pobierz raport z 35. edycji badania plany pracodawców »

2 na 5 przedsiębiorców zamierza zwiększyć u siebie zatrudnienie i choć to trend charakterystyczny dla III kwartału od wielu lat, to nie sięgał dotąd tak rekordowych wartości w ośmioletniej historii badania „Plany Pracodawców”, realizowanego co 3 miesiące przez Instytut Badawczy Randstad. W niektórych częściach kraju i części sektorów deklaracje zwiększenia zatrudnienia są jeszcze częstsze.

firmy chętniej deklarują tworzenie nowych miejsc pracy…

Trzeci kwartał to od wielu lat w badaniu „Plany Pracodawców” okres, gdy przedsiębiorcy częściej prognozują zwiększenie zatrudnienia w swoich firmach. Jednak do tej pory w ośmioletniej historii badania takiego wyniku jeszcze nie było. 40% respondentów zamierza stworzyć nowe stanowiska – oznacza to wzrost o 3 p.p. rok do roku i o 6 p.p. w stosunku do poprzedniej edycji badania. W niektórych regionach odsetek przedsiębiorców planujących zwiększenie zatrudnienia jest jeszcze bardziej wyraźny – w zachodnich województwach (kujawsko-pomorskie, wielkopolskie i lubuskie) wyniósł 45%, a w północnych (pomorskie i zachodniopomorskie) – 41%. Najczęściej takie plany mają firmy z branży budowlanej (45%), zakłady przemysłowe (44%) i sektor nowoczesnych usług dla biznesu (44%).

…z podwyżkami większość woli się wstrzymać.

Do końca roku pracodawcy nie są już tak zdecydowanie co do podwyżek. Zapowiada je 29% ankietowanych i jest to wzrost w stosunku do poprzedniej edycji badania o 5 p.p., ale do rekordu z grudnia zeszłego roku (44%) najnowszemu wynikowi brakuje wiele. Nieco częściej podwyżek mogą spodziewać się pracownicy zajmujący się pośrednictwem finansowym (34%), obsługą nieruchomości i firm (31%) oraz centrów usług wspólnych (31%).

gospodarca w Polsce: wśród przedsiębiorców przewaga optymistów nad pesymistami

Choć stagnację w polskiej gospodarce wciąż przewiduje najliczniejsza grupa badanych przedsiębiorców (45%), to rośnie liczba ankietowanych, którzy prognozują wzrost  (27%). W poprzednich edycjach badania ustępowali oni miejsca pesymistom, w najnowszej – odsetek przedsiębiorców przewidujących recesję wyniósł 14%.

Kondycję swoich firm dobrze lub bardzo dobrze postrzega 62% ankietowanych (nieco mniej niż w poprzedniej edycji – o 4 p.p.). Dla 29% nie jest ona ani dobra, ani zła. Z obawami o sytuacji finansowej swoich przedsiębiorstw wypowiada się 5% respondentów.

pobierz raport z 35. edycji badania plany pracodawców »

szczegółowe wyniki badania „Plany Pracodawców” omawiamy w informacji prasowej »