Przełom roku to w polskich firmach czas, gdy często zapadają decyzje dotyczące wynagrodzeń pracowników. W najnowszym badaniu Randstad „Plany Pracodawców” pytamy polskich przedsiębiorców o to, jaki będzie efekt tych decyzji. Okazuje się, że w 44% firm pracownicy mogą spodziewać się podwyżek – do tej pory tylko raz, dokładnie dwa lata temu, ten odsetek sięgnął takiej wartości. Ponad połowa pracodawców pensje w najbliższym półroczu pozostawi na dotychczasowym poziomie. 5% respondentów jeszcze nie podjęło decyzji.

sprawdź szczegółowy raport »

Niemal we wszystkich regionach podwyżki zapowiada podobny odsetek przedsiębiorców (43-44%), nieco częściej wyższego wynagrodzenia mogą spodziewać się pracownicy z województw zachodnich (47%), nieco rzadziej – z regionu północnego (40%).
Najczęściej podwyżki planują firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (59%), przemysłu (50%) oraz handlu (49%). Wyjątkowo często deklarują je przedsiębiorcy z miast od 20 do 50 tysięcy mieszkańców (56%).

jak duże będą podwyżki i za co je dostaniemy?

Polscy pracodawcy najczęściej zamierzają przyznać pracownikom podwyżki na poziomie od 2 do 4% (24%) oraz od 4 do 7% (24%). Wzrost wynagrodzeń w tych przedziałach nie będzie jednak tak częsty jak przed rokiem. Rośnie za to liczba przedsiębiorców, którzy zdecydują się na symboliczne podwyżki do 2%. Wzrósł także odsetek pracodawców planujący wzrost wynagrodzenia w przedziale od 10 do 16% (wzrost z 4 do 7% w ciągu pół roku). Najczęściej tych największych podwyżek mogą spodziewać się pracownicy mniejszych firm (10-49 pracowników), zatrudnieni w branży budowlanej i usługach.

62% firm, które podwyżki planują, deklaruje, że obejmą one wszystkie działy firmy. Tam, gdzie będzie inaczej, wyższych wynagrodzeń mogą spodziewać się przede wszystkim pracownicy działów produkcji (24%) i obsługi klienta (8%). Ponad połowa przedsiębiorców większe pensje zaoferuje niemal wszystkim zatrudnionym.

Głównym powodem przyznania podwyżek będą pozafinansowe osiągnięcia pracowników (47%). Spośród ważniejszych kryteriów pracodawcy wymieniają także staż pracy (13%), konieczność dostosowania wynagrodzenia do wymogów płacy minimalnej (11%) i obawa przed odejście pracowników z firmy (11%).

koniec roku nie sprzyja wzrostowi zatrudnienia, a i tak 1/3 firm zamierza prowadzić rekrutacje

Pod koniec roku firmy natomiast z reguły rzadziej planują wzrost zatrudnienia, ale i tak w tym roku te plany są największe, gdy wyniki porównujemy do analogicznego okresu w poprzednich latach. Dla przykładu w 2017 nowych pracowników zamierzało zatrudnić 31% przedsiębiorców, w tym roku – już 33%. Najczęściej nowych miejsc pracy mogą spodziewać się mieszkańcy południowych województw kraju (36%), a najrzadziej – wschodnich (27%). Zatrudniać zamierzają przede wszystkim firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (44%), przemysłu (41%) i budownictwa (39%). Redukcję zatrudnienia stosunkowo często przewidują firmy zajmujące się obsługą nieruchomości i firm (10%).

mniej optymistycznie o gospodarce Polski, nadal dobrze o kondycji przedsiębiorstw

W badaniu „Plany Pracodawców” pytamy też przedsiębiorców o ich ocenę sytuacji gospodarczej w kraju i kondycji ekonomicznej ich własnych firm. Od początku 2017 roku optymizm w tej pierwszej kwestii stale rósł, ale w najnowszym badaniu widzimy wyraźny spadek. Jeszcze dwa kwartały temu 34% przedsiębiorców uważało, że czeka nas wzrost gospodarczy w kraju, teraz sądzi tak zaledwie 23% respondentów. Niemal nie zmienił się udział ankietowanych, którzy prognozują stagnację, a wzrósł (z 9 do 16%) tych, którzy spodziewają się recesji.

W ocenie własnej sytuacji finansowej firmy są nadal pełne optymizmu. Udział uznających ją za dobrą lub bardzo dobrą spadł nieznacznie z 69% do 66% w ciągu półrocza.

pobierz raport »

Szczegółowo wyniki badania omawiamy w informacji prasowej. Publikujemy w niej m.in. opinie pracodawców na temat wprowadzanych w Polsce Pracowniczych Planów Kapitałowych. W najnowszej edycji badania „Plany Pracodawców” polskich przedsiębiorców pytaliśmy także o to, jakie inicjatywy planują dla swoich pracowników w związku ze Świętami Bożego Narodzenia – wyniki opisujemy w osobnym artykule na ten temat.