Rzadziej zmienialiśmy pracę, nieco częściej za to stanowiska u obecnego pracodawcy. Mniej respondentów niż przed kwartałem czuje zawodową satysfakcję, ale nie zwiększa to liczby Polaków, którzy aktywnie poszukują zatrudnienia. Jednak gdyby przyszło nam szukać nowego miejsca pracy, znalezienie go bez przeszkód w ciągu półrocza deklaruje 9 na 10 ankietowanych – wynika z najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy.

Co piąty polski pracownik w ostatnim półroczu zmienił miejsce pracy. Poziom rotacji zmniejszył się w polskich firmach w ostatnim czasie – wczesną jesienią pracodawcę zmieniał co czwarty ankietowany. Wzrósł za to nieznacznie odsetek pracowników, którzy w ostatnim półroczu zmienili stanowisko i aktualnego pracodawcy (wzrost o 2 p.p. do 21%).

Liczba respondentów, którzy zmienili pracodawcę w ciągu półrocza, najniższa jest w województwach zachodnich (16%): lubuskim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Po drugiej stronie są zestawienia są północne (22%), centralne (22%) i wschodnie (23%) rejony Polski – tam jednak odsetek jest niewiele wyższy niż krajowa średnia.

pobierz pełny raport z badania rynku pracy »

Pracodawcę zmieniają najczęściej młodzi do 29 roku życia (38%), kobiety (24%), osoby z wykształceniem średnim (23%) i mieszkańcy największych polskich aglomeracji (32%). Miejsce pracy w ostatnim półroczu najczęściej zmieniali inżynierowie (30%), robotnicy niewykwalifikowani (30%) oraz pracownicy biurowi i administracyjni (24), a stanowisko – mistrzowie i brygadziści (39%), kierownicy średniego szczebla (37%) i inżynierowie (28%).

W porównaniu z poprzednią edycją badania nowy jest główny powód, dla którego pracownicy zmieniają pracodawcę. 63% badanych wskazuje na chęć rozwoju zawodowego, a najczęściej wymieniane dotychczas kwestie związane z wynagrodzeniem, przywołuje 53% respondentów. Na znaczeniu zyskuje też korzystniejsza forma zatrudnienia w nowej firmie.

Od zeszłego kwartału nie zmienił się średni czas poszukiwania pracy deklarowany przez respondentów, którzy mają świeże doświadczenia rekrutacyjne (do 6 miesięcy wstecz). Znalezienie aktualnego zatrudnienia zajęło im 2 miesiące. Szybciej niż krajowa średnia pracę znajdują mężczyźni (1,9 miesiąca), najmłodsi ankietowani do 29 roku życia (1,8 miesiąca), pracownicy z wykształceniem podstawowym (1,8 miesiąca), mieszkańcy niewielkich miasteczek (1,7 miesiąca) i największych aglomeracji (1,8 miesiąca), a także respondenci z południowych regionów Polski (1,8 miesiąca).

Wśród uczestników badania nieznacznie spadła satysfakcja z wykonywanej pracy. Deklaruje ją 72% ankietowanych, czyli o 3 p.p. mniej niż we wcześniejszym badaniu. Nie zmienił się jednak ani odsetek osób, które aktywnie poszukują nowej pracy (podobnie jak przed kwartałem wynosi 10%), ani tych, które tylko dopiero rozglądają się za ofertami (45%). Taki sam, jak w poprzedniej edycji badania, jest także odsetek respondentów, którzy odczuwają duże ryzyko utraty pracy (9%).

Rekordowo wysoko polscy pracownicy oceniają natomiast swoje szansę na nowe zatrudnienie, gdyby stracili dotychczasowe. W tej sytuacji w ciągu półrocza jakąkolwiek pracę znalazłoby 89% badanych – takiego wyniku nie notowaliśmy jeszcze nigdy w historii badania. Najczęściej deklarują tak mieszkańcy południowych rejonów kraju (95%), mężczyźni (92%), najmłodsi respondenci do 29 roku życia (94%) oraz osoby z wyższym wykształceniem (94%). Najlepiej swoje szanse oceniają przedstawiciele kadry zarządzającej przedsiębiorstw (97%) i specjaliści (94%).

pobierz raport z badania »

Omówienie wyników badania znaleźć można także w opublikowanej przez Randstad informacji prasowej »