Przedsiębiorcy podejmują wiele decyzji każdego dnia, jednak te dotyczące inwestycji w działalność firmy są kluczowe i zawsze powinny być dokładnie przemyślane. Aby zadecydować o kolejnych krokach milowych w rozwoju, przedsiębiorca powinien dysponować szeregiem informacji, które pomogą właściwie zaplanować działania. Warto wiedzieć, jak będzie kształtował się rynek pracy, jakie oczekiwania mają pracownicy, jakich umiejętności brakuje na rynku pracy, a których pracowników zrekrutujemy bez problemu. Niedobór pracowników posiadających potrzebne pracodawcy kwalifikacje może skutecznie zahamować rozwój firmy.

Gdzie szukać takich informacji, które pomogą w podjęciu kluczowych decyzji o rozwoju przedsiębiorstwa? Jak korzystać z dostępnych danych? 

W niniejszym artykule przedstawiamy kilka źródeł informacji, z których warto korzystać, analizując różne scenariusze strategii rozwoju Twojej firmy. Te narzędzia pomogą Ci skutecznie monitorować rynek pracy i pomóc w podjęciu nawet najtrudniejszych decyzji biznesowych.

recruitment - person in magnifying glass in various color combinations. Please use the background color as indicated in the file name.

gdzie szukać informacji o rynku pracy

pobierz

barometr zawodów

Barometr zawodów jest badaniem ogólnopolskim, przygotowywanym przez powiatowe urzędy pracy we współpracy z agencjami zatrudnienia. Barometr jest realizowany w cyklach rocznych i określa możliwe kierunki kształtowania się rynku pracy oraz natężenie zmian na poziomie powiatu. Stanowi swego rodzaju prognozę  zapotrzebowania na pracowników w konkretnych zawodach. Metodologię badania wypracowano w Szwecji w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku. Od 2009 roku badanie jest obecne w Polsce, a od 2015 roku obejmuje swym zasięgiem wszystkie powiaty kraju. 

Randstad od lat wspiera badanie, dzieląc się swoim lokalnym doświadczeniem oraz wiedzą podczas dyskusji grupowych poświęconych analizie danych lokalnych. W trakcie organizowanych w cyklach rocznych paneli eksperckich brane są pod uwagę między innymi takie zagadnienia, jak liczba osób bezrobotnych oraz liczba ofert pracy na lokalnym rynku, skala zatrudnienia cudzoziemców, jakość ofert pracy i warunki zatrudnienia oraz informacje o planowanych inwestycjach i nowych miejscach pracy w okolicy.

Zawarte w barometrze zawodów wnioski stanowią użyteczne wytyczne zarówno dla samych pracodawców w kontekście podejmowanych decyzji inwestycyjnych, jak i dla osób planujących swoją ścieżkę zawodową.

gdzie szukac informacji
gdzie szukac informacji

instytut badawczy randstad

monitor rynku pracy

Monitor Rynku Pracy to nasze kwartalne badanie na grupie ponad 1000 pracowników z różnych sektorów, regionów kraju i grup zawodowych. Badanie dostarcza informacji na temat trendów na rynku pracy, tego, co motywuje pracowników do zawodowych zmian i jakie decyzje podejmowali na tym polu w ciągu ostatnich miesięcy. Dzięki wynikom badania, pracodawcy mogą zapoznać się z perspektywą pracowników, najczęstszymi przyczynami rotacji, ich oczekiwaniami oraz obawami. 

Jednym z ciekawszych wniosków z ostatniej 42 edycji Monitora Rynku Pracy są następstwa drugiej fali pandemii i powrót obostrzeń w działalności niektórych sektorów gospodarki. Zmiany na rynku pracy spowodowane przez Covid-19 wpływają na ocenę szans zawodowych i obawę pracowników o utratę zatrudnienia. Wyraźnie zaobserwowaliśmy także spadek znaczenia poziomu wynagrodzeń. Jeżeli Twoja firma poszukuje kandydatów do pracy, warto pokazać, że przedsiębiorstwo z powodzeniem przechodzi trudny okres i jest solidnym pracodawcą, któremu można zaufać. Zwiększy to szanse na pozyskanie wykwalifikowanych kadr. Stabilność zatrudnienia, kondycja finansowa firmy i forma zatrudnienia to trzy czynniki, które zdecydowanie zyskają na znaczeniu w oczach kandydata. 

plany pracodawców

To kolejny cykliczny raport realizowany przez Instytut Badawczy Randstad, który pozwala spojrzeć na rynek pracy oczami innych pracodawców i pomaga podjąć decyzje dotyczące  własnej strategii zatrudnienia w oparciu o obecne trendy i sytuację ekonomiczną w kraju. Dzięki raportom poznajemy oceny pracodawców dotyczące przyszłej sytuacji gospodarczej w kraju, ale także aktualnej kondycji finansowej badanych przedsiębiorstw. Ważnym elementem analizy są także plany w zakresie poziomu wynagrodzeń i zatrudnienia pracodawców z różnych sektorów gospodarki. 

