Od stycznia 2024 r. osoby z niepełnosprawnością będą mogły korzystać ze świadczenia wspierającego. Jak sama nazwa wskazuje, są to pieniądze, które mają wesprzeć w częściowym zaspokojeniu specjalnych potrzeb, które wynikają np. z konieczności utrzymania drogiego, ale niezbędnego do życia sprzętu rehabilitacyjnego. Sprawdź, na jakich zasadach będzie przyznawane świadczenie.

Świadczenie wspierające – co to takiego?

Świadczenie wspierające to nowa forma pomocy dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, która rusza od stycznia 2024 r. Ma ono przede wszystkim zmniejszyć koszty wynikające ze specjalnych potrzeb takich jak utrzymanie drogiego sprzętu do rehabilitacji czy zakup akcesoriów potrzebnych do codziennych ćwiczeń. Pieniądze mają być wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych na podstawie opinii zespołu ekspertów, który ocenia poziom potrzeby wsparcia, jaką ma dana osoba. Na tej podstawie przyznawane są punkty. Aby otrzymać finansowanie w pierwszej turze, trzeba zgromadzić ich jak najwięcej, minimum 70.

Sprawdź też, czym jest świadczenie rodzicielskie i jak długo można je pobierać?

Komu przysługuje świadczenie wspierające?

O świadczenie wspierające może starać się każda osoba z niepełnosprawnością – zarówno fizyczną, jak i intelektualną – która potrzebuje pomocy finansowej, aby móc funkcjonować komfortowo i, w miarę możliwości, samodzielnie. Co ciekawe, stopień niepełnosprawności wcale nie ma największego znaczenia przy ustalaniu prawa do świadczenia. Nie obowiązuje też kryterium dochodowe i forma zatrudnienia – pod uwagę będą brane zarówno osoby bezrobotne, jak i zatrudnione na umowę na czas nieokreślony.

Przeczytaj również, ile dni urlopu za miesiąc pracy Ci przysługuje!

Ile wynosi świadczenie wspierające?

Wysokość świadczenia wspierającego wynika z potrzeby wsparcia i może wynosić od 40% do 220% wartości renty socjalnej. W dużym uproszczeniu oznacza to, że jedne osoby dostaną ok. 700 zł, a inne – których potrzeby wymagają zdaniem grupy ekspertów większego wsparcia – mogą liczyć nawet na 3500 zł.

Przeczytaj również: Co to jest PIT-11 i kto musi go wypełnić?

Jak załatwić świadczenie wspierające?

Świadczenie wspierające nie jest przyznawane automatycznie. Najpierw trzeba złożyć wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia i dopiero wtedy odbędzie się spotkanie z grupą ekspertów domu wnioskodawcy lub w innym, wyznaczonym do tego miejscu. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wypłatę świadczenia. Sprawę tę można załatwić wyłącznie przez internet.

Zobacz także: Jaka emerytura po 30 latach pracy przy najniższej krajowej?

FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy świadczenie wspierające wyklucza zasiłek pielęgnacyjny?

Nowe świadczenie wspierające wyklucza korzystanie ze świadczenia pielęgnacyjnego przez opiekuna osoby niepełnosprawnej. 

Czy o przyznaniu świadczenia wspierającego decyduje kryterium dochodowe?

W przyznawaniu świadczenia wspierającego kryterium dochodowe nie ma znaczenia. Korzystać z niego może każda osoba z niepełnosprawnością powyżej 18 r.ż., która ma decyzję potwierdzającą określony poziom potrzeby wsparcia. 

Jak długo można pobierać świadczenie wspierające?

W przypadku osób powyżej 3 roku życia decyzje o przyznaniu wsparcia będą wydawane na okres nie dłuższy niż 7 lat. Jeśli o wsparcie stara się rodzic małego dziecka, świadczenie może zostać przyznane maksymalnie do ukończenia 3 roku życia. 

Czy świadczenie wspierające będzie podlegało waloryzacji?

Kwotę świadczenia wspierającego liczy się na podstawie renty socjalnej. W praktyce oznacza to, że wraz z nią będzie ono odpowiednio waloryzowane (tj. jego kwota będzie wzrastać).