Już od 11 lat w Polsce funkcjonuje Karta Różnorodności, czyli międzynarodowa inicjatywa pod egidą Komisji Europejskiej, która ma na celu promowanie równości i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. W Europie podpisało ją ponad 14 tys. pracodawców, którzy w 26 krajach zatrudniają ponad 17 mln osób, w Polsce natomiast 286 podmiotów. 26 stycznia do tego grona dołącza Randstad Polska.

Karta Różnorodności jest dobrowolną inicjatywą, do której przyłączają się  pracodawcy z sektora: biznesu, organizacji pozarządowych, administracji publicznej, samorządowej oraz świata akademickiego. Stanowi pisemne zobowiązanie, które obliguje właścicieli firm, prezesów organizacji i stojących na czele urzędów do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy. Wiąże się też z decyzją o działaniu na rzecz tworzenia i promocji różnorodności w miejscu pracy oraz wyraża gotowość organizacji do zaangażowania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Pracodawcy, którzy decydują się na wprowadzenie Karty, zobowiązują się do podejmowania inicjatyw na rzecz spójności i równości społecznej.

quote icon

Firma, która jest sygnatariuszem Karty, reprezentuje wartości wspierające różnorodność, kieruje się zaufaniem, szacunkiem dla drugiej osoby. Zapewnia realne wsparcie i poszanowanie potrzeb wszystkich pracowników. W Randstad te wartości są nam bardzo bliskie. Wspieramy ludzi i organizacje w osiąganiu ich pełnego potencjału, który przejawia się także w różnorodności. Nasze podejście, które nazywamy human forward, wpisane jest w DNA firmy. Dzięki podpisaniu Karty zyskujemy doświadczonego partnera, który pomaga nam wyznaczać kierunki działań w tym obszarze, z którym możemy wymieniać się dobrymi praktykami.

Justyna Sławik
talent acquisition & development manager w Randstad Polska

Randstad globalnie stawia sobie za cel tworzenie przestrzeni równych szans. To dlatego od wielu lat w ramach wolontariatu pracowniczego pracownicy Randstad uczestniczą w programie VSO, wspierając edukację i rozwój zawodowy młodzieży szkolnej z krajów afrykańskich i azjatyckich. Wspólnie z inicjatywą World Bicycle Reliefs Randstad funduje też kilka tysięcy rowerów, które pomagają mieszkańcom Afryki w dojeździe do szkoły, pracy i placówek opieki zdrowotnej, a więc w wyrównywaniu szans. W Polsce Randstad wspomaga też Fundację One Day i jej program „Usamodzielnieni”, wspierający start w dorosłe życie podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Firma podejmuje także działania, które wśród pracowników i pracowniczek oraz kadry zarządzającej budują świadomość wartości, jakie przynosi różnorodność w miejscu pracy. W ramach tworzenia w organizacji kultury przynależności, Randstad organizuje warsztaty z języka inkluzywnego. Ponieważ część zespołu stanowią osoby niesłyszące lub niedosłyszące, spotkania i szkolenia w firmie odbywają się ze wsparciem tłumaczek polskiego języka migowego. Firma stale bada też aspekty związane z obszarem różnorodności i włączania w regularnych ankietach pracowniczych.

karta różnorodności
karta różnorodności

Status sygnatariusza Karty Różnorodności świadczy o tym, że Randstad świadomie realizuje działania na rzecz systematycznego wprowadzenia zapisów Karty do swojej organizacji, a także promuje je wśród swoich partnerów - talentów, klientów, pracowników wewnętrznych i dostawców.

Przystąpienie do Karty Różnorodności zapewnia także dostęp do forum wymiany wiedzy między organizacjami, który pomaga we wzmocnieniu dialogu na temat różnorodności wewnątrz i na zewnątrz firmy oraz pozwala na włączenie się w procesy wyznaczenia trendów w zarządzaniu różnorodnością i polityką równych szans.