Być może temat, który chcę dziś poruszyć na pierwszy rzut oka wydaje się mało istotny albo sprawia wrażenie problemu, który już się rozwiązał, bo przecież teraz powinno być łatwiej pozyskać pracownika. No właśnie, ale czy znalezienie wykwalifikowanego specjalisty będzie łatwiejsze? W tych trudnych warunkach wiele firm szuka oszczędności, ale równolegle wiele prowadzi rekrutacje. To może być dobry moment, by jeszcze raz rozważyć rekrutację osób powyżej 50. roku życia. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego do 2050 roku liczba ludności Polski spadnie do ok. 34 mln. Osoby w wieku 65 lat i więcej będą stanowiły prawie ⅓ populacji. Wcześniej czy później zatrudnienie osób powyżej 50 roku życia powinno stać się powszechniejsze. Warto już teraz zacząć przygotowywać firmę do nadchodzących zmian, otwierać się na pracowników ze starszych pokoleń. Takie osoby nierzadko mają przecież przed sobą jeszcze wiele lat pracy.

Pozwól, że przedstawię Ci kilka argumentów przemawiających na korzyść takich kandydatów, ale najpierw zastanówmy się z czego wynika to wykluczenie.

szukasz dziś pracowników? dlaczego warto rozważyć osoby 50+
szukasz dziś pracowników? dlaczego warto rozważyć osoby 50+

pracownicy 50+ na produkcji

‘Taka osoba sobie u mnie nie poradzi’ - to jeden z częstszych argumentów używany przez firmy, tłumaczący,  dlaczego nie chcą zatrudniać pracowników 50+.  Jednak takie osoby są często dużo lepiej przygotowane do pracy fizycznej niż ich młodsi koledzy czy koleżanki, a także nie zniechęcają się tak szybko. Tempo pracy na produkcji dla osoby, która w takich warunkach spędziła kilkanaście ostatnich lat również nie powinno być problemem. Sam niejednokrotnie widziałem, jak osoby powyżej 50 roku życia nie tylko nadążają, ale wręcz narzucają rytm pracy młodszym pracownikom. Poza tym zwykle w zakładach produkcyjnych są różne stanowiska o zróżnicowanym tempie i stopniu trudności. Jeżeli zatem ktoś na danym stanowisku sobie nie radzi, ale jest zmotywowany to można ‘przesunąć’ go do innego działu. 

pracownicy 50+ w biurach

Często obawy związane z zatrudnieniem osób ze starszych pokoleń są jeszcze większe, gdy chodzi o pracę biurową. Tymczasem taki pracownik może wnieść do firmy olbrzymie doświadczenie, wiedzę wyniesioną z poprzednich miejsc pracy. Młodsze osoby mogą się od nich wiele nauczyć. Zróżnicowanie wiekowe powinno dobrze wpłynąć na pracę zespołu, ponieważ pojawiają się różne perspektywy, a każdy inny punkt widzenia jest cenny. Co więcej, starsi pracownicy są zazwyczaj ustabilizowani życiowo, dyspozycyjni i chętnie dzielą się z innymi swoją wiedzą i doświadczeniem. Ich przywiązanie do firmy również jest większe niż w przypadku osób młodych. Bardzo często starsi pracownicy to wysokiej klasy specjaliści, którzy mogą wzbogacić twoją organizację o swoje doświadczenie, spokój i rozwagę w podejmowaniu decyzji. 

takie samo wynagrodzenie = oszczędności

Zatrudnienie osoby powyżej 50. roku życia może przynieść przedsiębiorstwu także pewne korzyści finansowe, wynikające chociażby z niższych składek płaconych za takich pracowników. W takiej sytuacji jesteś bowiem zwolniony z uiszczania składek na fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Przy wynagrodzeniu wynoszącym 3000 zł brutto miesięczna oszczędność za każdego pracownika powyżej 50. roku życia to około 75 zł. Na pierwszy rzut oka niewiele, ale jeśli takich osób w firmie jest więcej, to w skali roku przybywa oszczędności. Pamiętajmy też, że im wyższa pensja, tym większa byłaby płacona składka.

Dodatkowo, gdy taka osoba była zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna, możesz starać się o dofinansowanie jej miejsca pracy z urzędu. Wysokość wsparcia może wynieść maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę przez dwa lata (jeżeli osoba taka ukończyła 60 rok życia) lub przez rok (osoby w wieku 50-60 lat). Za 2020 rok może to być zatem 15 600 zł.

Kolejne oszczędności to ewentualne chorobowe, za które w przypadku młodszego pracownika przez 33 dni w skali roku płaci pracodawca. W przypadku osób powyżej 45. lat pracodawca płaci tylko za pierwsze 14 dni, potem robi to ZUS. Gdybyś z kolei chciał pomóc takiemu pracownikowi się rozwijać zawodowo, masz prawo do 80% refundacji kosztów kursów i szkoleń dla takiej osoby.

Oczywiście każdy jest inny i taki kandydat powinien przejść pełną rekrutację (cały proces), ale w mojej ocenie w tych Kandydatach drzemie ogromny niewykorzystany potencjał i warto dać im szansę chociaż na przejście tego procesu.

zweryfikuj umiejętności i dopiero podejmij decyzję

Duża zmienność otoczenia sprawia, że firmy mogą dość ostrożnie podchodzić do zatrudniania nowych osób, nie tylko tych ze starszych pokoleń. Być może dziś widzisz zwiększone zapotrzebowanie na swoje produkty, ale nie wiesz czy taka sytuacja utrzyma się przez dłuższy czas. Dodatkowo chcesz mieć też pewność, że nowa osoba faktycznie sprawdzi się w Twojej firmie. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem może być współpraca z agencją pracy tymczasowej i wydłużenie czasu weryfikacji umiejętności pracownika w ramach try&hire. W tym wypadku agencja przejmuje na siebie szereg obowiązków związanych np. z rekrutacją pracownika, wstępnymi badaniami medycyny pracy czy szkoleniem BHP. Przejęcie takiego pracownika od agencji i zatrudnienie go w strukturach firmy nie musi nawet wiązać się z dodatkowymi kosztami, wszystko zależy od ustaleń między stronami. 

Co możesz zyskać? Lojalnego, rzetelnego, sumiennego pracowitego pracownika, który odwdzięczy się za szansę i zaufanie, które od Ciebie otrzymał. 

Autor: Matuesz Ilski

jak w obecnej sytuacji prowadzić działania rekrutacyjne i planować pracę, by była nie tylko efektywna, lecz przede wszystkim bezpieczna? Porozmawiaj o tym z naszym ekspertem. Wspólnie znajdziemy rozwiązanie odpowiednie dla Twojej firmy:

porozmawiaj z naszymi ekspertami
o autorze
randstad polska
randstad polska

Zespół Randstad Polska

lider branży hr

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się