Już w połowie roku pierwsza grupa pracowników w Polsce dołączy do stworzonego przez rząd programu wspierającego zabezpieczenie finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej. Pracownicze Plany Kapitałowe na początku obejmą tylko osoby zatrudnione w firmach powyżej 250 pracowników. Trafią one do programu z automatu, chyba że zdecydują się z niego zrezygnować. Na razie jednak takie plany ma tylko 1/3 uczestników realizowanego przez Randstad badania Monitor Rynku Pracy.

pobierz pełny raport z badania »

Zdecydowana większość badanych Polaków (64%) zamierza w programie zostać. Z programu raczej wystąpi 19% ankietowanych, a zdecydowanych, by zrezygnować jest 14% respondentów. Najczęściej udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych deklarują technicy i robotnicy wykwalifikowani (68%), kierownicy średniego szczebla (67%) oraz pracownicy biurowi i administracyjni (66%). Najrzadziej takie deklaracje składają natomiast robotnicy niewykwalifikowani – tylko co drugi z nich zamierza w programie pozostać.

Respondentów, którzy zamierzają zrezygnować z udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych zapytaliśmy o to, co mogłoby ich przekonać, aby z programu jednak skorzystać. Najczęściej uczestnicy badania wskazują pewność otrzymania odłożonych w programie środków (14%), odpowiednio większą pensję (10%) i możliwość wcześniejszej wypłaty środków (5%).

PPK – czy Polacy zdecydują się na dodatkowe składki?

Udział w Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada, że pracownicy mogą na własne życzenie zwiększyć poziom składki przekazywanej do systemu z 2 do 4%. Zamierza tak zrobić 66% uczestników badania (17% jest zdecydowana, 49% jeszcze rozważa tą opcję).

Zdaniem 52% respondentów Pracownicze Plany Kapitałowe oznaczają w praktyce wyższą emeryturę. Przeciwnie twierdzi jest 47%. Odsetek zwolenników tego poglądu zwiększa się znacząco, jeśli pytamy tylko osób, które zamierzają pozostać w programie (73%).

Program Pracowniczych Planów Kapitałowych wciąż jeszcze budzi wśród Polaków wiele pytań, na które odpowiadamy w naszym podsumowaniu. Z realizowanego przez Randstad badania Plany Pracodawców wynika, że co drugi przedsiębiorca jest do tego rozwiązania nastawiony sceptycznie.