24% polskich pracowników deklaruje, że w ciągu najbliższego roku zamierza wyjechać do pracy za granicę. 4% respondentów zamierza osiąść poza Polską, 10% wyjedzie na czas określony, a kolejne 10% jeszcze ostatecznie nie zdecydowało. Wśród respondentów, którzy wiedzą już na jaki czas wyjadą do pracy za granicę, przeważają Polacy, którzy spędzą poza ojczyzną od roku do dwóch lat (30%) lub maksymalnie pół roku (29%) - czytamy w raporcie z najnowszej edycji badania Monitor Rynku Pracy realizowanego przez Randstad.

Najczęściej do pracy za granicą wybierają się mieszkańcy wschodnich regionów Polski (30%) – województw podkarpackiego, lubelskiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Średni odsetek dla Polski przekroczyli też badani z północnych województw (26%) – pomorskiego i zachodniopomorskiego. W pozostałych regionach waha się pomiędzy 21% a 22%.

wielkość miejscowości a chęć pracy za granicą

W ciągu najbliższego roku do pracy za granicę najczęściej zamierzają wyjeżdżać respondenci z miast od 50 do 200 tysięcy mieszkańców (29%), najrzadziej natomiast – ankietowani z największych metropolii (21%) i obszarów wiejskich (21%).

Chęć wyjazdu zagranicznego częściej deklarują zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę na czas określony (30%), nieco rzadziej zatrudnieni w oparciu o umowy cywilno-prawne (26%), samozatrudnieni (24%) oraz pracownicy na etacie na czas nieokreślony (21%).

Chętniej do pracy za granicę zamierzają wyjeżdżać mężczyźni (25% wobec 22% kobiet), osoby do 29 roku życia (34% wobec 19-20% w pozostałych grupach) oraz osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym (36% wobec 17% z wykształceniem wyższym i 24% z wykształceniem średnim).

praca za granicą – porównanie stanowisk i sektorów

36% robotników niewykwalifikowanych zamierza w ciągu najbliższego roku podjąć pracę za granicą. Takie plany ma też 1/3 badanych inżynierów oraz 29% techników i robotników wykwalifikowanych. Zadecydowanie mniejszy jest odsetek takich deklaracji wśród kierowników średniego szczebla (18%), specjalistów (17%) oraz kasjerów i sprzedawców (15%).

37MRP_praca_za_granica_stanowiska.png
37MRP_praca_za_granica_stanowiska.png

Największego odpływu pracowników za granicę mogą spodziewać się branża budowlana (35%), sektor finansów i ubezpieczeń (33%) oraz hotelarstwo i gastronomia (33%). Najmniej skłonni do wyjazdów są pracownicy energetyki (18%), systemu edukacji (15%) i administracji publicznej (14%).

dlaczego chcemy wyjechać za granicę za pracą?

Najczęściej uczestnicy badania, którzy deklarują wyjazd do pracy za granicę w ciągu najbliższego roku, swoje plany tłumaczą lepszą płacą i warunkami zatrudnienia (63%). To dominujący czynnik, kolejne wskazywane są znacznie rzadziej – 29% respondentów wyjeżdżając poza Polskę chce zmienić swój styl życia, 27% - sprawdzić własne możliwości i umiejętności, 26% - opanować język obcy, a 22% - poznać kulturę inne kraju. 19% zamierza wyjechać, bo w za granicą może liczyć na lepsze wsparcie ze strony państwa (19%) lub mniejsze podatki (16%). 10% ankietowanych dostało natomiast propozycję wyjazdu od aktualnego pracodawcy.

Polscy pracownicy deklarujący wyjazd najczęściej będą wykonywać prace fizyczne (13%), biurowe (8%) lub budowlano-remontowe (7%). 7% będzie pracować w zakładach produkcyjnych, 6% - przy zbiorze owoców lub warzyw. 5% respondentów docelowo będzie zatrudnionych na stanowiskach informatycznych, 5% jako opiekun, 4% jako kierowca, a kolejne 4% będzie pracować w gastronomii.

Najpopularniejszym kierunkiem są Niemcy (27% ankietowanych zamierza tam wyjechać w ciągu najbliższego roku), a w dalszej kolejności plasują się: Wielka Brytania (21%), Holandia (12%), Stany Zjednoczone (6%) i Szwecja (6%).

37MRP_kraje_praca_za_granica.png
37MRP_kraje_praca_za_granica.png

bariery wyjazdu do pracy za granicę

Uczestników badania, którzy nie zamierzają emigrować w najbliższym czasie, zapytaliśmy, co stanowi barierę dla takich wyjazdów. Ponad połowa z tej grupy respondentów (51%) tłumaczy, że ma w Polsce rodzinę i nie zamiera jej zostawiać. 31% badanych nie chce zaczynać za granicą wszystkiego od nowa, 29% nie zna wystarczająco języka obcego, a 28% w Polsce dostaje satysfakcjonujące oferty zatrudnienia. Jednocześnie w przypadku pogorszenia się zawodowej sytuacji 48% respondentów, którzy dotychczas nie planowali wyjazdu, zdecydowałoby się na opuszczenie kraju