44% firm deklaruje, że w ciągu półrocza podniesie płace swoim pracownikom. Do tej pory tylko raz, przed dwoma laty, notowaliśmy w badaniu Randstad „Plany Pracodawców” podobną skalę deklaracji. Najczęściej na podwyżki mogą liczyć pracownicy największych polskich firm, osoby zatrudnione w przemyśle i handlu. W raporcie z badania sprawdzamy szczegółowo, gdzie podwyżek będzie najwięcej.

na zachodzie podwyżki częściej niż na północy

Podwyżki najczęściej deklarują pracodawcy z zachodnich województw Polski – tu ten odsetek zbliża się niemal do połowy uczestników badania (47%). W pozostałej części kraju procent firm zapowiadających wzrost wynagrodzeń jest podobny (waha się od 43 do 44%). Wyjątkiem są dwa województwa na północy kraju – pomorskie i zachodniopomorskie. Tam ten odsetek sięga 40%.
Najchętniej zwiększać wynagrodzenia będą w najbliższym półroczu firmy z sektora nowoczesnych usług dla biznesu (59%). Wzrost pensji zapowiada też co drugi pracodawca z przemysłu (50%) i handlu (49%).

jaka będzie skala podwyżek? czy na większe pensje mogą liczyć wszyscy zatrudnieni?

Pracodawcy najczęściej deklarują, że wartość podwyżek będzie się wahać od 2 do 7% aktualnego wynagrodzenia. Rośnie natomiast liczba firm, które choć zdecydują się na podwyżki, to nie będą one wysokie – nie przekroczą 2%.

sprawdź szczegóły w naszym raporcie »

Niemal 2/3 pracodawców, którzy zapowiadają podwyżki, przyzna je we wszystkich działach swojej firmy. Tam, gdzie nie trafią one wszędzie, mogą na nie liczyć przede wszystkim pracownicy działów produkcji (24%) i działów obsługi klienta (8%).

pracodawcy już nie gonią płacy minimalnej, podwyżkami chcą docenić pracowników

W niemal połowie przypadków za podwyżkami stoi chęć docenienia osiągnięć pracowników, wynikających z wysokiej jakości pracy czy dobrej oceny ze strony przełożonych. 13% firm zwiększy wynagrodzenia ze względu na staż pracy zatrudnionych. Dopiero na trzecim miejscu uczestnicy badania jako powód podali konieczność podniesienia wynagrodzeń ze względu na wzrostu ustawowej płacy minimalnej. Jeszcze dwa lata temu ten czynnik wskazywało 22% ankietowanych, dziś już zaledwie 11% firm.

pobierz pełny raport z badania »