Pozwala efektywnie wykorzystać potencjał drzemiący w różnych pokoleniach pracowników i przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstwa - mowa o zarządzaniu wiekiem w firmach. Spróbujmy więc odpowiedzieć rzeczowo na pytanie o to, jak skutecznie zarządzać wielopokoleniowością w firmie?

generacje pracowników w firmie

Za pokolenie uznaje się możliwą do wyodrębnienia grupę ludzi, których łączy zbliżony czas urodzenia oraz istotne wydarzenia toczące się na kluczowych etapach ich rozwoju. W firmie funkcjonować może kilka generacji, najczęściej następujące:

  1. Baby Boomers – zalicza się do nich osoby urodzone po II wojnie światowej do roku 1960. To pokolenie wyżu demograficznego i boomu gospodarczego,
  2. Pokolenie X – to osoby urodzone w latach 1961-1980, które dorastały w cieniu kryzysu gospodarczego lat 70. XX wieku,
  3. Pokolenie Y - to tzw. millenialsi, urodzeni w latach od 1981 do 2000.

Wszystkim im po piętach depcze pokolenie Z, czyli osoby urodzone po 2000 roku. Powoli zasilają one rynek pracy, najczęściej pełniąc rolę stażystów i praktykantów. Już wkrótce więc również i ich głos będzie w miejscu zatrudnienia wyraźnie słyszalny.

Zmiany pokoleniowe nieustannie wpływają na to, w jaki sposób funkcjonują przedsiębiorstwa. Każda generacja charakteryzuje się bowiem innymi cechami, podejściem do pracy, jak i poziomem angażowania się w nią, celami oraz sposobem ich osiągania. To wszystko sprawia, że utrzymanie odpowiedniego poziomu motywacji personelu i zapobieganie potencjalnym konfliktom międzygeneracyjnym może stanowić duże wyzwanie. Żeby pogodzić różne potrzeby i oczekiwania swoich podwładnych, najpierw należy je poznać.

img_12598.jpg
img_12598.jpg

pokolenie Baby Boomers

Pracownicy z pokolenia Baby Boomers cenią sobie przede wszystkim stabilność i bezpieczeństwo zatrudnienia. Jak wynika z najnowszej edycji badania Randstad Employer Brand Research jest to dla nich drugi najważniejszy czynnik świadczący o atrakcyjności pracodawcy. Osoby z pokolenia Baby Boomers mogą być również mniej ochoczo nastawieni wobec zmian zachodzących w organizacji. Ich niewątpliwym atutem jednak jest bardzo wysoki poziom angażowania się w pracę. Są zdolni do poświęceń, zdyscyplinowani, a także w większym stopniu niż młodsze generacje przywiązują się do firmy. Cechuje ich cierpliwość, stabilność zachowania oraz uznanie autorytetów. Nie są jednak tak kreatywni jak młodsze pokolenia, przez co coraz częściej są wypierani z rynku.

pokolenie X

Za przykładem rodziców pokolenie X poszukiwało stabilizacji, stawiając albo na karierę zawodową i maksymalne zaangażowanie w pracę, albo na życie rodzinne. Przedstawiciele tej generacji szybko jednak zorientowali się, że nie jest to odpowiednia strategia. Praca stała się dla nich ważnym elementem poczucia spełnienia, jednak nie najważniejszym. Pokolenie X dba zarówno o jakość życia zawodowego, jak i prywatnego. Jest również aktywne społecznie.

Osoby reprezentujące tę generację jako pierwsze uznały swoją wartość na rynku pracy. Co więcej, odznaczają się samodzielnością w podejmowaniu decyzji, toteż nie boją się zmienić pracy, jeśli źle się w niej czują lub nie widzą szansy na dalszy rozwój. Zanim jednak przystąpią do nowej organizacji, badają jej zasoby, skrupulatnie oceniając atrakcyjność zatrudnienia.

pokolenie Y

Millenialsi mają tę cechę wspólną z pokoleniem X, że podobnie jak oni cenią sobie work-life balance. Wzrastali w dobie powszechnej komputeryzacji i rozwoju Internetu, przez co nie mają żadnych trudności z przyswajaniem nowinek technologicznych. Mogą się jednak okazać mniej cierpliwi od starszych pracowników i szybciej się nudzić. Dlatego też ważne jest, by zapewniać im nowe wyzwania i stwarzać szanse zdobywania nowych umiejętności. Zgodnie z przytoczonym już badaniem Randstad Employer Brand Research, millenialsi bardziej niż miłą atmosferę w miejscu pracy czy stabilność zatrudnienia, cenią sobie możliwość rozwoju zawodowego. To osoby, które potrzebują niezależności. Mogą koncentrować się przede wszystkim na swoich potrzebach, jednak potrafią zaangażować się w pracę, jeśli ta spełnia ich oczekiwania. Szybko się uczą i są na bieżąco z trendami.

Cenią sobie otwartą i szybką komunikację ze światem. W porównaniu z pokoleniem X używają więcej skrótów i aplikacji. Myślą algorytmami oraz piktogramami (obrazkami). Dzięki szybszemu dostępowi do informacji i jej łatwiejszej wymianie, millenialsi czują się pewniej w tym co robią, jednak wykonywanie ciężkich i stresujących zadań przychodzi im z trudnością. To kolejna cecha, która odróżnia ich od pokolenia X czy Baby Boomersów, którzy lepiej radzą sobie w wymagających sytuacjach. Millenialsi są również mniej zdyscyplinowani.

co wnosi do firmy różnorodność pokoleniowa?

Odpowiednie zarządzanie pokoleniami w organizacji może okazać się kluczowym aspektem, napędzającym rozwój firmy. Pozwala ono sprawniej rozwiązywać napięcia międzygeneracyjne, które zawsze się pojawiają, jeśli w przedsiębiorstwie zatrudnieni są przedstawiciele różnych pokoleń, a tego nie da się uniknąć. Stawianie bowiem na pracowników z jednej generacji może być nieopłacalną strategią ze względu na różne predyspozycje tych osób. Tej różnorodności nie warto się jednak obawiać. Każde pokolenie wnosi do organizacji inne umiejętności, postawy i sposoby komunikacji, co pozwala przedsiębiorstwu się rozwijać, szybciej reagować na zachodzące na rynku zmiany czy też lepiej dostosowywać produkty i usługi do zróżnicowanych potrzeb klientów.

Co więcej, dzięki różnorodności pokoleniowej pracownicy mogą uczyć się od siebie wzajemnie. W poprawnej komunikacji prym wiodą Baby Boomersi. To oni powinni być dla młodszych generacji przykładem właściwej postawy wobec firmy. Millenialsi zaś mogą oswajać starsze pokolenia z nowinkami technologicznymi i wzmacniać ich kreatywność. Zróżnicowanie personelu pod względem wieku sprawia, że pracuje on wydajniej i osiąga lepsze rezultaty. Wszystko za sprawą połączenia doświadczenia, kompetencji i wiedzy z młodzieńczymi wigorem i kreatywnością.

Pobierz badanie Randstad Employer Brand Research i dowiedz się, jakie aspekty świadczą o atrakcyjności pracodawców u poszczególnych pokoleń »

pobieram
o autorze
Izabela%20Polus.jpg
Izabela%20Polus.jpg

Izabela Polus

kierownik zespołu ds. kadr i płac w randstad polska

bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, trendami i raportami dotyczącymi rekrutacji i rynku pracy.

zapisz się