Wyniki ostatniej 42. edycji Planów pracodawców pokazały, że choć oceny perspektyw polskiej gospodarki i sytuacji polskich firm wciąż nie są optymistyczne i nadal odczuwamy silny wpływ pandemii Covid-19, to jednocześnie pojawią się pierwsze optymistyczne sygnały. Udało się odwrócić negatywny trend w kwestii poziomu zatrudnienia. Plany w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy pojawiają się w odpowiedziach pracodawców dwa razy częściej niż zapowiedzi redukcji. Wiemy też, że z początkiem roku wzrosły wynagrodzenia, ale w dużej mierze wpływ na to miała zmiana poziomu płacy minimalnej na początku 2021 roku.

employer brand research

Randstad Employer Brand to reprezentatywne badanie marki pracodawcy opierające się na opiniach ogółu populacji. Nasze badanie ma już ponad 20 letnią historię i obejmuje łącznie 33 rynki, czyli ponad 75% globalnej gospodarki. Badanie realizowane jest raz do roku, a wiedza historyczna i możliwość powrotu do wyników z poprzednich edycji pozwala przewidywać zmiany w układzie czynników. Z badania Randstad Employer Brand możemy dowiedzieć się więcej o oczekiwaniach pracowników względem miejsca pracy oraz ich wyobrażeniach na temat tego, co oferują przedsiębiorcy w Polsce. Znając wyniki badań, przedsiębiorcy zyskują wiedzę na temat tego, czym charakteryzują się najbardziej atrakcyjni pracodawcy w Polsce i co zrobić, by pozyskanie właściwego kandydata nie stanowiło większego problemu. 

dane z GUS

Sporo ciekawych danych na temat rynku pracy z punktu widzenia przedsiębiorcy może dostarczyć Główny Urząd Statystyczny. Baza wiedzy dostępna na stronie Urzędu zawiera informacje pozwalające na ocenę podażowej i popytowej strony rynku pracy. Zaprezentowane dane uwzględniają cechy społeczno-demograficzne oraz zawodowe w podziale na województwa wraz z informacjami o aktywności ekonomicznej i poziomie wykształcenia. Dane z Głównego Urzędu Statystycznego stanowią spory zbiór informacji, które mogą wesprzeć proces decyzyjny w obszarze konkretnych decyzji inwestycyjnych.  

opracowania uniwersyteckie 

Opracowania uniwersyteckie są bardzo często kopalnią wiedzy na temat kierunków kształcenia w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku pracy. Wiele badań w tym zakresie realizuje na przykład Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Na uczelni działa Instytut Kapitału Ludzkiego, który prowadzi projekty badawcze, dotyczące różnych sektorów gospodarki, czy zmian kwalifikacji i kompetencji w różnych sektorach. 

Warto przyjrzeć się działaniom ośrodków naukowych, które zajmują się socjologią pracy, w tym na przykład Zakładu Socjologii Pracy i Organizacji Uniwersytet Warszawskiego. Znajdziemy tam badania z zakresu socjologii i antropologii ekonomicznej oraz przemian rynku pracy, które stanowią istotne źródło wiedzy z punktu widzenia przedsiębiorców. 

Centralny Instytut Ochrony Pracy stanowi kolejne źródło informacji dla przedsiębiorców z zakresu psychologii i socjologii pracy. Projekty badawcze dotyczą m.in. wpływu na motywację do pracy, efektywność zespołów oraz postrzeganie wymagań w pracy jako wyzwań. Na stronie Instytutu można znaleźć konkretne wskazówki dla pracodawców, kadr menedżerskich i działów HR, które pomogą w tworzeniu środowiska pracy, sprzyjającemu budowaniu właściwych relacji między wymaganiami w pracy a samopoczuciem pracownika.

raporty colliers

Każda inwestycja wymaga przemyślanej decyzji zarówno jeżeli dokonywana jest przez przedsiębiorcę, jak i inwestora. Światowy lider w zakresie obsługi nieruchomości i zarządzania inwestycjami Colliers co roku przygotowuje obszerny raport dla inwestorów z branży produkcyjnej i logistycznej. Raport dostarcza istotnych informacji na temat trendów w sektorach, a także tego jak wygląda rynek pracy i dostępność pracowników o konkretnych kompetencjach w poszczególnych regionach kraju. Takie informacje są kluczowe podczas podejmowania decyzji o lokalizacji inwestycji. Zachęcamy do pobrania raportu, jeśli temat Cię zainteresował. 

Podczas podejmowania kluczowych decyzji przedsiębiorca bierze pod uwagę wiele czynników.  Bazuje na swoim wcześniejszym doświadczeniu i wiedzy nabytej przez lata pracy, rozmów z ludźmi, specjalistami w poszczególnych dziedzinach. Nie należy zapominać jednak, że świat wokół nas się zmienia, a rynek pracy dynamicznie rozwija. Dlatego warto cały czas zdobywać nowe informacje, które pomogą w podjęciu decyzji o rozwoju firmy, jej rozbudowie, zatrudnieniu nowych pracowników, czy innych inwestycjach. Mam nadzieję, że ten artykuł będzie swego rodzaju przewodnikiem po źródłach wiedzy, które mogą wesprzeć proces decyzyjny każdego przedsiębiorcy w obszarze planowanych kroków inwestycyjnych oraz budowania bieżącej świadomości lokalnych mechanizmów rynkowych.

recruitment - person in magnifying glass in various color combinations. Please use the background color as indicated in the file name.

gdzie szukać informacji o rynku pracy

pobierz
o autorze
Anna Kaczor
Anna Kaczor

Anna Kaczor

senior branch manager w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się