Dodatek za rozłąkę – zwany również dodatkiem rozłąkowym – to część wynagrodzenia, która przysługuje takim grupom zawodowym jak żołnierze, funkcjonariusze celni czy sędziowie Sądu Najwyższego. W przypadku innych zawodów, które wiążą się z długimi okresami nieobecności w domu, pracodawca może podjąć decyzję o wypłacie tego rodzaju dodatków, jednak pozostaje to całkowicie dobrowolne z jego strony. Sprawdź, ile można otrzymać!

Dodatek za rozłąkę – co to takiego?

Dodatek za rozłąkę – lub też dodatek rozłąkowy – to pieniądze wypłacane razem z miesięcznym wynagrodzeniem, które mają zrekompensować pracownikowi brak możliwości codziennego powrotu do miejsca zamieszkania lub czasowe oddalenie od członków rodziny z powodu obowiązków służbowych. Zazwyczaj jest on przyznawany na mocy dobrowolnego postanowienia pracodawcy, jednak w niektórych sektorach zawodowych stał się normą.

Warto wiedzieć: Świadczenie wspierające – czym jest i kogo dotyczy?

Kto może skorzystać z dodatku za rozłąkę?

Dodatek za rozłąkę przysługuje konkretnym grupom zawodowym sektora publicznego. Na dodatkowe pieniądze na pewno mogą liczyć:

 • żołnierze;
 • sędziowie Sądu Najwyższego,
 • funkcjonariusze służb celnych;
 • urzędnicy państwowi. 

Lista ta nie jest jednak zamknięta, ponieważ w innych sektorach pracodawcy również decydują się na takie rozwiązanie. Na dodatek do pensji mogą więc liczyć m.in. kierowcy samochodów ciężarowych, którzy spędzają długie tygodnie z dala od rodziny, czy przedstawiciele handlowi, dla których delegacje krajowe i zagraniczne to chleb powszedni. Na dodatek rozłąkowy mogą liczyć również pracownicy innych branży, którzy są wysyłani na dłuższą delegację. Pamiętaj, że rozwiązanie to jest dobrowolnym zobowiązaniem pracodawcy, o którym można przeczytać w regulaminie wynagrodzeń lub w warunkach umowy o pracę. 

Jak uzyskać dodatek za rozłąkę?

Zapis o dodatku rozłąkowym jest ujęty w regulaminie wynagrodzeń lub w umowie o pracę, dlatego nie musisz składać wniosku o jego otrzymanie. Wystarczy, że zostaniesz czasowo oddelegowany do pracy w innym miejscu (w kraju lub za granicą), z którego nie będziesz mógł codziennie wracać do domu, a do Twojej pensji zostaną doliczone dodatkowe pieniądze.

Sprawdź: Jak obliczyć dodatek stażowy i kto może liczyć na takie świadczenie?

Ile wynosi dodatek za rozłąkę?

W sektorze publicznym dodatek rozłąkowy ma z góry ustaloną wysokość. Wynosi on 95% diety, która przysługuje pracownikowi z tytułu podróży służbowej. Aktualnie stawka dzienna wynosi 45 zł i jest zaokrąglana do 1 gr w górę. Aby obliczyć, ile wynosi dodatek za rozłąkę, wystarczy pomnożyć tę kwotę – czyli 95% z 45 zł, co daje 42,75 zł – przez liczbę dni, które spędzasz w delegacji.

W przypadku pracowników sektorów innych niż publiczny wysokość dodatku zależy od ustaleń pracodawcy. Praktyka pokazuje jednak, że najczęściej są to kwoty zbliżone do tych określonych ustawowo. Pracodawcy nie przekraczają kwot diety z tytułu podróży służbowej, ponieważ nie muszą wtedy płacić podatku dochodowego.

Przeczytaj także: Co to jest PIT-11 i kto musi go wypełnić?

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Kto wypłaca dodatek za rozłąkę?

Dodatek za rozłąkę wypłaca pracodawca. W określonych profesjach sektora publicznego dodatek ma charakter obowiązkowy, a w pozostałych rozwiązanie to pozostaje dobrą wolą pracodawcy.

Kiedy dodatek za rozłąkę nie przysługuje?

Dodatek rozłąkowy nie będzie się należał:

 • za pobyt w szpitalu;
 • za pobyt u rodziny w miejscu zamieszkania (odwiedziny);
 • za czas podróży służbowej, za którą pracownik otrzymał dietę w pełnym wymiarze;
 • za urlop bezpłatny i wypoczynkowy;
 • za okres oddelegowania do stałego miejsca zamieszkania;
 • za okres nieusprawiedliwionej nieobecności;
 • za czas zwolnienia bez prawa do wynagrodzenia lub zasiłku. 

Czy od dodatku rozłąkowego odprowadzane są składki ZUS?

Nie trzeba odprowadzać składek od dodatku rozłąkowego pod warunkiem, że jest on wypłacany za czasowe, a nie stałe oddelegowanie, a jego wysokość nie przewyższa kwoty diety z tytułu podróży służbowej.