Przedstawienie w krótkim czasie siebie, swojego pomysłu lub oferty biznesowej może wydawać się proste. W rzeczywistości jednak, aby przykuć uwagę swojego rozmówcy i naprawdę go zainteresować, trzeba bardzo się postarać. Taka krótka mowa nosi nazwę elevator pitch. Jak ją przygotować, by osiągnąć sukces?

Elevator pitch nie jest zbyt popularnym pojęciem – dla wielu jest obce. W rzeczywistości odnosi się jednak do sytuacji, które są znane dużej liczbie osób – konieczności szybkiego zaprezentowania siebie lub jakiejś propozycji. Termin ten pojawia się zwłaszcza w kontekście szukania zatrudnienia oraz wysuwania ofert biznesowych.

Elevator pitch – co to takiego?

Elevator pitch (inaczej elevator speech) w wolnym tłumaczeniu oznacza… przemowę w windzie. Skąd taka nazwa? Wyjaśnienie jest proste – termin ten odnosi się do krótkiej mowy, która powinna zostać wygłoszona w 20–30 sekund. Jest to średni czas, który zajmuje przejazd  windą z parteru na najwyższą kondygnację.

przeczytaj też: inteligencja emocjonalna w pracy – co warto wiedzieć?

Elevator pitch bardzo często wykorzystuje się do opisania samego siebie, np. podczas rozmowy kwalifikacyjnej, targów pracy, nawiązywania kontaktów zawodowych, rozmowy z obecnym szefem itp. Stanowi wówczas rodzaj autoprezentacji. Oprócz tego elevator pitch może służyć przedstawieniu nowego pomysłu lub projektu w pracy, wystosowaniu jakiejś oferty albo zaprezentowaniu rozwiązania biznesowego. W każdym z tych przypadków jego istotą jest przyciągnięcie uwagi drugiej strony i wzbudzenie jej ciekawości i zainteresowania.

Co powinno znaleźć się w elevator pitch? Przykłady ważnych informacji

Krótka mowa powinna wyróżniać się zwięzłością oraz zawierać same konkrety. To, co musi się w niej znaleźć, zależy oczywiście od jej typu i okoliczności, w których jest wygłaszana. Przykładowy elevator pitch o sobie podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinien uwypuklać umiejętności, osiągnięcia i silne strony danej osoby – przez to pokaże pracodawcy korzyści, jakie przyniesie mu jej zatrudnienie. Oprócz tego musi być skoncentrowany na pokazaniu swojej motywacji i celu zawodowego.

Z kolei przykład elevator pitch, który ma służyć przedstawieniu jakiegoś projektu, powinien odwoływać się do jego podstawowej idei. Ważny jest także zwięzły opis danego przedsięwzięcia oraz odniesienie się do korzyści, jakie może przynieść.

Business men and women in an office having a meeting. Primary color: red.
Business men and women in an office having a meeting. Primary color: red.

Jak napisać elevator pitch? Podstawowe cechy przemowy

Przygotowując sobie krótką przemowę, dobrze ją spisać. Dzięki temu będzie się miało pewność, że nie zapomni się o niczym ważnym. Oczywiście nie trzeba później uczyć się takiej wypowiedzi na pamięć – jej pisemna forma jest jednak dobrą wskazówką i może okazać się bardzo pomocna.

Jak napisać elevator pitch? Wszystko zależy oczywiście od rodzaju przemowy. Bez względu na to, czego ma ona dotyczyć, powinna wyróżniać się dziewięcioma cechami. Są to:

  • zwięzła forma – należy ograniczyć się do kilku zdań (opcjonalnie kilkunastu),
  • jasność – liczy się zrozumiały przekaz, dlatego warto wyeliminować nadmiernie skomplikowane słownictwo,
  • istotność – elevator pitch powinien zawierać wyłącznie najważniejsze informacje,
  • wiarygodność – przemowa musi sprawić, że jej odbiorcy zaufają wygłaszającej ją osobie,
  • treściwość – prezentacja powinna przedstawiać przemyślane argumenty, jednak w skrótowej formie,
  • konkretność – trzeba skupić się na tym, co naprawdę ważne i odwoływać się do faktów, bez zbędnego rozwlekania, szczegółów czy krążenia wokół tematu,
  • stosowność – elevator pitch nie powinien być uniwersalny – musi być dobrze dostosowany do rozmówcy, przed którym jest wygłaszany,
  • spójność – cała prezentacja powinna stanowić dobrze zgraną całość,
  • dialogowość – dobry elevator pitch budzi zaciekawienie i zachęca do podjęcia dialogu, tj. zadawania pytań czy podjęcia dyskusji.

To najważniejsze zasady przygotowywania prezentacji typu elevator pitch. Noszą one nazwę 9C, a ich autorem jest Chris O'Leary.

oferty pracy dla Ciebie

znajdź pracę