Do rekordu z ubiegłego roku zbliżył się w najnowszej edycji badania Plany Pracodawców odsetek przedsiębiorców, którzy z Nowym Rokiem zamierzają zwiększyć wynagrodzenia w firmie – sięga 43% (o 1 p.p. mniej niż rok temu, ale o 14 p.p. więcej niż przed kwartałem). W tej kwestie częściej deklaracje podwyżek składają firmy z sektora transportu, gospodarki magazynowej i łączności, a także przemysłu i branży nowoczesnych usług dla biznesu (SSC/BPO). Jednocześnie osłabła wśród pracodawców chęć zwiększania zatrudnienia. Wysoka utrzymuje się w ostatnim ze wspomnianych sektorów, a także w budownictwie i przemyśle. Najczęściej o zwolnieniach wspominają natomiast  firmy zajmujące się pośrednictwem finansowym.

pobierz szczegółowy raport »

podwyżki niemal jak przed rokiem – rekordowe plany przedsiębiorców

O tym, że w Nowym Roku pensje w firmach będą musiały wzrosnąć, przekonanych jest 43% ankietowanych przedstawicieli firm, którzy wzięli udział w najnowszej edycji badania Randstad. Niemal co drugi uważa, że wynagrodzenia pozostaną na tym samym poziomie. Obniżki planuje 1% respondentów.

Gdy analizujemy te deklaracje w podziale na regiony kraju, to różnice nie są znaczące. Odsetek przedsiębiorców, którzy zapowiadają podwyżki waha się od 42% na południu Polski do 45% na północy. Znaczące różnice dostrzegamy dopiero, gdy dopytujemy przedsiębiorców, na jakim terenie prowadzą swoje firmy. Aż 54% pracodawców z obszarów wiejskich oddalonych od aglomeracji deklaruje zwiększenie wynagrodzeń.

Jak tłumaczy Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i Członek Zarządu Randstad Polska, firmy wiele lat temu często podejmowały decyzje o lokalizacji swoich zakładów z dala od dużych aglomeracji głównie ze względu na obniżenie kosztów, w tym związanych z wynagrodzeniami. Dziś na obszarach wiejskich zmiany na rynku pracy zaczynają być dotkliwie odczuwane, bo pracownicy śmielej przemieszczają się w poszukiwaniu dobrych warunków zatrudnienia, a firmy z większych ośrodków miejskich od dawna kuszą coraz wyższym wynagrodzeniem. We wsiach zaczyna już brakować chętnych do pracy, stąd tak silny odsetek firm z terenów wiejskich, które prognozują podwyżki – wyjaśnia Monika Hryniszyn, Dyrektor Personalna i Członek Zarządu Randstad Polska.

Dla porównania odsetek przedsiębiorców planujących zwiększenie wynagrodzenia w Nowym Roku waha się na innych terenach od 39% w największych aglomeracjach do 45% w niewielkich miastach.

pracownicy transportu i logistyki z rekordową falą podwyżek

W ponad połowie przebadanych firm z sektora transportu, gospodarki magazynowej i łączności pracownicy mogą spodziewać się podwyżek. Odsetek deklarujących wzrost wynagrodzeń przedsiębiorców, który w tej branży wyniósł 54%, był wyjątkowo wysoki zarówno na tle ogółu badanych firm, jak i na przestrzeni lat. Jeszcze trzy lata temu zaledwie 2% firm z tej grupy planowało podwyżki, podobną wstrzemięźliwość notowaliśmy przed pięcioma laty (5%). – Można przypuszczać, że firmy w tej branży nadrabiają okres, w którym nie poddawały się presji płacowej, ponieważ dziś zaczynają silnie odczuwać brak rąk do pracy – komentuje Dagmara Chudzińska-Matysiak, Manager Regionu w Randstad Polska.

Pozostałe branże są  nieco bardziej wstrzemięźliwe w kwestii podwyżek. Średnią dla ogółu przedsiębiorców przekraczają jeszcze przemysł (48%), nowoczesne usługi dla biznesu (45%), handel i naprawy (43%) oraz obsługa nieruchomości i firm (43%). Najrzadziej noworoczne podwyżki prognozują pracodawcy zajmujący się pośrednictwem finansowym (18%).

nowe miejsca pracy najczęściej w dużych miastach i w centralnej polsce

Wyraźnie rzadziej niż w poprzednim kwartale pracodawcy deklaruję zwiększanie zatrudnienia. Tworzenie nowych miejsc pracy planuje 31% uczestników najnowszej edycji badania Randstad. 58% zamierza pozostawić poziom zatrudnienia w firmie bez zmian, a 7% zapowiada likwidację miejsc pracy.

Najchętniej zatrudniać będą przedsiębiorcy z centralnej Polski (35%) oraz zachodnich województw (34%). W pozostałych regionach ten odsetek będzie się wahał od 27% na południu do 30% na północy i wschodzie kraju. Nowe miejsca pracy w pierwsze połowie 2018 roku najczęściej będą powstawać w dużych ośrodkach miejskich (38%) i wsiach, które znajdują się w ich bezpośrednim pobliżu (37%).

Największy apetyt na nowych pracowników notujemy sektorze nowoczesnych usług dla biznesu (42%). Wysokie zapotrzebowanie mają także firmy budowlane (38%) i przemysł (37%). Wyjątkowa jest natomiast sytuacja w firmach pośrednictwa finansowego. To jedyna branża, w której odsetek przedsiębiorców deklarujących zwiększenie wynagrodzenia (12%) jest niższy od liczby firm, które rozważają zwolnienia (18%).

pobierz szczegółowy raport »