rzadziej zmieniamy pracodawcę, dłużej szukamy nowego zatrudnienia – wynika z badania monitor rynku pracy

16/07/2019 12:11:35

Pracownicy dłużej zostają u jednego pracodawcy, rzadziej zmieniali w ostatnim czasie miejsce pracy czy stanowisko, a ci, którzy się na to zdecydowali, nowego zatrudnienia szukali dłużej niż w poprzednich kwartał – takie są wyniki najnowszej 36. edycji badania Monitor Rynku Pracy, zrealizowanego przez Instytut Badawczy Randstad.

Rotacja na rynku pracy, mierzona jako odsetek respondentów, którzy w ostatnim półroczu zmienili pracodawcę, w realizowanym w czerwcu badaniu sięgnęła 19%. W porównaniu do poprzedniego kwartału zanotowaliśmy spadek o 6 p.p., największy od blisko 2 lat. Wynik z 36. edycji jest jednak dokładnie taki sam, jak wynik sprzed roku. Nieznacznie (o 1 p.p.) spadł też odsetek uczestników badania, którzy w ostatnim półroczu zmieli stanowisko w obecnej firmie – wyniósł 20%.

kto najczęściej zmienił pracodawcę?

Pracodawcę najczęściej zmieniali w ostatnim czasie przede wszystkim pracownicy z zachodnich województw (24%), mieszkańcy niewielkich miast od 20 do 50 tysięcy mieszkańców (23%), mężczyźni (22%), najmłodsi od 18 do 29 lat (35%), osoby z wykształceniem podstawowym (25%), kasjerzy, sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta (38%), aktualnie zatrudnieni w finansach i ubezpieczeniach (34%).

pobierz raport »

Główną przyczyną zmiany pracodawcy ponownie jest wyższe wynagrodzenie w nowej firmie – wskazuje na nie 55% respondentów (wzrost o 12 p.p.). Chęć rozwoju zawodowego popchała do zmiany 46% ankietowanych (spadek o 12 p.p.). 35% tłumaczy ją niezadowoleniem z dotychczasowego pracodawcy, 31% przekonała korzystniejsza forma zatrudnienia. 24% uczestników badania straciło dotychczasowe zatrudnienie.

W stosunku do poprzedniego badania zwiększyła się liczba ankietowanych, którzy pracują u aktualnego pracodawcy powyżej 5 lat (38%). Ta grupa dominuje nad innymi. Jednocześnie spadł do 29% odsetek respondentów, którzy w obecnej firmie pracują krócej niż rok.

pracy szukamy najdłużej od półtora roku.

2 i pół miesiąca zajęło średnio znalezienie pracy osobom, które w ostatnie czasie poszukiwały nowego zajęcia. Najdłużej zatrudnienia szukają pracownicy w wieku od 40 do 49 lat (3,7 miesiąca), osoby z miasteczek do 20 tysięcy mieszkańców (3,3 miesiąca) i ze wsi poza aglomeracjami (3 miesiące).

Nie zmienił się znacząco w najnowszym badaniu odsetek respondentów, którzy deklarują aktywne poszukiwanie nowego zatrudnienia. Wyniósł 10% wobec 11% przed kwartałem. 40% respondentów rozgląda się za ofertami pracy, a co drugi w ogóle nie szuka nowego zajęcia. Najbardziej aktywni w poszukiwaniach są mieszkańcy wschodu Polski (15%), wsi w obrębie aglomeracji (15%), młodzi pracownicy w wieku od 19 do 29 lat (20%), kasjerzy, sprzedawcy i pracownicy obsługi klienta (27%).

Choć nie notujemy wzmożonej aktywności Polaków na rynku pracy, to widzimy nieznaczny spadek satysfakcji zawodowej – z 79% do 75%. Nieco częściej też obawiamy się utraty zatrudnienia (wzrost z 7% do 8%), a jednocześnie słabiej oceniamy swoje szanse na znalezienie jakiegokolwiek nowego zatrudnienia w przypadku utarty dotychczasowego (sprawdź dokładne wyniki »).

praca w nadgodzinach, służbowe maile po pracy.

Niemal ¾ uczestników badania pracowało kiedyś po godzinach określonych w umowie. Aż 14% z nich prawie codziennie, a 21% przynajmniej raz w tygodniu. Co z druga osoba otrzymuje za nadgodziny dodatkowe wynagrodzenie, 39% odbiera sobie dni wolne, ale co piąty respondent za to, że zostaje po pracy, nie dostaje zupełnie nic. 58% uczestników badania po godzinach odbiera służbowy telefon, 47% - służbową skrzynkę poczty elektronicznej. To samo Polacy robią zresztą także w trakcie urlopów – 48% odbiera telefony z pracy, a 35% odpisuje na e-maile.

wakacyjna praca – w kraju czy zagranicą?

Niemal co piąty uczestnik badania Monitor Rynku Pracy deklaruje chęć podjęcia się dodatkowego wakacyjnego zajęcia. Niemal 2/3 z tych osób będzie pracowało w tym okresie w Polsce w miejscu swojego zamieszkania, 19% wyruszy w inne rejony kraju – najczęściej do miejscowości turystycznej lub w rodzinne strony, a 15% wyjedzie za granicę – najczęściej do Holandii, Niemiec lub Wielkiej Brytanii.

pobierz pełny raport z badania »

Szczegółowo wyniki badania omawiamy też w opublikowanej na naszych stronach internetowych informacji prasowej »