Polscy pracownicy postrzegają automatyzację znacznie częściej jako szansę, niż powód do obaw – wynika  z najnowszej edycji Randstad Employer Brand Research. Dla większości z uczestników badania automatyzacja to przede wszystkim możliwość rozwoju własnych kwalifikacji i zwiększenia jakości swojej pracy. Dla przedsiębiorców, obok usprawnienia procesów, to wyzwanie w obszarze zarządzania kadrami, rozwoju kompetencji pracowników i organizacji pracy.

pobierz pełen raport randstad employer brand research 2017 »

Automatyzacja, która w związku z rozwojem nowoczesnych technologii coraz dynamiczniej wkracza do naszych miejsc pracy, może w zdecydowany sposób wpływać na kwestie zatrudnienia i zarządzania kadrami w firmach. Co ważniejsze, nie dotyczy to już tylko i wyłącznie produkcji, ale też innych gałęzi gospodarki – od finansów i bankowości, poprzez usługi, aż po handel. Przed pracodawcami pojawiają się zatem liczne wyzwania związane m.in. z opracowywaniem programów szkoleniowych, wsparcie przekwalifikowania i rozwoju umiejętności załogi oraz kształtowaniem atrakcyjnej marki pracodawcy, która pomoże w przyciąganiu do firmy najlepszych kandydatów z pożądanymi kwalifikacjami, związanymi także z automatyzacją i nowoczesnymi technologiami.

„Działania pracodawców powinny zmierzać ku temu, by technologie nie były postrzegane przez pracowników jako zagrożenie, a raczej jako szansa na rozwój kompetencji i zyskiwanie nowych umiejętności” – wyjaśnia Marcin Sieńczyk, Chief Technology Innovation Officer w Randstad Polska.

polacy częściej mówią o możliwościach, niż obawach

Możliwość zwiększenia jakości swojej pracy – tak postrzega automatyzację większość uczestników Randstad Empoloyer Brand Research (47%). Częściej takie przekonanie mają kobiety (50%), pracownicy w wieku od 18 do 24 lat (53%) oraz posiadacze wyższego wykształcenia (51%). Z większą rezerwą automatyzację postrzegają w ten sposób mężczyźni (45%), osoby w wieku 45-65 lat (45%) i respondenci z wykształceniem podstawowym (37%).

Utraty pracy w związku z automatyzacją obawia się tylko 9% respondentów – częściej młodsze pokolenie (13%) niż starsi ankietowani (7%). Nieco większe obawy żywią też osoby ze średnim wykształceniem (11%). Ten odsetek najniższy jest natomiast wśród osób z wyższym wykształceniem (7%).

pobierz pełen raport randstad employer brand research 2017 »

w informacji prasowej znaleźć można więcej szczegółów na temat części badania poświęconego automatyzacji»