W dobie dużej zmienności i nieprzewidywalności otoczenia biznesowego elementy agile, czyli szeroko rozumianej zwinności i elastyczności w zarządzaniu, zyskują na znaczeniu. I choć geneza agile jest ściśle związana z branżą IT i odnosi się głównie do pracy projektowej, zwinność - rozumiana jako umiejętność i gotowość do zmiany kierunku czy sposobu działania - wspiera adaptację do rzeczywistości niezależnie od branży, w jakiej firma działa.

Elastyczność i transparentność, częsta weryfikacja działań, oparcie na celach krótkoterminowych czy ciągłe testowanie nowych rozwiązań, to tylko część technik, które w trudnych czasach wspierają liderów w przeprowadzeniu pracownika, zespołu i organizacji przez zmianę.

female IT support
female IT support

 szukasz rozwiązań, które ułatwią Ci dziś zarządzanie pracownikami? Porozmawiaj o tym z naszymi ekspertami:

szukaj, testuj możliwości oraz wspieraj talenty

W aktualnej rzeczywistości szybkie i zwinne reagowanie leży u podstaw decyzji biznesowych. Elastyczność w działaniu staje się wręcz niezbędna. Czas dużej zmienności bardzo często weryfikuje postawy, w tym gotowość kadry różnego szczebla do zmiany i przekierowania uwagi z realizowanego dotąd często ‘sztywnego planu działania’ na nowe scenariusze. Rolą lidera jest odkrywanie i rozwijanie pracowników, których cechuje odwaga w działaniu oraz kreatywność i szybkość adaptacji. To te osoby będą koncentrować uwagę na szansach, szukać i testować nowe rozwiązania i w efekcie wdrażać te, które mogą przynieść największą wartość dla organizacji. 

Jako lider staraj się stwarzać przestrzeń dla innowacji, wspierać generowanie i realizację pomysłów i wzmacniać poczucie wpływu pracowników na sytuację. Warto podkreślić, że style przywództwa mają znaczący wpływ na budowanie efektywnego środowiska pracy i bardzo często zależą od kultury organizacyjnej danej firmy. Organizacjom, w których promowanie samodzielności i elastyczności jest już mocno zakorzenione, łatwiej będzie płynnie zmienić kierunek, nawet jeśli zmiana jest nagła i wymuszona przez nową rzeczywistość. 

na bieżąco zarządzaj celami i je weryfikuj

Jak wspomniałam, dzisiejsza rzeczywistość bardzo szybko weryfikuje i zmienia cele. Często z dnia na dzień pojawia się konieczność przekierowania uwagi na inne działania. Rolą lidera jest nakreślenie zadań i bieżące komunikowanie z czego one wynikają, dlaczego niektóre cele tracą, inne zyskują na znaczeniu w danym momencie. Oczywiście organizacja musi mieć określoną perspektywę długofalową, powinna przewidywać różne scenariusze, natomiast warto, aby codzienna praca zespołów oparta była na celach krótkoterminowych. Świadomość konkretnych zadań, realnych do wykonania w danym momencie, koncentruje zespół na działaniu i porządkuje pracę. Wszelkie sukcesy, nawet w postaci mniejszych, ale skutecznie zrealizowanych działań, wzmacniają morale zespołu, co w trudnym okresie jest wyjątkowo cenne.

rozmawiaj

To przecież takie oczywiste. Tymczasem dziś rozmowa nabiera nieco innego znaczenia. Najczęściej jest zdalna, z dokładnie zaplanowaną agendą i czasem trwania. Jako lider pamiętaj, że ludzie różnie reagują na zmiany, szczególnie jeśli niepewność jest obecna zarówno w ich życiu zawodowym, jak i prywatnym. Trudno o sztywną regułę dotyczącą proporcji uwagi. Dobry lider zna i sprawnie diagnozuje morale swojego zespołu oraz motywację każdego pracownika. Wspieraj swój zespół, dbaj o konstruktywny feedback, bądź w dialogu bezpośrednim lub przy wsparciu nowoczesnych technologii, prowadź czytelną komunikację i  pamiętaj, że w czasach trudnych moc leży w kreatywności, elastyczności  i odwadze.

Autor
Anna Kaczor
Anna Kaczor

Anna Kaczor

senior branch manager w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

Zapisz się