Pracodawców, zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad wspólnie z Gfk.

W porównaniu do poprzedniego półrocza, nieznacznie ubywa firm, które swoją sytuację finansową oceniają jako dobrą. Mimo to ich właściciele w większości utrzymają dotychczasowe zatrudnienie. Tak planuje 74 proc. pracodawców w skali kraju. To rekord w historii badania. Zwiększenie zatrudnienia w nowym roku prognozuje natomiast 16 proc. firm i jest wynik o 9 p.p. gorszy niż w poprzedniej edycji badania i o połowę niższy niż przed rokiem. Przybywa za to firm, które w najbliższych miesiącach będą redukować zatrudnienie (7 proc., wzrost o 3 p.p. w ciągu pół roku).

Zwiększać zatrudnienie najczęściej chcą firmy, które działają w sektorze SSC/BPO, a także w przemyśle oraz w budownictwie.

kto ma szansę na noworoczną podwyżkę i w jakiej wysokości?

Spośród wszystkich badanych firm, podniesienie płacy w nowym roku planuje 46 proc. przedsiębiorstw. Na wzrost pensji najbardziej mogą liczyć pracownicy na południu Polski, a najmniej szans na podwyżki pojawia się w północnych województwach kraju. Zwiększenie płac najczęściej planują firmy zajmujące się obsługą nieruchomości i innych przedsiębiorstw, firmy z sektora transportu i gospodarki magazynowej oraz przemysł. Najmniejszą szansę na podwyżki deklarują natomiast firmy z branży SSC/BPO.

Pracodawcy najczęściej zamierzają podnieść wynagrodzenie o 4-7% i 7-10%. Do rzadkości należą wzrosty, które pozwalają dogonić inflację. W przypadku osób, które zarabiają powyżej płacy minimalnej, najczęściej podwyżki sięgać będą od 4-7%. Wyraźnie większa jest też grupa pracodawców, która podniesie wynagrodzenia o 2-4%.

46. Plany Pracodawców - wysokość podwyżek
46. Plany Pracodawców - wysokość podwyżek

Podwyżka płacy minimalnej może natomiast wpłynąć na podniesienie cen oferowanych przez firmy towarów i usług – tak zamierza ją zrekompensować 61 proc. badanych pracodawców. 1/3 przedsiębiorstw ograniczy inwestycje, a 29 proc. ograniczy nowe rekrutacje.

pogarszają się nastroje pracodawców

53 proc. pracodawców obawia się, że w najbliższych półroczu polską gospodarkę czeka recesja (wzrost o 4 p.p. w porównaniu do badania sprzed pół roku). Kolejne 39 proc. właścicieli firm mówi o stagnacji, natomiast 4 proc. prognozuje wzrost gospodarczy. Jednocześnie 59 proc. pracodawców pozytywnie ocenia swoją obecną kondycję finansową. Najczęściej są to pracodawcy z sektora finansów i ubezpieczeń, obsługi nieruchomości i firm oraz budownictwa.

po jakie rozwiązania sięgają pracodawcy?

W związku ze słabnącą koniunkturą, firmy już podjęły szereg decyzji w obszarach zatrudnienia i wynagrodzeń. W kwestii płac 22 proc. pracodawców przekazało pracownikom dodatkowe zadania w ramach tych samych pensji, a 21 proc. wstrzymało lub ograniczyło podwyżki. 15 proc. rezygnuje lub ogranicza premie uznaniowe, a 9 proc. – premie za realizację celów.

W obszarze zatrudnienia firmy przede wszystkim wstrzymują lub ograniczają rekrutacje nowych pracowników. Co czwarta firma rezygnuje z działań integracyjnych, 24 proc. ogranicza szkolenia dla pracowników, 13 proc. wprowadziło oszczędności w wyposażeniu pracowników w narzędzia do pracy, a 6 proc. rezygnuje lub ogranicza benefity.

Co drugi pracodawca planuje tak zmieniać warunki pracy, a zwiększyć oszczędność energii. 13 proc. z tego samo powodu rozważa zwiększenie udziału pracy zdalnej w firmie.

Więcej informacji na temat wyników badania w informacji prasowej Randstad »