Studenci to grupa najbardziej doceniająca rolę spełnienia zawodowego w rozwoju kariery. Jako co najmniej ważny element postrzega je 91% respondentów z tej grupy. Dla porównania – wśród pracowników umysłowych twierdzi tak 90% ankietowanych, wśród pracowników fizycznych – 85%. Jeszcze częściej istotną rolę spełnienia zawodowego dostrzegają studenci, którzy już w trakcie nauki postawili na pracę zgodną z docelową ścieżką kariery (97%) oraz ci, którzy podjęli pracę umysłową (97%). Jednocześnie studenci to grupa najbardziej niespełniona zawodowo w Polsce.

Poczucie spełnienia zawodowego deklaruje nieco ponad 1/3 ankietowanych. Tymczasem wśród wszystkich uczestników badania w Polsce deklaruje je co drugi respondent (59% wśród pracowników umysłowych, 44% wśród pracowników fizycznych). Warto jednak zaznaczyć, że studenci, którzy podjęli pracę w zawodzie, z którym wiążą przyszłość, spełnienie zawodowe odczuwają nie tylko częściej niż rówieśnicy, ale też częściej niż wszyscy badani – tak deklaruje 63% ankietowanych z tej grupy.

rozwiąż test i sprawdź, czego brakuje Ci do spełnienia zawodowego »

Studenci w swoich deklaracjach różnią się też znacząco od innych grup uczestniczących w badaniu, gdy pytamy o to, co ma największy wpływ na ich poczucie spełnienia zawodowego. W znacznie większym stopniu doceniają charakter pracy – m.in. to, czy jest pasjonująca. Na ten element wskazuje 31% studentów, a wśród wszystkich badanych tylko 18%. Ważna jest też przyjemność, którą studenci czerpią ze swojej pracy – mówi o niej 27% uczestników badania (12% wśród ogółu badanych).

Częściej niż pozostali badani studenci uważają, że na spełnienie zawodowe wpływają także odpowiednie wynagrodzenie i dobre warunki pracy oraz profesjonalnie wykonane zadania. Rzadziej niż inni wskazują natomiast m.in. kwestie awansu czy doceniania przez przełożonego.

W badaniu eksperci Randstad sprawdzali także, kim są studenci spełnieni zawodowo. Przede wszystkim czują, że mają predyspozycje do wykonywania danej pracy (41%, choć deklarują to rzadziej niż pozostali badani), wybrali aktualne miejsce zatrudnienia, bo chcą zarobić (29%), a powierzone im zadania mogą pogodzić z życiem prywatnym (27%). Spełnieni zawodowo studenci znacznie częściej niż pozostali badani lubią przychodzić do pracy (84%), czas po godzinach poświęcają na rozwój pasji i zainteresowań (78%), a ich bliscy wspierają ich w karierze (78%). Wyróżnia ich również przeświadczenie, że dla sukcesu czasami trzeba poświęcić życie prywatne (49%), a powodzenie w karierze to główny cel w życiu (43%). Jednocześnie studenci w znacznie mniejszy stopniu niż inne grupy odczuwają, że ich praca pozwala im wykorzystywać w pełni swoje umiejętności.

Studenci są tą grupą respondentów, która – gdy nie czuje się spełniona zawodowo – najczęściej stara się zdobywać nowe kompetencje (44%). Podobnie jednak, jak pozostali ankietowani, woli w takiej sytuacji szukać innej pracy (38%) niż porozmawiać o tym z szefem i znaleźć dobre rozwiązanie (15%). Studenci rzadko stoją jednak z założonymi rękami, czyli nie podejmują żadnych działań, gdy brakuje im spełnienia zawodowego – robi tak zaledwie co dziesiąty ankietowany, podczas gdy wśród ogółu respondentów co czwarty (a w grupie pracowników fizycznych nawet co trzeci).

Projekt badawczy Randstad obejmował badania ilościowe przeprowadzone na grupie 1000 respondentów w wieku 18-64 lata (nie obejmował osób bezrobotnych, bez doświadczenia zawodowego, które nie planują pracować w przyszłości) metodą CAWI w dniach 11-20 czerwca 2018 roku. Grupa była reprezentatywna ze względu na płeć, wiek i region. Autorzy przeprowadzili także badania jakościowe: 18 pogłębionych wywiadów indywidualnych w Warszawie, Katowicach i Gnieźnie w dniach 15-18 maja 2018 roku.

Pobierz: