Pandemia miała olbrzymi wpływ na branżę produkcyjną, tak samo jak na wiele innych branż. Niemalże z dnia na dzień zaczęły obowiązywać ograniczenia wprowadzane przez rządy, nasiliły się wyzwania w zakresie łańcucha dostaw, a potrzeby konsumentów uległy zmianie.

Na dodatek branża produkcyjna zmagała się już z problemami związanymi z niedoborem wykwalifikowanych pracowników, które zaczęły się na długo przed wybuchem pandemii COVID-19. W ramach badania przeprowadzonego przez Deloitte w 2018 r. przewidywano już, że do 2028 r. ponad dwa miliony stanowisk produkcyjnych pozostanie bez obsady.

W miarę nasilania się pandemii wielu producentów z całego świata zostało zmuszonych do przerwania działalności ze względu na kwarantanny i dużą liczbę nieobecności w pracy. Doprowadziło to do gwałtownego spadku poziomów produkcji, w tym wśród brytyjskich producentów, którzy łącznie odnotowali spadek produkcji w wysokości 10% w ciągu 2020 roku.

Najważniejsze pytanie to: Jak szybko branża produkcyjna może się zregenerować?

MagnifyingGlassData

pobierz nasz przewodnik z podsumowaniem trendów HR w branży produkcyjnej, które musisz poznać.

pobieram

perspektywy branży produkcyjnej

Nawet kiedy warunki zaczęły powracać do normy w ostatnim kwartale 2020 roku, mniej niż trzy czwarte osób na stanowiskach kierowniczych pracujących w branżach produkcyjnych z optymizmem patrzyło na przyszłość swoich przedsiębiorstw według kwartalnego badania ankietowego perspektyw prowadzonego przez amerykańskie National Association of Manufacturers (NAM).

Chociaż wielu ekspertów przewidywało, że powrót branży produkcyjnej do dobrej formy potrwa lata, wydaje się, że wcale tak nie będzie. Wyniki obecnych badań sugerują, że poziomy produkcji przekroczą wartości sprzed pandemii do końca III kwartału 2021 roku.

Na szczęście poziomy produkcji uległy tak znaczącej poprawie, że firma Moody’s Investors Service zmieniła globalną prognozę dla tej branży  z negatywnej na stabilną, a Wielka Brytania zwiększyła wysokość przewidywanego wzrostu produkcji z 3,9% na 7,8%. Ponadto wyniki ankietowego badania perspektyw NAM z II kwartału 2021 wskazują, że ponad 90% producentów wykazuje obecnie optymizm w kwestii przyszłości ich przedsiębiorstw.

najważniejsze trendy hr w branży produkcyjnej
najważniejsze trendy hr w branży produkcyjnej

stanowiska w branży produkcyjnej, na które najbardziej brakuje kandydatów

W miarę wzrostu potrzeb produkcyjnych wzrasta zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w branży produkcyjnej. Do stanowisk w branży produkcyjnej, na które najbardziej brakuje kandydatów, należą:

 • operatorzy maszyn,
 • pracownicy produkcji,
 • kierowcy wózków widłowych, 
 • specjaliści ds. kontroli jakości,
 • nadzorcy ds. produkcji.

wiodące trendy HR w branży produkcyjnej

Ponieważ pracodawcy z branży produkcyjnej przygotowują się właśnie do odbudowywania zespołów pracowniczych na post-pandemicznym rynku pracy, teraz jest najlepszy czas na przemyślenie swoich praktyk i strategii rekrutacyjnych. Aby pomóc w przeprowadzeniu tego procesu, przygotowaliśmy listę pięciu największych trendów w branży produkcyjnej.

oczekiwania pracowników uległy zmianie

Potrzeby konsumentów nie są jedynym aspektem, który uległ nasileniu podczas pandemii – dotyczy to również oczekiwań pracowników, szczególnie w kwestii pracy zdalnej. W trakcie pandemii pracodawcy musieli szukać zdalnych, albo przynajmniej hybrydowych, rozwiązań w zakresie pracy. Obecnie, w miarę jak skutki pandemii COVID-19 zaczynają ustępować, pracownicy nie są chętni do powrotu do poprzedniego stanu rzeczy.

Na szczęście modele pracy zdalnej i hybrydowej niosą ze sobą liczne korzyści.

 • 74% pracowników przyznaje, że prawdopodobieństwo odejścia przez nich z pracy jest mniejsze, jeśli mają możliwość świadczenia pracy z domu.
 • 77% pracowników zdalnych uważa, że są bardziej produktywni, kiedy pracują z domu.
 • 73% pracowników twierdzi, że praca zdalna pomogła im w utrzymaniu dobrej równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym.

Chociaż łatwo można dostrzec korzyści dla pracowników, wprowadzenie stałej możliwości pracy zdalnej w branży produkcyjnej raczej nie jest możliwe. W końcu produkcja opiera ze względu na swój charakter opiera się na bezpośredniej praktyce. Jednakże, jeżeli przyjrzymy się zespołowi pracowników pod kątem poszczególnych stanowisk, praca zdalna może być możliwa w przypadku niektórych z nich.

Dbaj o elastyczność dzięki try&hire.

MagnifyingGlassData

pobierz nasz przewodnik z podsumowaniem trendów HR w branży produkcyjnej, które musisz poznać.

pobieram

rozwiązania

 1. przeprowadzenie oceny stanowisk pracy: Zanim całkowicie przekreślisz możliwości pracy zdalnej, poświęć czas na przeprowadzenie kompleksowej oceny stanowisk pracy. Uważnie zweryfikuj każde stanowisko w przedsiębiorstwie, aby określić, jakie umiejętności i obowiązki mogą przekładać się na możliwość pracy zdalnej. Na przykład czy jeden z wyspecjalizowanych inżynierów w przedsiębiorstwie może wykonywać niektóre ze swoich obowiązków zdalnie, co umożliwi mu monitorowanie wielu placówek równocześnie?
 2. opracowanie procesu monitorowania w czasie rzeczywistym: Pomimo rosnącego zapotrzebowania ze strony pracowników na możliwość pracy zdalnej badania pokazują, że tylko 46% producentów wprowadziło rozwiązania w zakresie zdalnego monitorowania. Tego typu technologia ma kluczowe znaczenie dla umożliwienia pracy zdalnej. W przypadku monitorowania zarówno produkcji, jak i wyników czy sprawności maszyn, pracownicy zdalni muszą mieć dostęp do danych w czasie rzeczywistym, aby podejmować decyzje odpowiednio oparte na informacjach.
 3. zaoferuj elastyczny grafik: Współcześni pracownicy pragną elastyczności w miejscu pracy. Według naszego ostatniego raportu z badania dotyczącego postrzegania marki pracodawców pracownicy uważają, że zachowanie zdrowej równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym to drugi pod względem znaczenia czynnik, który biorą pod uwagę szukając nowych możliwości zawodowych. Pracodawcy muszą znajdować sposoby wprowadzenia większej elastyczności w miejscu pracy, w szczególności w przypadku tych stanowisk, dla których możliwości pracy zdalnej nie istnieją. Mogą to zrobić na przykład poprzez zastosowanie takich strategii jak możliwość korzystania z wydłużonego dobowego wymiaru czasu pracy i elastycznej pracy zmianowej oraz pracy w niepełnym wymiarze godzin.

ciągłe zapotrzebowanie na umiejętności cyfrowe

Chociaż branża produkcyjna opiera się na technologiach cyfrowych od dziesięcioleci, wydaje się, że pandemia COVID-19 zmusiła wiele przedsiębiorstw do znacznego zwiększenia nakładów inwestycyjnych na technologie. W odpowiedzi na pytanie dlaczego producenci w pośpiechu starają się zwiększać prędkość i zakres wykorzystywanych technologii cyfrowych, wiceprezes SAP, George Kube, odpowiedział:

„Kryzys spowodowany pandemią COVID-19 tak naprawdę napędza w naszym przypadku cyfryzację, ponieważ zwiększa on potrzebę wprowadzania wirtualizacji i cyfryzacji we wszystkim, co robimy”.

Wraz z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na technologie w branży produkcyjnej wzrasta również zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Niestety rosnące niedobory wykwalifikowanych pracowników mogą wpływać negatywnie na wielu producentów.

 • 80% brytyjskich producentów zdaje sobie sprawę z tego, że niedobory wykwalifikowanych pracowników mogą ograniczać ich możliwości w zakresie rozwoju rozwiązań cyfrowych.
 • Według przeprowadzonego przez Deloitte badania przewiduje się, że niedobory wykwalifikowanych pracowników mogą mieć negatywne skutki gospodarcze o wartości ponad 2,5 mld USD w samych Stanach Zjednoczonych.
 • Obecnie zatrudnienie utalentowanych pracowników produkcyjnych jest o 36% trudniejsze niż było jeszcze 2018 roku, co wynika częściowo z zapotrzebowania na umiejętności cyfrowe.

rozwiązania

 1. przeprowadzenie oceny umiejętności: Pierwszym etapem znajdowania wykwalifikowanych pracowników, który trzeba przeprowadzić, jest dokładne określenie, jakiego rodzaju zbiory umiejętności są obecnie potrzebne w przedsiębiorstwie i jakie będą potrzebne w przyszłości. Poświęć czas na przeprowadzenie kompleksowej oceny umiejętności w celu zidentyfikowania konkretnych umiejętności potrzebnych w przypadku każdego stanowiska i przewidzenia, jakie umiejętności będą prawdopodobnie potrzebne w przedsiębiorstwie w najbliższych latach.
 2. tworzenie ciągle uzupełnianej puli utalentowanych pracowników: Najważniejszym działaniem, jakie możesz podjąć, aby przeciwdziałać niedoborom wykwalifikowanych pracowników, jest zastosowanie proaktywnych rozwiązań już teraz. Partner HR może pomóc Ci rozpocząć tworzenie puli utalentowanych pracowników na rozmaite stanowiska w Twoim przedsiębiorstwie. Ponadto koniecznie wykorzystuj takie strategie jak marketing w mediach społecznościowych i polecenia ze strony pracowników, aby zidentyfikować pasywnych kandydatów spełniających określone kryteria.
 3. oferowanie konkurencyjnego pakietu wynagrodzeń: Według wyników badania Randstad Employer Brand Research konkurencyjne wynagrodzenie pozostaje najważniejszym czynnikiem, jaki kandydaci biorą pod uwagę, kiedy szukają pracy. Upewnij się, że oferowane przez Ciebie wynagrodzenie odpowiada standardom branżowym. W przeciwnym wypadku będziesz mieć coraz większe trudności z przyciągnięciem wykwalifikowanych pracowników w miarę nasilania się niedoborów pracowników.

przekwalifikowywanie i rozwijanie posiadanych umiejętności to konieczność

Nawet przed wybuchem pandemii 81% brytyjskich producentów z trudem znajdowało utalentowanych pracowników, 77% producentów amerykańskich martwiło się z powodu rosnących niedoborów wykwalifikowanych pracowników. Fakt, że nie wygląda na to, aby te niedobory wykwalifikowanych pracowników miały się skończyć, a rynek pracy staje coraz bardziej konkurencyjny, sprawia, że wielu pracodawców zdaje sobie sprawę z tego, że nie mogą polegać wyłącznie na swoich strategiach zatrudniania pod kątem umiejętności, jeżeli chcą zaspokoić swoje potrzeby w zakresie wykwalifikowanych pracowników.

Zamiast tego ci pracodawcy kierują przynajmniej część swoich starań w stronę rozwijania umiejętności i przekwalifikowywania swoich obecnych pracowników. Niektóre przedsiębiorstwa podejmują bezprecedensowe środki w celu szkolenia swojego obecnego zespołu pracowników, na przykład:

Chociaż te przedsiębiorstwa mogą wieść prym w zakresie rozwijania umiejętności i przekwalifikowywania pracowników, badania wykazały, że 86% producentów brytyjskich i przynajmniej 70% amerykańskich ma już określone plany dotyczące zwiększenia możliwości szkoleniowych w celu przygotowania ich obecnych pracowników do przyszłej pracy.

rozwiązania

 1. udoskonalony proces wdrażania nowych pracowników: Zapewnienie, że nowi pracownicy będą mieć wszystkie narzędzia, zasoby i umiejętności potrzebne do skutecznego wykonywania swoich obowiązków, ma kluczowe znaczenie. W tym celu szkolenie pracowników należy rozpocząć już pierwszego dnia. Jeżeli nie posiadasz jeszcze ustrukturyzowanego procesu wdrażania nowych pracowników, to najwyższa pora, aby go opracować. Ponadto zadbaj o to, by nowi pracownicy dokładnie poznali rozmaite możliwości szkolenia i rozwoju zawodowego zapewniane przez firmę.
 2. wyraźny plan rozwoju zawodowego: Badania wykazują, że jeden na pięciu pracowników odchodzi z pracy ze względu na brak możliwości rozwoju zawodowego. W czasach, gdy znalezienie wykwalifikowanych pracowników ma kluczowe znaczenie, niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorstwo posiadało określony plan rozwoju zawodowego, który umożliwia najlepszym pracownikom realizowanie w pełni swojego potencjału. Ten plan powinien być wyraźnie widoczny i wszyscy pracownicy powinni wiedzieć, jakie możliwości szkoleń stanowiskowych są dostępne, a także co należy zrobić, aby rozpocząć szkolenie.  Posiadanie określonego planu może pomóc nie tylko w zatrzymaniu wykwalifikowanych pracowników, ale również w budowaniu zespołu pracowników posiadających umiejętności, których potrzebuje Twoje przedsiębiorstwo.
 3. możliwości przekwalifikowania: Podczas gdy rozwijanie umiejętności służy wspieraniu pracowników we wspinaniu się po szczeblach kariery, przekwalifikowywanie skoncentrowane jest na szkoleniach horyzontalnych. W wyniku przekwalifikowania przeważnie nie uzyskuje się awansu, służy ono natomiast wspieraniu obecnych pracowników w uzyskiwaniu umiejętności niezbędnych, aby pozostali użyteczni w przyszłości. Na przykład zapewnianie pracownikom szkoleń w zakresie technologii cyfrowych czy uprawnień do obsługi wózków widłowych zapewni im umiejętności, których potrzebują, aby w dalszym ciągu pracować w zakładzie pomimo rosnącej automatyzacji przedsiębiorstwa.

starzejący się pracownicy

Starzejący się pracownicy od dawna stanowią poważną kwestię dla wielu pracodawców, w szczególności tych z branży produkcyjnej, którzy muszą znajdować sposoby, aby wciąż sprostać zapotrzebowaniom produkcyjnym przy coraz mniejszej puli pracowników. Jeżeli w Twoim przedsiębiorstwie nie odczuwa się jeszcze skutków starzenia się pracowników, wkrótce się to zmieni.

Do 2030 roku:

 • osoby z pokolenia powojennego wyżu demograficznego zaczną osiągać wiek 85 lat;
 • osoby z pokolenia X zaczną osiągać wiek 65 lat;
 • milenialsi zaczną osiągać wiek 50 lat.

Jeszcze bardziej niepokojące jest to, że według prognoz Światowego Forum Ekonomicznego liczba osób starszych w wieku przynajmniej 60 lat ulegnie podwojeniu w przynajmniej 12 gospodarkach globalnych, w tym w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Stanach Zjednoczonych, Brazylii, Japonii, Chinach, Kanadzie i Meksyku.

Producenci na całym świecie muszą oczywiście podjąć teraz działania w celu udoskonalania swoich strategii zatrudniania i zatrzymywania pracowników, jednak powinni również wykorzystać zdolności tych wysoce wykwalifikowanych i doświadczonych starszych pracowników, zanim osiągną oni wiek emerytalny.

rozwiązania

 1. możliwości horyzontalnej zmiany stanowiska: Pamiętaj, że nie wszyscy pracownicy chcą odejść na emeryturę w określonym wieku. Jednakże niektórzy z nich mogą nie być w stanie sprostać wymaganiom fizycznym na ich obecnym stanowisku. Rozważ oferowanie możliwości horyzontalnej zmiany stanowiska, które umożliwią pracownikom o wysokiej wydajności dalszą pracę dla Twojego przedsiębiorstwa, jednak na stanowisku, które będzie mniej wymagające pod względem fizycznym. Na przykład możesz rozważyć szkolenie operatorów maszyn w zakresie obsługi maszyn, które mogą być bardziej skomplikowane, ale wymagać mniejszej sprawności fizycznej. Działanie to pozwoli firmie zatrzymać umiejętności i doświadczenie tych pracowników na dłużej.
 2. mentoring: Wieloletni pracownicy często są najlepszymi mentorami dla nowych, młodszych pracowników. W końcu wiedzą oni więcej na temat przedsiębiorstwa i jego osiągnięć niż większość pracowników i prawdopodobnie zajmowali liczne stanowiska w przedsiębiorstwie. Tak olbrzymiego doświadczenia nie można znaleźć nigdzie indziej. Uważaj, aby nie wyzyskiwać starszych pracowników, korzystając z ich talentów. Współpracuj z nimi, aby zapewnić im platformę, na której mogą dzielić się swoimi umiejętnościami i swoją wiedzą.  
 3. szkolenia w zakresie technologii cyfrowych: Nie lekceważ zdolności starzejących się pracowników. Odpowiednie szkolenia umożliwiają osobom starszym wykonywanie pracy długo po osiągnięciu wieku emerytalnego. Przy opracowywaniu programu szkoleniowego koniecznie pamiętaj o tych pracownikach, uwzględniając ich w zmianach i oferując im możliwości uczenia się umiejętności cyfrowych, których potrzebują we współczesnym miejscu pracy.

przestrzeganie zasad BHP

Kiedy wybuchła pandemia COVID-19 i część firm przerwało swoją działalność, wiele podmiotów z branży produkcyjnej zdołało utrzymać wydajność produkcji na poziomie odpowiadającym potrzebom konsumentów. Nagle pracownicy produkcji zostali uznani za kluczowych pracowników i musieli sprostać nietypowym wyzwaniom w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa, aby zapewnić ciągłość produkcji.

Chociaż skutki światowej pandemii zaczynają ustępować, ci pracownicy nie zapomnieli niebezpiecznych warunków pracy, z którymi się zmagali. Ponadto ich pogląd na to, jak wygląda bezpieczne środowisko pracy, uległ radykalnej zmianie. Jeżeli producenci chcą w dalszym ciągu obsadzać wakaty, muszą tworzyć miejsce pracy, w którym nacisk kładzie się na zdrowie i bezpieczeństwo.

Na szczęście wygląda na to, że pracownicy ufają, iż ich pracodawcy będą w stanie zaspokoić tę potrzebę. Wyniki niedawno przeprowadzonego badania wykazały, że chociaż 54% amerykańskich pracowników obawia się powrotu do pracy po pandemii COVID-19, 71% z nich ufa, że ich pracodawcy są w stanie zapewnić im bezpieczne warunki pracy.

Ważne jest, aby Twoje przedsiębiorstwo spełniło te oczekiwania pracowników, tworząc bezpieczne i zdrowe środowisko zatrudnienia na rynku pracy po pandemii.

rozwiązania

 1. szkolenia w zakresie bezpieczeństwa: Szkolenie jest najważniejszym działaniem w celu tworzenia bezpiecznego miejsca pracy, w szczególności w warunkach post-pandemicznych. Nie tylko należy przeszkolić pracowników w zakresie rozmaitych środków bezpieczeństwa związanych z pandemią, takich jak prawidłowe sposoby mycia rąk i wymagania dotyczące zachowania bezpiecznej odległości, ale również trzeba zapewnić pracownikom informacje na temat tego, dlaczego te środki sprawdzają się w zakresie ochrony ogółu pracowników. Istotne jest, aby osoby na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwie, w tym kierownicy i nadzorcy hal produkcyjnych, stosowali wszystkie nowe środki bezpieczeństwa. Jeżeli pracownicy widzą, że kierownicy traktują te środki bezpieczeństwa poważnie, bardziej prawdopodobne jest, że przyjmą te dodatkowe zadania.
 2. przejrzystość: Ustanowienie procedur bezpieczeństwa jest bezcelowe, jeżeli nie udostępniasz informacji na temat tych działań pracownikom. Dzięki regularnym spotkaniom i biuletynom informacyjnym pracownicy będą uzyskiwać aktualne informacje na temat wszystkich nowych przepisów rządowych i wiedzieć, jakie działania podjęło przedsiębiorstwo w celu przestrzegania nowych zasad. Informowanie pracowników na bieżąco może mieć bardzo pozytywne skutki w zakresie zmniejszenia niepokoju związanego z pandemią COVID-19 w miejscu pracy i upewnienia pracowników, że jesteś w stanie stworzyć dla nich bezpieczne miejsce pracy.
 3. możliwości elastycznej pracy: Chociaż stosowanie elastycznych grafików pracy może być nie lada wyzwaniem w branży produkcyjnej, prawdopodobnie będzie ono koniecznością przynajmniej w najbliższej przyszłości. W celu stworzenia bezpiecznego środowiska pracy pracodawcy muszą być przygotowani na to, że pracownicy będą brać urlopy w związku z chorobą albo nawet problemami rodzinnymi związanymi z pandemią COVID-19. Najlepiej już teraz podjąć działania, takie jak szkolenia wielotorowe, aby przygotować się na takie wzmożone zakłócenia pracy.
MagnifyingGlassData

pobierz nasz przewodnik z podsumowaniem trendów HR w branży produkcyjnej, które musisz poznać.

pobieram
o autorze
Joanna Skoropacka
Joanna Skoropacka

Joanna Skoropacka

process manager w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się