Co czwarty polski pracownik pracuje z domu, kawiarni lub dowolnego miejsca poza biurem – wynika z najnowszego badania Randstad „Monitor Rynku Pracy”. Częściej możliwość pracy zdalnej oferują firmy z największych polskich metropolii, ale nie braknie jej także w mniejszych miejscowościach czy na wsiach, bo w wielu przypadkach od pracownika pracodawcy wymagają tylko dostępu do Internetu.
25% polskich pracowników pracodawca daje możliwość pracy zdalnej, ale w miastach powyżej 200 tysięcy mieszkańców w ten sposób zdarza się pracować nawet co trzeciemu ankietowanemu. Nie jest to jednak wyłączna domena dużych ośrodków miejskich. W pozostałych obszarach kraju możliwość pracy zdalnej ma od 21 do 26% respondentów.

rzadziej zdalnie pracują zatrudnieni na etatach

Najczęściej pracę zdalną wykonują osoby samozatrudnione – pracuje tak co drugi respondent z tej grupy, a co trzeci spośród osób zatrudnionych na umowy zlecenie lub umowy o dzieło. Pracować z domu może także co piąta osoba zatrudniona na etat na czas nieokreślony i 17% ankietowanych z umową o pracę na czas określony.

– Tymczasem doświadczenia nowoczesnych organizacji pokazują, że dla pracowników zatrudnionych na etat formuła pracy zdalnej może być traktowania jako benefit, zwiększający atrakcyjność oferty pracodawcy i budujący jednocześnie komfort pracy i dobre samopoczucie pracowników. Szczególnie, że obecnie w wielu firmach na pierwszy plan wysuwa się faktyczna realizacja zadań, a nie rozliczanie pracownika z każdej minuty spędzonej w biurze – podkreśla Justyna Sławik, Talent Acquisition & Development Manager w Randstad Polska.

Z racji specyfiki zawodów w ogóle z formuły pracy zdalnej nie korzystają kasjerzy, sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta. Najczęściej natomiast poza biurem zdarza się pracować menadżerom wyższego (52%) i średniego szczebla (38%) oraz specjalistom (37%). Nieco rzadziej zdalnie pracują inżynierowie (32%) oraz pracownicy biurowi i administracyjni (28%), sporadycznie za to – robotnicy wykwalifikowani (12%) i niewykwalifikowani (11%) oraz mistrzowie i brygadziści (11%).

często wystarczy jedynie dostęp do sieci

Od osób, które pracują zdalnie, pracodawcy wymagają najczęściej dostępu do Internetu (76%), co w Polsce nie wydaje się warunkiem trudnym do spełnienia, bo jak wynika z badania Gemius PBI 73% Polaków do internauci. Co druga firma wśród warunków współpracy w formule telepracy wymienia własny sprzęt, np. laptop czy telefon komórkowy.

42% ankietowanych, którzy pracują zdalnie, ma określony przez pracodawcę limit dni w tygodniu lub miesiącu, kiedy może wykonywać swoje obowiązki poza biurem. Od co piątego respondenta szef wymaga stałego kontaktu telefonicznego ze współpracownikami i klientami.

Praca zdalna to nie tylko rodzaj benefitu dla pracowników. – Może być doskonałym sposobem wsparcia powrotu na rynek pracy osób, dla których ze względu na sytuację rodzinną praca zdalna jest dużym ułatwieniem. Może to dotyczyć chociażby świeżo upieczonych rodziców. – wyjaśnia Justyna Sławik, Talent Acquisition & Development Manager w Randstad Polska. Dodaje też, że praca zdalna może być odpowiedzią na zmieniający się styl pracy, szczególnie najmłodszego pokolenia. Taka oferta przybliża bowiem sposób działania firm, ich organizacji pracy do docenianego przez cześć młodych ludzi nieco luźniejszego stylu pracy start-upów, firm z branży kreatywnej.

pobierz pełny raport z badania monitor rynku pracy »