Choć w 2010 roku doszło do likwidacji przymusowego poboru do wojska, wiele osób wciąż jest zainteresowanych karierą w tym obszarze. Taką możliwość mają dziś wszyscy (bez względu na płeć), którzy spełniają odpowiednie wymogi. Warto więc wiedzieć, jak zostać żołnierzem zawodowym.

Niektórzy młodzi ludzie, zwłaszcza mężczyźni, zastanawiają się, jak zostać zawodowym żołnierzem. Choć praca w wojsku nie jest typową ścieżką kariery, stanowi ciekawe rozwiązanie zwłaszcza dla osób, które mają w sobie poczucie misji. Muszą one jednak spełnić konkretne warunki. Kwestia tego, jak zostać wojskowym, jest bowiem regulowana przez odpowiednie przepisy.

Jak zostać żołnierzem zawodowym? Podstawowe wymagania

Osoby, które zastanawiają się, jak zostać żołnierzem zawodowym, muszą przygotować się na konieczność spełnienie kilku ważnych warunków. Przede wszystkim kandydaci do służby wojskowej muszą legitymować się polskim obywatelstwem i mieć skończone minimum 18 lat. Ponadto wśród wymogów znajdują się:

 • odznaczanie się dobrym stanem zdrowia (zarówno fizycznym, jak i psychicznym), który umożliwia pełnienie czynnej służby wojskowej,
 • posiadanie zaświadczenia o niekaralności (w kwestii tego, jak zostać wojskowym, kluczowe jest niekaranie za spowodowanie przestępstwa w sposób umyślny),
 • brak wcześniejszego pełnienia innego typu służby wojskowej o charakterze czynnym,
 • brak posiadania przeznaczenia do pełnienia służby zastępczej,
 • nieposiadanie nadania przydziału kryzysowego,
 • nieposiadanie zwolnienia z obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w przypadku ogłoszenia mobilizacji, w trakcie trwania wojny lub w sytuacji nadania innego przydziału o charakterze organizacyjno-mobilizacyjnym.

przeczytaj też: jak zostać celnikiem? wymagania do wykonywania zawodu

Są to podstawowe wymogi, które musi spełnić każda osoba. Warto przy tym podkreślić, że kwestia tego, jak zostać żołnierzem kobietą, prezentuje się w taki sam sposób. Płeć nie jest bowiem żadną przeszkodą na drodze do kariery w wojsku.

Jak zostać wojskowym? Niezbędne wykształcenie

Wiele osób, które myślą o tym, jak zostać zawodowym żołnierzem, zastanawia się nad kwestią wykształcenia. Poza podstawowymi wymogami osiągnięcie odpowiedniego etapu edukacji jest kolejnym, bardzo ważnym warunkiem, który otwiera drogę do zrobienia kariery w wojsku. Minimalne wykształcenie, jakim trzeba się legitymować, to:

 • ukończenie szkoły podstawowej lub gimnazjum – w przypadku zostania szeregowym,
 • ukończenie przynajmniej szkoły średniej – w przypadku pełnienia służby jako podoficer,
 • zdobycie tytułu zawodowego magistra (lub równorzędnego) – w przypadku objęcia stopnia oficera.

przeczytaj też: co trzeba zrobić, aby zostać ratownikiem medycznym?

W kwestii tego, jak zostać żołnierzem, istotne mogą być także posiadane przez daną osobę umiejętności, wiedza i zdolności, które są potrzebne z punktu widzenia  służby. Nie są one jednak konieczne – jeśli spełnia się podstawowe wymogi, bez problemu można starać się o przyjęcie do wojska.

Jak zostać zawodowym żołnierzem? Drogi do kariery w wojsku

Osoby, które chcą zostać żołnierzem, mogą wybrać jedną z trzech dróg wstąpienia do wojska. Są to:

 • wstąpienie do Wojsk Obrony Terytorialnej – kwestia tego, jak zostać żołnierzem WOT, wydaje się najprostsza. Należy jednak pamiętać, że osoby, które nigdy nie złożyły przysięgi wojskowej oraz nie pełniły dotychczas czynnej służby wojskowej, mogą otrzymać wyłącznie stanowisko służbowe w korpusie szeregowych;
 • odbycie służby kandydackiej – polega na ukończeniu szkoły oficerskiej lub studiów na uczelni wojskowej, które pozwalają na uzyskanie stopnia podoficera lub oficera;
 • odbycie służby przygotowawczej – kierowane do osób, które nigdy wcześniej nie pełniły czynnej służby wojskowej. Czas szkolenia jest uzależniony od stopnia wykształcenia (w przypadku ukończenia podstawówki/gimnazjum wynosi do 4 miesięcy, szkoły średniej – do 5 miesięcy, a studiów wyższych – do pół roku). Ubiegając się o powołanie do służby przygotowawczej, trzeba złożyć stosowny wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień oraz przygotować się na rekrutację obejmującą analizę dokumentów, rozmowę kwalifikacyjną oraz badania (zarówno pod kątem zdrowia i sprawności fizycznej, jak i psychologicznej).

Jak widać, kwestia tego, jak zostać zawodowym żołnierzem, jest dość złożona. Pełnienie służby stanowi bowiem bardzo odpowiedzialne zajęcie.

Mamy oferty pracy specjalnie dla Ciebie

Nie czekaj i sprawdź nasze oferty pracy. Pokierujemy Cię w stronę nowej pracy pełnej korzyści. Odkryj możliwości, które na Ciebie czekają.

poznaj nasze oferty pracy