Już w połowie przyszłego roku pierwsi Polacy będą mogli przystąpić do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Wchodząca w życie z Nowym Rokiem ustawa o PPK to nie tylko zmiana dla pracowników, ale też pracodawców. Na początek tych największych. Czym w skrócie są Pracownicze Plany Kapitałowe? Dobrowolnym systemem oszczędzania dla tych wszystkich zatrudnionych, którzy mają odprowadzane składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Celem PPK jest przede wszystkim finansowe wsparcie na przyszłość, szczególnie w okresie emerytury.

pracownicze plany kapitałowe – jak to działa?

W pierwszej kolejności w połowie 2019 roku Pracowniczym Planami Kapitałowymi objęci będą zatrudnieni w firmach, w których liczba pracowników przekracza 250 osób. Te osoby z automatu zostaną zapisane do programu, o ile nie zrezygnują na piśmie. Co ważne, rezygnujący co cztery lata będą musieli swoją deklarację ponowić. Będą też mogli wrócić do programu w dowolnym momencie.

Odkładane pieniądze będą trafiać do wybranej instytucji finansowej – wskazanej przez pracodawcę lub wybranej przez uczestnika programu (np. fundusz inwestycyjny, fundusz emerytalny).

W kolejnych latach stopniowo programem będą obejmowane także pozostałe polskie firmy. Na początku 2020 roku - przedsiębiorstwa zatrudniające od 50 do 249 osób,  w połowie 2020 roku - firmy z załogą od 20 do 49 osób, od 2021 roku - pozostałe.

ile trafi na mój pracowniczy plan kapitałowy?

Po pierwsze każdemu uczestnikowi, który dołącza do programu, państwo wpłaci na PPK 250 zł. Co roku będzie też dopłacać 240 zł. W wariancie podstawowym pracodawca co miesiąc odprowadzi do PPK 1,5% składkowej podstawy wynagrodzenia, czyli takiej części naszej pensji, od której obliczane są składki do ZUS. Jednocześnie pracownik będzie odprowadzał także swoją część – 2% podstawy.

W przypadku, gdy pracownik zarabia maksymalnie 120% ustawowego minimalnego wynagrodzenia w danym roku, będzie mógł zmniejszyć swoją część składki, ale i tak będzie musiał odprowadzać co najmniej 0,5%.

Pracodawca będzie mógł również docenić nas wyższą składką i podnieść swoją część nawet o kolejne 2,5%. Sami też możemy się zdecydować na to, by odprowadzać większe środki. Dodatkowo możemy przeznaczyć kolejne 2%.

kiedy mogę sięgnąć po pieniądze z pracowniczych planów kapitałowych?

Po 60. roku życia pieniądze zgromadzone w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych będą mogły być wypłacone uczestnikowi programu. 1/4 kwoty otrzyma jednorazowo, pozostałe w ratach rozłożonych co najmniej na 10 lat.

W dwóch przypadkach po zgromadzone pieniądze będzie można sięgnąć wcześniej. O wypłatę 1/4 kwoty będzie można wnioskować przed 60 rokiem życia w przypadku poważnej choroby odprowadzającego składkę, jego małżonka lub dziecka. Pieniędzy nie będzie trzeba zwracać do systemu. Będzie również można jednorazowo wypłacić środki z PPK, aby sfinansować wkład własny wymagany przy kredycie hipotecznym, ale pieniądze trzeba zwrócić do systemu w ciągu 15 lat.

pracodawcy z rezerwą o pracowniczych planach kapitałowych

W najnowszej edycji realizowanego przez Randstad badania Plany Pracodawców pytaliśmy przedstawicieli polskich firm o ich opinie na temat tego rozwiązania. Znacząca jest przewaga przeciwników (54%) nad zwolennikami (27%). Częściej za pomysłem opowiadają się duże firmy (powyżej 250 pracowników), przedsiębiorstwa z sektora finansowego oraz biznes z zachodnich województw Polski. Warto zaznaczyć, że niemal co piąty polski pracodawca nie ma jeszcze zdania o tym rozwiązaniu.

Zaledwie 15% przedsiębiorców zamierza zaoferować swoim pracownikom składki wyższe niż podstawowe, określone w ustawie. Firmy, które się na to zdecydują, zamierzają traktować takie dodatkowe składki jako benefit oferowany pracownikom obok innych rozwiązań – ubezpieczeń na życie czy prywatnej opieki zdrowotnej.