Podwyżki w 2021 roku nie zahamowały malejącej satysfakcji Polaków z aktualnego wynagrodzenia, a oczekiwania wzrostu płac nasilą się – wynika z najnowszej edycji badania „Monitor Rynku Pracy” przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad i Instytut Badań Pollster. Dane pokazują, że ponad połowa pracowników nie otrzymała podwyżek w zeszłym roku, a jedna czwarta jest niezadowolona ze swoich wynagrodzeń.

Oczekiwania zarobkowe Polaków rosną i wiele wskazuje na to, że w 2022 roku pracodawcy nadal będą odczuwać presję płacową. Połowa ankietowanych pracowników spodziewa się podwyżek w najbliższym czasie, mimo że ponad 40 proc. nie zamierza o nią prosić. Główne powody to strach przed złym odbiorem przez pracodawcę lub reakcją przełożonego.

większość pracowników nie dostała podwyżek

Powodem utrzymania się presji płacowej może być fakt, że w 2021 roku podwyżki dostało jedynie 45 proc. badanych. Cześć z pracodawców odłożyło podwyżki na 2022 rok po to, żeby w pełni poznać zmiany podatkowe związane z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

Podwyżki otrzymało niemal trzech na pięciu przedstawicieli kadry kierowniczej średniego szczebla oraz mistrzów i brygadzistów, a także prawie połowa przebadanych specjalistów z wyższym wykształceniem, kadry zarządzającej i kierowców. Najrzadziej rosło wynagrodzenie pracowników biurowych i administracyjnych. Wzrosty pensji najbardziej widoczne były w minionym roku w przemyśle, opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, a także transporcie i logistyce. Częściej niż średnia podwyżki dostawali też pracownicy ochrony oraz telekomunikacji i IT. Najrzadziej z kolei pracownicy handlu detalicznego i hurtowego, hotelarstwa i gastronomii oraz edukacji.

rozczarowanie podwyżkami, zadowolenie z zarobków

Spora grupa pracowników jest też rozczarowana wysokością podwyżek. Blisko połowa pracowników otrzymała podwyżki takie, jakich się spodziewała. Jednak niemal tyle samo pracowników jest rozczarowanych zaproponowanymi płacami. Najczęstsze podwyżki sięgały 5-10% (u ponad 40 proc.). Ponad jedna czwarta pracowników otrzymała mniej niż 5%. Wysokość podwyżek była związana z wiekiem i wykształceniem – najwyższe procentowo otrzymywali młodsi i lepiej wykształceni.

Pomimo rozczarowania podwyżkami z ubiegłego roku ponad 40 proc. ankietowanych jest zadowolonych ze swoich obecnych zarobków, ale od kilku lat ten odsetek systematycznie spada. Ze swojej aktualnej pensji na tę chwilę niezadowolonych jest 1/4 badanych. Jeśli chodzi o branże, to najwięcej pracowników zadowolonych z wynagrodzeń jest w telekomunikacji i IT oraz w transporcie i logistyce, a także w branży finansowej i ubezpieczeniowej. W każdym z tych przypadków zadowolenie z pensji wykazuje blisko połowa badanych.

46 Monitor Rynku Pracy
46 Monitor Rynku Pracy

Pracodawcy, chcąc zatrzymać pracowników i możliwie jak najbardziej uniknąć rotacji, powinni zadbać także o inne czynniki wpływające na satysfakcję swojej kadry z pracy. Jest to m.in.: wsparcie rozwoju zawodowego pracowników, rozwijanie kompetencji, a także przebranżawianie zapewnianiające długofalowe perspektywy zatrudnienia.

rosnąca rotacja spowodowana chęcią rozwoju zawodowego

Jak wynika z najnowszego badania, aż 1/5 pracowników zmieniła miejsce zatrudnienia w ubiegłym półroczu. Najczęstszym powodem jest chęć rozwoju zawodowego. Dodatkowym aspektem jest to, że jedynie 17 proc. badanych awansowało w ostatnim czasie u obecnego pracodawcy.

quote icon

Rotacja może niepokoić pracodawców, szczególnie w zestawieniu z niewielką liczbą pracowników, którzy są już dostępni na rynku i są gotowi podjąć zatrudnienie niemal od ręki. Notujemy co prawda rosnącą przeświadczenie o dostępności ofert pracy, ale jednocześnie maleje przekonanie, że to oferty rozwojowe, lepsze od obecnego zatrudnienia. To pokazuje, że troska o możliwości rozwoju zawodowego w firmie może wpłynąć na wyhamowanie rotacji, ale też skutecznie przyciągać nowych pracowników.

Monika Hryniszyn
Dyrektor Personalna Randstad Polska

Należy zwrócić uwagę także na to, że ankietowani przyznają do obaw przed podjęciem rozmowy o podwyżce pensji z przełożonym. Może wskazywać to na nieprawidłowe relacje w firmie, a także problemy z rzeczową rozmową odnośnie sytuacji pracownika ze swoim szefem. Dla wielu pracowników zmiana pracy może okazać się łatwiejsza pod kątem psychologicznym, niż wniosek o podwyżkę w aktualnym miejscu pracy. Warto zwrócić tutaj uwagę na budowanie więzi pracownika z firmą również poprzez dbanie o ich zarobki.

Swoją pracę w ostatnim półroczu najczęściej zmieniali inżynierowie, sprzedawcy i kasjerzy oraz specjaliści z wyższym wykształceniem. Najrzadziej z kolei kadra zarządzająca, kierowcy oraz kadra kierownicza średniego szczebla.

Więcej informacji na temat wyników badania znaleźć można w informacji prasowej »