monitor rynku pracy - wyniki 28. edycji badania

Mocno wzrósł w Polsce odsetek pracowników, którym obecna praca dostarcza satysfakcji. Jest na tyle duży, że znaleźliśmy się wśród liderów w Europie. Jednocześnie bardziej niż w innych krajach Starego Kontynentu przeważa u nas obawa przed utratą zatrudnienia. Znacząca większość ankietowanych widzi jednak szanse na nowe zatrudnienie i pod tym względem także przodujemy wśród Europejczyków – wynika z najnowszej edycji badania „Monitor Rynku Pracy”, prowadzonego cykliczne przez Instytut Badawczy Randstad.

pobierz raport »

77% uczestników 28. edycji badania deklaruje, że obecna praca daje im satysfakcję. To rekordowy wynik – jeszcze nigdy ten wskaźnik nie był tak wysoko w historii analiz prowadzonych przez Instytut Badawczy Randstad, czyli od 2011 roku. Wynik w Polsce jest tylko nieco niższy niż u liderów europejskiego zestawienia – w Danii i Austrii (po 79%) i taki sam, jak w Norwegii, Luksemburgu i Holandii.

obawy o posadę – powyżej europejskiej średniej, szanse na znalezienie nowej pracy oceniamy najwyżej na kontynencie

Choć nie braknie optymistycznych sygnałów z polskiego rynku pracy, to nadal relatywnie wielu respondentów w Polsce obawia się utraty pracy (30%). Wynik jest nieco niższy niż w poprzednich edycjach (rok temu takie obawy przejawiało 37% respondentów), ale wciąż znajdujemy się w gronie państw, w których obawy są silne. W Grecji wyrażało je 42% ankietowanych, we Włoszech – 36%, w Hiszpanii – 32%.

Wspomniane obawy w Polsce w oczach uczestników badania nie wiążą się z ryzykiem bezrobocia. 86% ankietowanych uważa, że w przypadku konieczności zmiany miejsca pracy w ciągu pół roku byłoby w stanie znaleźć jakiekolwiek zajęcie, a 80% - co najmniej porównywalne z dotychczasowym. Takiego optymizmu w tej kwestii nie było jeszcze w historii naszego badania. Poprzednie rekordowe wyniki zanotowaliśmy w ostatnim kwartale zeszłego roku – wtedy było to odpowiednio: 83% i 76%. Ponadto w Europie nie mamy sobie pod tym względem równych. Na drugim miejscu są Czesi – wśród nich o bezproblemowym znalezieniu jakiejkolwiek pracy przekonanych jest 76% respondentów, a na trzecim – Szwedzi (75% ankietowanych).

rotacja pracowników odbiła w górę, bo lepsze stają się oferty

W Polsce, zgodnie z wynikami ostatnich trzech edycji badania „Monitor Rynku Pracy”, stopniowo zmniejsza się liczba pracowników, którzy zmienili miejsce zatrudnienia lub stanowisko u obecnego pracodawcy. Ta edycja jest pod względem wyjątkowa, ponieważ wskaźnik rotacji wzrósł o 6 p.p. i sięgnął 27%. Ten odsetek wyższy był tylko raz w historii badania – dokładnie przed rokiem. Wyniósł wtedy 29%. Aktualny wynik daje Polakom pierwsze miejsce w Europie. Na drugim miejscu są Hiszpanie (25%) i Szwajcarzy (24%). Na przeciwległym biegunie są: Luksemburg (6%), Szwecja (13%) i Austria (15%).

W Polsce jako główny powód zmian w życiu zawodowym respondenci wskazują ofertę z lepszymi warunkami (42%). 27% decyduje się na nowe miejsce pracy lub nowe stanowisko z powodów osobistej potrzeby zmiany. 18% ankietowanych tłumaczy sytuację zmianami w strukturze firmy, co z reguły tożsame jest z redukcją etatów. Na przestrzeni lat zmniejszyło się jednak znaczenie tego czynnika – jeszcze w 2013 roku był na czele wśród odpowiedzi uczestników badania.

w obliczu bezrobocia chętnie się przekwalifikujemy lub wybierzemy umowę na czas określony, ale na obniżkę wynagrodzeń zgody nie damy

9 na 10 Polaków, aby uniknąć bezrobocia, byłoby skłonnych do przekwalifikowania się. Pod tym względem jesteśmy powyżej europejskiej średniej (88%). Za to razem z Portugalczykami najchętniej (88%) zdecydowalibyśmy się w takim przypadku na umowę na czas określony. Znacznie mniej otwarci bylibyśmy za to na degradację lub obniżkę wynagrodzenia (36%).

W całej Europie liczba respondentów, którzy mają świadomość, że przyszłość zawodowa zależy od otwartości, a pojęcie pracy na całe życie jest przeżytkiem, zdecydowanie przeważa (75%), a w Polsce jest jeszcze wyższa (78%). Pod tym względem przodują Portugalczycy (86%), Brytyjczycy (82%) i Grecy (82%). Mniej przekonani o takiej rzeczywistości na rynku pracy są za to mieszkańcy Luksemburga (53%), Belgii i Norwegii (po 62%).

Na poszukiwanie pracy poza swoim krajem Polacy są wyjątkowo otwarci. Na jakiś czas gotowych byłoby wyjechać za granicę 64% ankietowanych. Razem z Hiszpanami zajmujemy pierwsze miejsce w Europie, kolejne zajmują Włosi (60%). Dla pracy na stałe zmienić kraj zamieszkania byłoby gotowych 58% respondentów z Polski. Hiszpanie (60%) i Włosi (59%) byliby do tego bardziej skłonni.

Co ciekawsze, te same kraje są w czołówce pod względem otwartości na pracowników zza granicy w przypadku, gdy brakuje kadr w kraju. Na pierwszym miejscu znaleźli się Polacy – 66% ankietowanych jest skłonnych otwierać rynek dla zagranicznych pracowników. We Hiszpanii ten odsetek sięga 60%, a we Włoszech – 59%.

pobierz raport »

więcej wyników 28. edycji badania "Monitor Rynku Pracy" publikujemy w naszej informacji prasowej »